Публікації Ю. С. Криницького

 1. Ю. С. Криницький
  Чотири-імпульс та момент чотири-імпульсу електромагнітного поля системи релятивістських заряджених частинок у наближенні слабкої взаємодії
  Журн. фіз. дослідж. 22, No. 2, 2001 [7 с.] (2018)
  [анотація]
 2. Х. П. Гнатенко, O. O. Morozko, Ю. С. Криницький
  Рух частинки у ґравітаційному полі у сферично-симетричному некомутативному просторі канонічного типу та слабкий принцип еквівалентності
  Журн. фіз. дослідж. 22, No. 1, 1001 [6 с.] (2018)
  [анотація]
 3. Kh. P. Gnatenko, Yu. S. Krynytskyi, V. M. Tkachuk
  Perturbation of the ns levels of the hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space
  Mod. Phys. Lett. A 30, No. 8, 1550033 [12 p.] (2015)
  [анотація]
 4. Ю. С. Криницький, А. А. Ровенчак
  Розвиток ідеї комплексного числа: від Декарта до Рімана
  Світ фізики № 1, 3-9 (2010)
 5. А. А. Ровенчак, Ю. С. Криницький
  Історія виникнення комплексних чисел
  Світ фізики № 3, 3-9 (2009)
 6. Л. Ф. Блажиєвський, Ю. С. Криницький
  Діелектричні характеристики слаборелятивістської системи заряджених частинок зі спінами
  Фіз. зб. НТШ 7, 360-368 (2008)
 7. L. F. Blazhyevskyi, B. V. Budnyj, Yu. S. Krynytskyi
  Lagrangian and Hamiltonian functions for relativistic system of charged particles
  J. Phys. Stud. 7, No. 4, 367-374 (2003)
 8. Ю. Блажиєвський, Ю. С. Криницький
  Пpо вплив дефоpмаційної поляpизації на діелетpичну пpоникність іонних систем
  Вісн. Львів. ун-ту. Сеp. фіз. №31, 6-7 (1998)
 9. Л. Ф. Блажиєвський, Г. Гіль, Ю. С. Криницький, Ю. Блажиєвський
  Вплив спінових взаємодій на діелектричні і магнетні властивості релятивістичних систем заряджених частинок
  Фізичний збірник НТШ 3, 315-326 (1998)
 10. L. F. Blazhyevskyi, Yu. S. Krynytskyi
  The canonical uv Bogolubov transformation in a weakly relativistic statistical theory of a charged particle system
  Condens. Matter Phys. 1, No. 3(15), 569-574 (1998)
 11. L. F. Blazhyevskyi, H. B. Hil', Yu. S. Krynytskyi
  Many-particle correlation effects and magnetism of weakly relativistic electron gas
  Condens. Matter Phys. No. 10, 3-8 (1997)
 12. Л. Ф. Блажиєвський, Ю. С. Криницький
  Слаборелятивістська система заряджених спінових частинок у зовнішньому електромагнетному полі
  Журн. фіз. дослідж. 1, 191-200 (1997)