Публікації Ю. С. Криницького

 1. Kh. P. Gnatenko, Yu. S. Krynytskyi, V. M. Tkachuk
  Perturbation of the ns levels of the hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space
  Mod. Phys. Lett. A 30, No. 8, 1550033 [12 p.] (2015)
  [анотація]
 2. Ю. С. Криницький, А. А. Ровенчак
  Розвиток ідеї комплексного числа: від Декарта до Рімана
  Світ фізики № 1, 3-9 (2010)
 3. А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький
  Історія виникнення комплексних чисел
  Світ фізики № 3, 3-9 (2009)
 4. Л. Ф. Блажиєвський, Ю. С. Криницький
  Діелектричні характеристики слаборелятивістської системи заряджених частинок зі спінами
  Фіз. зб. НТШ 7, 360-368 (2008)
 5. L. F. Blazhyevskyi, B. V. Budnyj, Yu. S. Krynytskyi
  Lagrangian and Hamiltonian functions for relativistic system of charged particles
  J. Phys. Stud. 7, No. 4, 367-374 (2003)
 6. Ю. Блажиєвський, Ю. С. Криницький
  Пpо вплив дефоpмаційної поляpизації на діелетpичну пpоникність іонних систем
  Вісн. Львів. ун-ту. Сеp. фіз. №31, 6-7 (1998)
 7. Л. Ф. Блажиєвський, Г. Гіль, Ю. С. Криницький, Ю. Блажиєвський
  Вплив спінових взаємодій на діелектричні і магнетні властивості релятивістичних систем заряджених частинок
  Фізичний збірник НТШ 3, 315-326 (1998)
 8. L. F. Blazhyevskyi, Yu. S. Krynytskyi
  The canonical uv Bogolubov transformation in a weakly relativistic statistical theory of a charged particle system
  Condens. Matter Phys. 1, No. 3(15), 569-574 (1998)
 9. L. F. Blazhyevskyi, H. B. Hil', Yu. S. Krynytskyi
  Many-particle correlation effects and magnetism of weakly relativistic electron gas
  Condens. Matter Phys. No. 10, 3-8 (1997)
 10. Л. Ф. Блажиєвський, Ю. С. Криницький
  Слаборелятивістська система заряджених спінових частинок у зовнішньому електромагнетному полі
  Журн. фіз. дослідж. 1, 191-200 (1997)