Бібліоґрафія КТФ

 1. Fabian O. Bemerkung über die Bedingung der kleinsten prismatischen Ablenkung der Lichtstrahlen // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1873.— Bd. IX.— S. 84-87.
 2. Fabian O. Obliczanie wartości szeregów nieskończonych, a zwłaszcza o bardzo słabéj zbieżności // Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy.— 1876.— T. drugi.— S. 37-56.
 3. Fabian O. Przyczynek do poznania kształtu linii prężności wody nasyconéj // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1876.— T. III.— S. 68-83, Tabl. IV.
 4. Fabian O. Beitrag zur Kenntniss der Spannungskurve des gesättigten Wassers // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1876.— Bd. XII.— S. 397-404 .
 5. Fabian O. O rozciągalności i sprężystości lodu // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1877.— T. IV.— S. 159-176, Tabl. IV.
 6. Fabian O. Ueber Dehnbarkeit und Elasticität des Eises // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1877.— Bd. XIII.— S. 447-457.
 7. Fabian O. Rozciągalność i sprężystość lodu // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1877.— [Rok II].— S. 138-140.
 8. Fabian O. Der Newton'sche Binomialsatz und die Logarithmen // Zeitschrift für das Realschulwesen (Wien).— 1877.— II. Jahrgang.— S. 705-720.
 9. Fabian O. O zasadniczych prawach przyrody // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 161-198, 269-290, 377-387.
 10. Fabian O. O tak zwanym czwartym stanie skupienia // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1881.— T. VIII.— S. 231-267.
 11. Fabian O. Zasada momentów przygotowanych, przyczynek do analitycznéj mechaniki // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1881.— T. VIII.— S. 287-298.
 12. Fabian O. O ruchach cząsteczkowych w gazach // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 2-4.
 13. Fabian O. O doświadczeniach Crookes'a // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 89.
 14. Fabian O. O promienistym stanie materyi // Wszechświat.— 1882.— T. I, №1.— S. 2-5, 22-25, 37-41.
 15. Fabian O. O pojęciu grawitacyi // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1882.— Rok VII.— S. 56-66.
 16. Fabian O. O przejściu Wenery przed tarczą słońca // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1883.— Rok VIII.— S. 5.
 17. Fabian O. Jeszcze słówko o tak zwanym czwartym stanie skupienia // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1884.— Rok IX.— S. 82-89.
 18. Fabian O. Kartka z życiorysu astronoma // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1886.— Rok XI, Zeszyt III.— S. 164-174.
 19. Fabian O. W Alpach i w Tatrach (urywek z meteorologii gór) // Ateneum: pismo naukowe i literackie (Warszawa).— 1888.— Rok XIII.— T. III, Zeszyt I (Lipiec).— S. 54-74.
 20. Fabian O. Urywek z najnowszych dziejów fizyki // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1890.— Rok XV.— S. 1-16.
 21. Smoluchowski M. O atmosferze Ziemi i planet // Księga pamiątkowa wydana przez Uniwersytet lwowski ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego.— Lwów, 1900.— 28 s.
 22. Smoluchowski M. O wynikach nowszych badań nad promieniowaniem // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1900.— Rocznik XXV.— S. 74-87.
 23. v. Smoluchowski M. Über die Atmosphäre der Erde und der Planeten // Phys. Zs.— 1901.— 2. Jahrgang, Nr. 20.— S. 307-313.
 24. Smoluchowski M. O nowszych postępach na polu teoryj kinetycznych materyi // Prace matematyczno-fizyczne.— 1901.— T. XXII.— S. 112-135.
 25. Smoluchowski M. Kongres międzynarodowy fizyków, odbyty w Paryżu od d. 6-12 sierpnia 1900 r. // Wiadomości matematyczne.— 1901.— T. V, Zeszyt 1-2-3 .— S. 80-89.
 26. Smoluchowski M. O zjawiskach aerodynamicznych i połączonych z niemi objawach cieplnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1903.— T. 3A [ogólnego zbioru T. 43A], Zeszyt II.— S. 71-96; Zeszyt III-IV.— S. 97-109.
 27. Smoluchowski M. O zjawiskach aerodynamicznych i towarzyszących im objawach cieplnych. (Sur les phénomènes aérodynamiques et les effets thermiques qui les accompagnent) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1903.— P. 143-182.
 28. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi endosmozy elektrycznej i kilku zjawisk pokrewnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1903.— T. 3A [ogólnego zbioru T. 43A], Zeszyt III-IV.— S. 110-127.
 29. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi endosmozy elektrycznej i niektórych zjawisk pokrewnych. (Contribution à la théorie de l'endosmose électrique et de quelques phénomènes corrélatifs) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1903.— P. 182-199.
 30. Smoluchowski-Smolan M. On the principles of aerodynamics and their application, by the method of dynamical similarity, to some special problems // Phil. Mag. Series 6.— 1904.— Vol. 7.— P. 667-681.
 31. Smoluchowski M. O metodzie podobieństwa dynamicznego i jej zastosowaniach w mechanice cieczy i gazów // Prace matematyczno-fizyczne.— 1904.— T. XV.— S. 115-134.
 32. v. Smoluchowski M. Über Unregelmäßigkeiten in der Verteilung von Gasmolekülen und deren Einfluß auf Entropie und Zustandsgleichung // Festschrift Ludwig Boltzmann gewidmet zum sechzigsten Geburtstage 20. Februar 1904.— Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1904.— S. 626-641.
 33. Smoluchowski M. O powstawaniu żył podczas wypływu cieczy // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1904.— T. 4A [ogólnego zbioru T. 44A].— S. 144-157 .
 34. Smoluchowski M. O powstawaniu żył podczas wypływu cieczy. (Sur la formation des veines d'efflux dans les liquides) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1904.— P. 371-384.
 35. Smoluchowski M. Sprawozdania z prac polskich na polu fizyki za lata 1901 i 1902 // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1904.— Rok XXIX.— S. 528-545.
 36. von Smoluchowski M. Zur Theorie der elektrischen Kataphorese und der Oberflächenleitung // Phys. Zs.— 1905.— 6. Jahrgang, Nr. 17.— S. 529-531.
 37. von Smoluchowski M. Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen // Annalen der Physik.— 1906.— Bd. 21, Vierte Folge (der ganzen Reihe 326. Band), Heft 14.— S. 756-780.
 38. Smoluchowski M. O drodze średniej cząsteczek gazu i o związku jej z teoryą dyfuzyi // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1906.— T. 6A [ogólnego zbioru T. 46A].— S. 129-139 .
 39. Smoluchowski M. O średniej drodze cząsteczek gazu i o związku jej z teoryą dyfuzyi (Sur le chemin moyen parcouru par les molécules d'un gaz et sur son rapport ayec la théorie de la diffusion) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1906.— P. 202-213.
 40. Smoluchowski M. Zarys teoryi kinetycznej ruchów Browna i roztworów mętnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademji Umiejętności w Krakowie. Ser. III.— 1906.— T. 6A [ogólnego zbioru T. 46A].— S. 257-281 .
 41. Smoluchowski M. Zarys teoryi kinetycznej ruchu Browna i roztworów mętnych. (Essai d'une théorie cinétique du muovement Brownien et des milieux troubles) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1906.— P. 577-602.
 42. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi ruchów cieczy lepkich, zwłaszcza zagadnień dwuwymiarowych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1907.— T. 7A [ogólnego zbioru T. 47A].— S. 1-16 .
 43. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi ruchów cieczy lepkiej, a zwłaszcza zagadnień dwuwymiarowych. (Contribution à la théorie du mouvement des liquides visqueux; en particulier des problèmes en deux dimensions) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1907.— №1.— P. 1-16.
 44. Smoluchowski M. Teorya kinetyczna opalescencyi gazów w stanie krytycznym oraz innych zjawisk pokrewnych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1907.— T. 7A [ogólnego zbioru T. 47A].— S. 179-198 .
 45. Smoluchowski M. Kinetyczna teorya opalescencyi gazów w stanie krytycznym oraz innych zjawisk pokrewnych. (Théorie cinétique de l'opalescence des gaz à l'état critique et de certains phénomenès corrélatifs) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1907.— №10.— P. 1057-1075.
 46. Smoluchowski M. Zarys najnowszych postępów fizyki // Muzeum: czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa (Lwów).— 1907.— Rocznik XXIII, T. I, Zeszyt 1.— S. 43-60; Zeszyt 2.— S. 144-165.
 47. v. Smoluchowski M. Molekular-kinetische Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande, sowie einiger verwandter Erscheinungen // Annalen der Physik.— 1908.— Bd. 25, Vierte Folge (der ganzen Reihe 330. Band), Heft 2.— S. 205-226.
 48. Smoluchowski M. Uwagi o kilku zjawiskach drobinowych, związanych z przypadkowemi odchyleniami od stanu najprawdopodobniejszego // Sprawozdanie z posiedzeń naukowych w sekcyach X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich we Lwowie wydane przez komitet gospodarczy / pod redakcyą Prof. dra W. Sieradzkiego.— Lwów: Nakładem Wydziału gospodarczego X. Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich, 1907/8.— S. 19.
 49. Smoluchowski M. S. Some remarks on the mechanics of overthrusts // Geological Mag. New Ser., Decade V.— 1909.— Vol. VI, №539.— P. 204-205.
 50. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu z teoryi sprężystości i o związku jego z wytworzeniem się gór fałdowych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1909.— T. 9A [ogólnego zbioru T. 49A].— S. 223-226 .
 51. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu z teoryi sprężystości i jego związku z wytworzeniem się gór fałdowych. – Über ein gewisses Stabilitätsproblem der Elastizitätslehre und dessen Beziehung zur Entstehung von Faltengebirgen // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1909.— Deuxième semestre, №6.— P. 3-20.
 52. Smoluchowski M. Doświadczenia nad fałdowaniem się sprężystych płyt pływających. – Versuche über Faltungserscheinungen schwimmender elastischer Platten // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles.— 1909.— Deuxième semestre, №9.— P. 727-734.
 53. Smoluchowski M. Kilka uwag o fizycznych podstawach teoryi górotwórczych // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1909.— Rocznik XXXIV, Zeszyt 7-9.— S. 547-579.
 54. Кучер В. Основи елєктронїки // Збірник математично-природописно-лїкарської секциї Наукового Товариства імени Шевченка.— 1909.— Т. XIII.— С. 1-68.
 55. v. Smoluchowski M. Zur kinetischen Theorie der Transpiration und Diffusion verdünnter Gase // Annalen der Physik.— 1910.— Bd. 33, Vierte Folge (der ganzez Reihe 338. Band), Heft 16.— S. 1559-1570.
 56. Smoluchowski M. Sur la théorie mécanique de l'érosion glaciaire // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1910.— T. 150.— P. 1368-1371.
 57. Smoluchowski M. O przewodnictwie cieplnem ciał sproszkowanych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1910.— T. 10A [ogólnego zbioru T. 50A].— S. 83-95 .
 58. Smoluchowski M. O przewodnictwie cieplnem ciał sproszkowanych. – Sur la conductibilité calorifique des corps pulvérisés // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles, sér. A.— 1910.— P. 129-153.
 59. Smoluchowski M. Przyczynek do kinetycznej teoryi transpiracyi, dyfuzyi i przewodnictwa cieplnego w gazach rozrzedzonych // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1910.— T. 10A [ogólnego zbioru T. 50A].— S. 209-214 .
 60. Smoluchowski M. Przyczynek do kinetycznej teoryi transpiracyi, dyfuzyi i przewodnictwa cieplnego w gazach rozrzedzonych. – Contributions to the theory of transpiration, diffusion and thermal conduction in rarefied gases // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des sciences math. et naturelles, sér. A.— 1910.— P. 295-312.
 61. Smoluchowski M. Van der Waalsa teorya stanu ciekłego a zjawiska lepkości // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1910.— Rocznik XXXV, Zeszyt 5-6.— S. 543-549.
 62. Smoluchowski M. S. Some remarks on conduction of heat through rarefied gases // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.— 1911.— Vol. XXI, Sixth Series, No. CXXI.— P. 11-14.
 63. v. Smoluchowski M. Bemerkung zur Theorie des absoluten Manometers von Knudsen // Annalen der Physik.— 1911.— Bd. 34, Vierte Folge (der ganzen Reihe 339. Band), Heft 1.— S. 182-184.
 64. von Smoluchowski M. Zur Theorie der Wärmeleitung in verdünnten Gasen und der dabei auftretenden Druckkräfte // Annalen der Physik.— 1911.— Bd. 35, Vierte Folge (der ganzen Reihe 340. Band), Heft 10.— S. 983-1004.
 65. von Smoluchowski M. Über Wärmeleitung pulverförmiger Körper und ein hierauf gegründetes neues Wärme-Isolierungsverfahren // Bericht über den II. internationalen Kältekongress, Wien 1910, 6-12 Oktober.— Wien: Verlag des II. Internat. Kältekongress; Druck von J. Weiner, 1911.— Bd. 2.— S. 166-172.
 66. Smoluchowski M. O oddziaływaniu wzajemnem kul poruszających się w ośrodku lepkim // Rozprawy Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. Serya III.— 1911.— T. 11A [ogólnego zbioru T. 51A].— S. 1-3.
 67. Smoluchowski M. O oddziaływaniu wzajemnem kul, poruszających się w cieczy lepkiej. – Über die Wechselwirkung von Kugeln, die sich in einer zähen Flüssigkeit bewegen // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 28-39.
 68. Smoluchowski M. Uwagi teoretyczne o przewodnictwie cieplnem w gazach rozrzedzonych oraz o występujących w nich ciśnieniach. – Zur Theorie der Wärmeleitung in verdünnten Gasen und der dabei auftretenden Druckkräfte // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 432-453.
 69. Smoluchowski M. Przyczynek do teoryi opalescencyi w gazach w stanie krytycznym. – Beitrag zur Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 493-502.
 70. Smoluchowski M. Dalsze studya nad przewodnictwem cieplnem ciał sproszkowanych. – Études sur la conductibilité calorifique des corps pulvérisés (Suite) // Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie. Classe des Sciences math. et naturelles, sér. A.— 1911.— P. 548-557.
 71. Smoluchowski M. Ewolucya teoryi atomistycznej // Rocznik Akademji Umiejętności w Krakowie.— 1910-1911.— S. 131-154;
  // Wiadomości Matematyczne.— 1911.— T. XV.— 201-216.
 72. Smoluchowski M. Atomistyka współczesna // Księga Pamiątkowa Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich w Krakowie 18-22 lipca 1911.— [Kraków]: Nakładem Komitetu gospodarczego, 1911.— S. 129-143.
 73. Smoluchowski M. O pewnem zagadnieniu kinetycznej teoryi roztworów // Księga Pamiątkowa ku uczczeniu dwóchsetnej pięćdziesiątej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez Króla Jana Kazimierza.— Lwów, 1912.— T. II.— 8 s.
 74. von Smoluchowski M. Experimentell nachweisbare, der üblichen Thermodynamik widersprechende Molekularphänomene // Phys. Zs.— 1912.— Bd. 13, Nr. 21/22.— S. 1069-1080.
 75. von Smoluchowski M. Experimentell nachweisbare, der üblichen Thermodynamik widersprechende Molekularphänomene // Verhandlungen der Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte. Münster.— Bd. 2, Nr. 1.— S. 83.
 76. Smoluchowski M. S. On opalescence of gases in the critical state // The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science.— 1912.— Vol. XXIII, Sixth Series, No. CXXXIII.— P. 165-173.
 77. Smoluchowski M. Anzahl und Grösse der Moleküle und Atome // Scientia: rivista internazionale di sintesi scientifica.— 1913.— Vol. XIII, Anno VII [B. XIII, Jahr VII].— P. 27-44.
 78. Smoluchowski M. Liczba i wielkość cząsteczek i atomów // Wiadomości Matematyczne.— 1913.— T. XVII, Zeszyt 5-6.— S. 315-329.
 79. Smoluchowski M. S. On the practical applicability of Stokes' law of resistance, and the modifications of it required in certain cases // Proceedings of the Fifth International Congress of Mathematicians (Cambridge, 22-28 August 1912).— Cambridge: at the University Press, 1913.— Vol. II. Communications to Sections II-IV.— P. 192-201.
 80. v. Smoluchowski M. Gültigkeitsgrenzen des zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie // Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung.— 1913.— Bd. 22.— S. 61-64.
 81. Smoluchowski M. Dzisiejszy stan teoryi atomistycznej // Kosmos: czasopismo Polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1913.— Rocznik XXXVIII, Zeszyt 4-6.— S. 355-373.
 82. Smoluchowski M. Mihailecul (1926 m) i Farcaul (1961 m) w zimie // Taternik, organ Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego (Kraków).— 1913.— Rok VII, Nr. 6.— S. 103-107.
 83. V. Smoluchowski M. Elektrische Endosmose und Strömungsströme // Handbuch der Elektrizität und des Magnetismus: In fünf Bänden / bearbeitet von… Prof. Dr. M. v. Smoluchowski…; hrsg. von Prof. Dr. L. Graetz.— Leipzig: Verlag von Johann Ambrosium Barth, [1914]; 1921.— Band II: Stationäre Ströme.— S. 366-428.
 84. v. Smoluchowski M. Gültigkeitsgrenzen des zweiten Hauptsatzes des Wärmetheorie // Vorträge über die kinetische Theorie der Materie und der Elektrizität, gehalten in Göttingen auf Einladung der Kommission der Wolfskehlstiftung.— Leipzig; Berlin: Bd. G. Teubner, 1914.— S. 87-121.
 85. Odczyt prof. dra K. Zakrzewskiego… p. t.: "O pewnych zagadnieniach fizyki współczesnej" // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1914.— Rocznik XXXIX, Zeszyt 1-3.— S. 290-291.
 86. Zakrzewski K. O nowych wynikach analizy widmowej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1915.— Rocznik XL, Zeszyt 1-6.— S. 196-197.
 87. Zakrzewski C. Bemerkung zu der Abhandlung des Hrn. George Jaffé u. d. T. "Zur Theorie der Lichtabsorption in Metallen und Nichtleitern" // Annalen der Physik. Fierte Folge.— 1916.— Bd. 49 (Der ganzen Reihe 354. Band), Nr. 4.— S. 456.
 88. Zakrzewski K. Über die spezifische Wärme der Flüssigkeiten bei konstantem Volumen // Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1916.— S. 33-49.
 89. Zakrzewski K. Über die spezifische Wärme der Flüssigkeiten bei konstantem Volumen. II // Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1917.— S. 86-101.
 90. Przemówienie p. K. Zakrzewskiego p. t.: O działalności naukowej ś. p. Maryana Smoluchowskiego // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1917.— Rocznik XLII, Zeszyt 5-12.— S. 233-252.
 91. Loria S. Kwantowa teorja seryj widmowych, cz. I. i II. // Roczniki Chemji: Organ Polskiego Towarzystwa Chemicznego.— 1922.— T. II.— S. 44-47.
 92. Loria S. Indirectly excited fluorescence spectra // Phys. Rev.— 1925.— Vol. 26, No. 5.— P. 573-584.
 93. ?? Loria S. The metastable 2p3-state of mercury atoms // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.— 1925.— Vol. 11, No. 11.— P. 673-679.
 94. Loria S. Zur Frage nach der Abhängigkeit der sensibilisierten Fluoreszenz vom Zusatz der Gase // Zs. Phys.— 1926.— Bd. 38, No. 9-10.— S. 672-674.
 95. ?? Loria S. Alchemja średniowieczna w świetle fizyki dzisiejszej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1929.— Rocznik LIV, Zeszyt 1.— S. 104-118.
 96. ?? Loria S. Znaczenie prac Marji Skłodowskiej-Curie dla rozwoju fizyki i chemji // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1930.— Rocznik LV, Zeszyt 1.— S. 1-9.
 97. Infeld L. Kausalgesetz und Quantenmechanik. II // Zs. Phys.— 1930.— Bd. 61, No. 9-10.— S. 703-711.
 98. Infeld L. Eine Bemerkung zu der Arbeit von Herrn G. Wataghin: Über die Unbestimmtheitsrelationen der Quantentheorie // Zs. Phys.— 1930.— Bd. 66, No. 9-10.— S. 708.
 99. Infeld L. Über eine Interpretation der neuen Einsteinschen Weltgeometrie auf dem Boden der klassischen Mechanik // Phys. Zs.— 1931.— Bd. 32.— S. 110-112.
 100. Infeld L. Über die Struktur der Elektronwelle // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1931.— P. 201-231.
 101. Szczeniowski S., Infeld L. The influence of a cloud of electrons on the structure of de Broglie waves // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1931.— P. 482-488.
 102. Infeld L. O fali elektronowej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika. Serja B.— 1931.— Rocznik LVI, Zeszyt II., III. i VI.— S. 117-124.
 103. Szczeniowski S. Dzisiejszy stan mechaniki kwantowej : (Na marginesie książek Diraca i Heisenberga) // Mathesis Polska.— 1931.— T. VI, Nr. 3-4.— S. 102-115.
 104. Infeld L., Łastowiecki A. O fali elektronowej // Mathesis Polska.— 1931.— T. VI, Nr. 9-10.— S. 186-202.
 105. Infeld L. Die verallgemeinerte Spinorenrechnung und die Diracschen Gleichungen // Phys. Zs.— 1932.— Bd. 33.— S. 475-483.
 106. Szczeniowski S. Eine Bemerkung zur Arbeit von P. Sauter: Zum Kleinschen Paradoxon // Zs. Phys.— 1932.— Bd. 73, No 7-8.— S. 553-559.
 107. Szczeniowski S. E., Infeld L. O wpływie chmury elektronowej na strukturę fali de Broglie'a // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 1-2.— S. 37-46.
 108. Melamid A. Bemerkungen zur Quasiergodenhypothese // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 1-2.— S. 281-283.
 109. Szczeniowski S. Zur Frage des Übergangs der Elektronen in das Gebiet der negativen Energiewerte // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 3.— S. 363-385.
 110. Infeld L. Zur nichholonomen Geometrie (Przyczynek do geometrii nieholonomicznej) // Prace matematyczno-fizyczne.— 1932.— T. XXXIX.— S. 1-9.
 111. Infeld L. Remarques sur le problème de la théorie unitaire des champs // Rendiconti della Reale Accademia nazionale dei Lincei. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.— 1932.— Vol. 15.— P. 157-160.
 112. Szczeniowski S. Optyka fal materii // Wszechświat.— 1932.— S. 12-18.
 113. Milianczuk B. Zeemaneffekt der Quadrupollinien nach der Diracschen Theorie // Zeitschrift für Physik.— 1932.— Bd. 74, No. 11-12.— S. 810-824.
 114. Milianczuk B. Verwandlungseffekt der Quadrupollinien // Zeitschrift für Physik.— 1932.— Bd. 74, No. 11-12.— S. 825-847.
 115. Infeld L., van der Waerden B. L. Die Wellengleichung des Elektrons in der allgemeinen Relativitätstheorie // Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Physikalisch-mathematische Klasse.— 1933.— Nr. IX.— S. 380-401.
 116. Szczeniowski S. Zur Frage des Überganges der Elektronen in das Gebiet der negativen Energiewerte // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1933.— P. 21-39.
 117. Kreisler J. Über die Verteilung der Photoelektronen der M-Schale wasserstoffähnlicher Atome // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 7-22.
 118. Chrapływyj Z. W. O ujemnych poziomach energji w teorji Diraca // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 193-204.
 119. Chrapływyj Z. O potencjale własnym elektronu w mechanice falowej // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 205-213.
 120. Chrapływyj Z. Uwagi do pracy p. t. "O potencjale własnym elektronu w mechanice falowej" // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 417-418.
 121. Szczeniowski S. Nowe cząsteczki: Odkrycie dodatniego elektronu // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 3-4.— S. 43-52.
 122. Szczeniowski S. Nowe dane o positronie // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 7-8.— S. 106-109.
 123. ?? Born M., Infeld L. Electromagnetic mass // Nature.— 1933.— Vol. 132, No. 3347.— P. 970.
 124. ?? Born M., Infeld L. Foundations of the new field theory // Nature.— 1933.— Vol. 132, No. 3348.— P. 1004.
 125. Szczeniowski S. Promienie kosmiczne // Od gwiazdy do atomu / J. Weyssenhoff, Cz. Białobrzeski, L. Wertenstein, Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., [1934].— S. 129-186.
 126. Milianczuk B. Die Intensitäten der "erzwungenen" Dipollinien // Acta Physica Polonica.— 1934.— T. III.— S. 123-131.
 127. Milianczuk B. Über den Einfluss des magnetischen Feldes auf den Comptoneffekt // Acta Physica Polonica.— 1934.— T. III.— S. 133-142.
 128. Milianczuk B. Zur Frage nach den Summenregeln in "erzwungenen" Dipolmultipletts // Sammelschrift der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärtzlichen Sektion der Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lwiw (Lemberg).— 1934.— Bd. XXX.— S. 125-128.
 129. Kreisler J. Sztucznie wzbudzona promieniotwórczość // Mathesis Polska.— 1934.— T. 9, Nr. 5-6.— S. 82-87.
 130. Szczeniowski S. Nowe oblicze fizyki // Kultura i wychowanie.— 1934.— Rok I.— S. 205-226.
 131. ?? Born M., Infeld L. Foundations of the new field theory // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1934.— Vol. 144, No. 852.— P. 425-451.
 132. ?? Born M., Infeld L. Remarks on the Paper by Frenkel on Born's Theory of the Electron // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1934.— Vol. 146, No. 859.— P. 935.
 133. ?? Born M., Infeld L. On the quantization of the new field equations. I // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1934.— Vol. 147, No. 862.— P. 522-546.
 134. ?? Infeld L. Dirac's equation in the general relativity theory // Acta Physica Polonica.— 1934.— T. III, Zeszyt 1.— S. 1-14.
 135. ?? Born M., Infeld L. Principles de la nouvelle électrodynamique quantique // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1934.— T. 199.— P. 1297-1298.
 136. ?? Born M., Infeld L. Déduction de l'équation d'ondes Dirac à partir l'électrodynamique quantique // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1934.— T. 199.— P. 1596-1598.
 137. Milianczuk B. Über die Summenregeln in normalen "erzwungenen" Dipolmultipletts // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 1/2.— S. 65-71.
 138. Kreisler J. Die Übergangswahrscheinlichkeiten im zweifach angeregten Heliumatom // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 1/2.— S. 151-161.
 139. Postępska I. Harmonischer Oszillator nach der Diracschen Wellengleichung // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 3.— S. 269-280.
 140. Chrapływyj Z. On the Lorentz equation of motion in the new electrodynamics // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 4.— S. 395-404.
 141. Matuła B. Rekursionsformeln der verallgemeinerten Kugelfunktionen // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 4.— S. 419-426.
 142. Infeld L. Problem struktury elektronu w fizyce współczesnej // Mathesis Polska.— 1935.— T. 10, Nr. 1-2.— S. 27-39.
 143. ?? Born M., Infeld L. On the quantization of the new field equations. II // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1935.— Vol. 150, No. 869.— P. 141-166.
 144. Milianczuk B. Über die magnetische Dipolstrahlung (O dipolowem promieniowaniu magnetycznem) // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série A: Sciences Mathématiques.— 1935.— S. 430-437.
 145. Milianczuk B. Über die Dispersion des Lichtes in der Umgebung der magnetischen Dipollinien (O dyspersji światła w otoczeniu magnetycznych linij dipolowych) // Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des Sciences Mathématiques et Naturelles. Série A: Sciences Mathématiques.— 1935.— S. 438-444.
 146. Szczeniowski S. Promienie kosmiczne // Od gwiazdy do atomu / J. Weyssenhoff, Cz. Białobrzeski, L. Wertenstein, Sz. Szczeniowski.— Wyd. 2 uzup.— Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., 1936.— S. 161-238.
 147. Infeld L. The New Electrodynamics and the Fine Structure Constant // Nature.— 1936.— Vol. 137, No. 3468.— P. 658.
 148. Infeld L. The new action function and the unitary field theory // Proc. Camb. Philos. Soc. Math. Phys. Sci.— 1936.— Vol. 32, Iss. 1.— P. 127-137.
 149. Chraplywy Z. Sur les équations de mouvement de l'électrodynamique nouvelle // Comptes Rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences.— 1936.— T. 202.— P. 396-397.
 150. Infeld L. A new group of action functions in the unitary field theory. II // Proc. Camb. Philos. Soc. Math. Phys. Sci.— 1937.— Vol. 33, Iss. 1.— P. 70-78.
 151. Infeld L. The Lorentz transformations in the new quantum electrodynamics // Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences.— 1937.— Vol. 158, No. 894.— P. 368-371.
 152. Chrapływy Z. O pojęciu potencjału w nowej elektrodynamice. – Zum Potentialbegriff in der neuen Elektrodynamik // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1937.— S. 509-520.
 153. Chrapływyj Z. On the Lorentz' equation of motion in the new electrodynamics II // Acta Physica Polonica.— 1937.— T. VI, Zeszyt 1.— P. 31-39.
 154. Kreisler J. Zur Theorie der Zertrümmerung von Deuteronen durch Deuteronen // Acta Physica Polonica.— 1937.— Vol. VI, Fasc. 4.— S. 327-334.
 155. Chraplywy Z. The fundamental notions of electrodynamics and the unitary field theory // Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlich-ärztlichen Sektion [der] Ukrainischen Ševčenko-Gesellschaft der Wissenschaften in Lemberg (Lwiw).— 1937.— Heft XXV.— P. 11-12.
 156. Храпливий З. Основні поняття елєктродинаміки а унітарна теорія поля // Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імени Шевченка.— 1937.— Т. XXXI.— C. 51-56.
 157. Szczeniowski S. Wpływ fizyki na rozwój kultury dzisiejszej // Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój.— 1937.— T. XXII.— S. 25-36.
 158. Rubinowicz A. Does Iron occur in the Solar Corona? // Nature.— 1938.— Vol. 141, No. 3558.— P. 81.
 159. Rubinowicz A. On the Anomalous Propagation of Phase in the Focus // Phys. Rev.— 1938.— Vol. 54, Iss. 11.— P. 931-936.
 160. Góra E. Zur theorie des Comptoneffekts // Acta Physica Polonica.— 1938.— T. VII, Zeszyt 2.— S. 159-176.
 161. Rubinowicz W. "Skok" fazy w ognisku fali kulistej // Spraw. Tow. Naukowego we Lwowie.— 1938.— Rocznik XVIII.— S. 345-346.
 162. Rubinowicz W. Dirakowskie zagadnienie jednoelektronowe w reprezentacji pędowej // Spraw. Tow. Naukowego we Lwowie.— 1938.— Rocznik XVIII.— S. 346-347.
 163. Milianczuk B. Prążki "wzbronione" // Mathesis Polska.— 1938.— T. 11, Nr. 3-4.— S. 33-49.
 164. Милиянчук В. С. Влияние неоднородного поля заряженных частиц на смещение термов в газовых разрядах // Докл. АН СССР.— 1948.— Т. LIX, №4.— С. 671-674.
 165. Милиянчук В. С. О "запрещенных" компонентах в явлении Зеемана // Докл. АН СССР.— 1949.— Т. LXVII, №1.— С. 41-44.
 166. Милиянчук В. С. Влияние неоднородного электрического поля на интенсивность спектральных линий // Докл. АН СССР.— 1949.— Т. LXVII, №6.— С. 1001-1004.
 167. Міліянчук В. С. Ефект Зеемана ліній, вимушених неоднорідним електричним полем // Наук. зап. Львів. держ. ун-ту.— 1949.— Т. XII, Сер. фіз.-мат., вип. 3.— С. 135-148.
 168. Милиянчук В. С. Смещение термов натрия в неоднородном электрическом поле // Уч. зап. Львов. гос. ун-та.— 1949.— Т. XV. Астрономия, Сер. физ.-мат., вып. 4.— С. 79-92.
 169. Милиянчук В. С. Дипольные линии, "вынужденные" неоднородным электрическим полем // Уч. зап. Львов. гос. ун-та.— 1949.— Т. XV. Астрономия,  Сер. физ.-мат., вып. 4.— С. 93-100.
 170. Глауберман А. Е. Теория поверхностного натяжения металлов // Журн. физ. химии.— 1949.— Т. 23, №2.— С. 115-123.
 171. Глауберман А. Е. Деформация кристаллической решетки металла вблизи поверхности // Журн. эксп. теор. физ.— 1949.— Т. 19, №4.— С. 300-303.
 172. Глауберман А. Е. К теории поверхностной энергии гетерополярнэх кристаллов // Журн. физ. химии.— 1949.— Т. 23, №2.— С. 124-130.
 173. Глауберман А. Е. К теории структуры металлических кристаллов // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1949.— Т. 12. Сер. фіз.-мат., Вип. 3.— С. 131-134.
 174. Каплан С. А. О круговых орбитах в теории тяготения Эйнштейна. (Письмо в ред.) // Журн. эксп. теор. физ.— 1949.— Т. 19, №10.— С. 951-952.
 175. Каплан С. А. Источники энергии и эволюция белых карликов // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1949.— Т. 15. Сер. фіз.-мат., Вип. 4: Астрономія.— С. 101-107.
 176. Каплан С. А. "Сверхплотные" звезды // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1949.— Т. 15. Сер. фіз.-мат., Вип. 4: Астрономія.— С. 109-116.
 177. Милиянчук В. С. Об одной возможности построения обобщенной линейной электродинамики // Докл. АН СССР.— 1950.— Т. LXXI, №5.— С. 871-874.
 178. Милиянчук В. С., Климовская Л. К. Лазарев И. З. К вопросу о дополнении мультиплета в неоднородном электрическом поле // Изв. АН СССР. Сер. физ.— 1950.— Т. XIV, №6.— С. 716-720.
 179. Каплан С. А. Охлаждение белых карликов // Астроном. журн.— 1950.— Т. 27, №1.— С. 31-33.
 180. Каплан С. А. Время вращательной релаксации галактики // Астроном. журн.— 1950.— Т. 27, №3.— С. 177-179.
 181. Каплан С. А. По поводу статьи "Время вращательной релаксации галактики" // Астроном. журн.— 1950.— Т. 27, №5.— С. 320.
 182. Глауберман А. Е., Тальянский И. И. К теории выхода электронов из металла в электрическом поле // ДАН СССР.— 1951.— Т. 78, №4.— С. 661-664.
 183. Глауберман А. Е. К теории систем электрически заряженных частиц // ДАН СССР.— 1951.— Т. 78, №5.— С. 883-885.
 184. Глауберман А. Е., Юхновский И. Р. К статистической теории концентрированных растворов сильных электролитов. I // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 22, вып. 5.— С. 562-571.
 185. Глауберман А. Е., Юхновский И. Р. К статистической теории концентрированных растворов сильных электролитов. II // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 22, вып. 5.— С. 572-578.
 186. Глауберман А. Е. К теории ближнего порядка в жидкостях // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 22, №2.— С. 249-250.
 187. Глауберман А. Е. К вопросу об обмене энергией между поступательным движением и молекулярным колебанием и вращением. I. // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 23, вып. 8.— С. 182-187.
 188. Глауберман А. Е., Лубченко А. Ф. К теории диэлектрических свойств титаната бария в стационарных полях // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 23, вып. 8.— С. 188-198.
 189. Глауберман А. Е., Дорогань В. И. К вопросу об обмене энергией между поступательным движением и молекулярным колебанием и вращением. II. // Журн. эксп. теор. физ.— 1952.— Т. 23, вып. 10.— С. 430-439.
 190. Каплан С. А. Отражение света пылевыми туманностями // Астроном. журн.— 1952.— Т. 29, №3.— С. 326-333.
 191. Каплан С. А. Энергия суммарного излучения звезд // Астроном. журн.— 1952.— Т. 29, №6.— С. 649-653.
 192. Каплан С. А. Краткий отчет экспедиции Львовской астрономической обсерватории по наблюдению солнечного затмения 25 фев. 1952 г. // Астроном. циркуляр (АН СССР).— 1952.— №126.— С. 5-6.
 193. Каплан С. А. Об условиях безвихревого течения газа в межзвездном пространстве // ДАН СССР.— 1952.— Т. 87, №6.— С. 909-912.
 194. Каплан С. А. О возможности наблюдательной проверки гипотезы о турбулентном характере движения межзвездного газа // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1952.— №23.— С. 1-5.
 195. Каплан С. А. Элементарный метод определения физических характеристик космической пыли // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1952.— №23.— С. 5.
 196. Каплан С. А., Проник В. И. ?? К вопросу о турбулентности межзвездного газа // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1952.— №24.— С. 1-5.
 197. Милиянчук В. С. К вопросу об обобщенной линейной электродинамике // Уч. зап. Львов. гос. ун-та.— 1953.— Т. XXII, Сер. физ.-мат., вып. 5.— С. 96-104.
 198. Глауберман А. Е., Юхновский И. Р. О "суперпозиционной" аппроксимации в теории систем взаимодействующих частиц // Докл. АН СССР. Нов. сер.— 1953.— Т. 93.— С. 999-1002.
 199. Глауберман А. Е. К кинетической теории систем взаимодействующих частиц // Журн. эксп. теор. физ.— 1953.— Т. 25, вып. 5.— С. 560-570.
 200. Глауберман А. Е. К выводу уравнений для равновесных функций распределения молекул // Докл. АН СССР.— 1953.— Т. 89, №4.— С. 659-662.
 201. Глауберман А. Е. К релятивистской квантовой теории // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1953.— Т. 22. Сер. фіз.-мат., Вип. 5.— С. 105-110.
 202. Каплан С. А. К вопросу об образовании звезд // Астроном. журн.— 1953.— Т. 30, №4.— С. 391-393.
 203. Каплан С. А., Цап Т. Т. ?? Ионизационные функции элементов K I, Ca I, Ca II, Na I, C I в межзвездном пространстве // Астроном. циркуляр (АН СССР).— 1953.— №137.— С. 6-7.
 204. Каплан С. А., Проник В. И. ?? К вопросу о турбулентном характере движения межзвездных газовых облаков // ДАН СССР.— 1953.— Т. 89, №4.— С. 643-646.
 205. Каплан С. А. Количественные характеристики турбуленции межзвездного газа // ДАН СССР.— 1953.— Т. 89, №5.— С. 801-804.
 206. Каплан С. А. К вопросу об образовании звезд // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1953.— Вип. 4, Ч. 2.— С. 74-75.
 207. Каплан С. А. Турбуленция межзвездного газа: Выступления на II совещании по вопросам космогонии // Труды Второго совещании по вопросам космогонии.— Москва, 1953.— С. 221-224.
 208. Каплан С. А. О конденсации межзвездного газа на частицах космической пыли // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1953.— Т. 22. Сер. фіз.-мат., №5.— С. 111-114.
 209. Каплан С. А. Взаимодействие межзвездного водорода с космической пылью и плотность Lα излучения в межзвездном пространстве // Уч. записки Львов. ун-ту.— 1953.— Т. 22. Сер. физ.-мат., вып. 5.— С. 115-120.
 210. Каплан С. А. О спектральной функции изотропной турбулентности в сжимаемом газе // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №25.— С. 1-4.
 211. Каплан С. А., Гопасюк И. ?? Возбуждение свечения межзвездного водорода электронными ударами // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №25.— С. 5-14.
 212. Каплан С. А. К теории ускорения заряженных частиц турбулентными магнитными полями // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №27.— С. 1-10.
 213. Каплан С. А., Климишин И. А. ?? Рассеяние света в сферических туманностях // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №27.— С. 11-16.
 214. Каплан С. А., Климишин И. А. ?? О предельной плотности белых карликов // Цирк. АО Львів. ун-ту.— 1953.— №27.— С. 17-22.
 215. Гайда Р. П. До теорії обміну енергією між поступальним і коливним рухом молекул // Наук. зап. Львів. ун-ту.— 1954.— Вип. 1(6).— С. 54-58.
 216. Юхновский И. Р. Бинарная функция распределения для систем взаимодействующих заряженных частиц. I // Журн. эксп. теор. физ.— 1954.— Т. 27, вып. 6(12).— С. 690-698.
 217. Глауберман А. Е., Музычук А. М. Поверхностное натяжение бинарных металлических сплавов объемно-центрированной и гранецентрированной структур // Журн. физ. химии.— 1954.— Т. 28, №9.— С. 1615-1622.
 218. Глауберман А. Е. Теория поверхностного натяжения бинарных металлических сплавов // Журн. физ. химии.— 1954.— Т. 28, №9.— С. 1623-1622.
 219. Каплан С. А. Изотермическое течение газа в межзвездном пространстве. Скачки плотности и скорости // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №1.— С. 31-35.
 220. Каплан С. А. Функция распределения скоростей турбулентного движения межзвездного газа // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №2.— С. 137-140.
 221. Каплан С. А. О возможности объяснения структуры волокнистых туманностей // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №4.— С. 358-359.
 222. Каплан С. А. О сохранении циркуляции скорости в магнитогазодинамике // Астроном. журн.— 1954.— Т. 31, №4.— С. 360-361.
 223. Каплан С. А. О влиянии звездных сближений на корреляцию "Эксцентриситет — Большая полуось" // Вопр. космогонии.— 1954.— Т. 2.— С. 269-272.
 224. Каплан С. А. Система спектральных уравнений магнито-газо-динамической изотропной турбулентности // ДАН СССР.— 1954.— Т. 94, №1.— С. 33-37.
 225. Каплан С. А., Станюкович К. П. Решение уравнений магнито-газодинамики для одномерного движения // ДАН СССР.— 1954.— Т. 95, №4.— С. 769-771.
 226. Каплан С. А. Спектральная теория газомагнитной изотропной турбулентности // Журн. эксп. теор. физ.— 1954.— Т. 27, №6(12).— С. 699-707.
 227. Каплан С. А. О турбулентных флюктуациях плотности в межзвездном пространстве // Уч. записки Львов ун-та.— 1954.— Т. 32: Астрономический сб., №2.— С. 53-57.
 228. Гайда Р. П. Про радіаційне розсіяння пі-мезонів на нуклонах // Доповіді та повідомлення ЛДУ ім. І. Франка.— 1955.— Вип. 4, Ч. 2.— С. 84-85.
 229. Гайда Р. П. Випромінювання фотонів при зіткненні скалярних частинок // Доповіді та повідомлення ЛДУ ім. І. Франка.— 1955 ??.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 232-234.
 230. Гайда Р. П. До питання про хвильову функцію частинки спіну нуль // Доповіді та повідомлення ЛДУ ім. І. Франка.— 1955.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 234-237.
 231. Глауберман А. Е., Стецив Я. И. К теории предпробивного состояния диэлектриков // Наук. записки Львів. ун-ту.— 1955.— Т. 33. Фіз. збірник, Вип. 1(6).— С. 42-53.
 232. Глауберман А. Е. К микроскопической теории диэлектрических свойств титаната бария // Доповіді та повідомлення Львів. ун-ту.— 1955.— Вип. 5, Ч. 2.— С. 69-71.
 233. Глауберман А. Е. К вопросу о поляризации ионного смещения в сложных ионных кристаллах // Доповіді та повідомлення Львів. ун-ту.— 1955.— Вип. 5, Ч. 2.— С. 71-73.
 234. Глауберман А. Е. К теории электронных спектров конденсированных систем // Докл. АН СССР.— 1955.— Т. 100, №3.— С. 449-452.
 235. Каплан С. А. К теории ускорения заряженных частиц изотропными газо-магнитными турбулентными полями // Журн. эксп. теор. физ.— 1955.— Т. 29, №4.— С. 106-116;
  Kaplan S. A. The theory of the acceleration of charge by isotropic gas magnetic turbulent fields // Sov. Phys. JETP.— 1956.— V. 2, No. 2.— P. 203-210.
 236. Каплан С. А. Ударные волны в нестационарных звездах // Труды Четвертого совещания по вопросам космогонии. Нестационарные звезды.— Москва, 1955.— С. 178-185.
 237. Каплан С. А. Структурные корреляционные и спектральные функции турбулентности межзвездного газа // Астроном. журн.— 1955.— Т. 32, №3.— С. 255-264.
 238. Глауберман А. Е. К общей теории статистического равновесия системы взаимодействующих частиц // Журн. эксп. теор. физ.— 1956.— Т. 30, вып. 6.— С. 1084-1091.
 239. Глауберман А. Е., Цветков В. П. К вопросу о структуре простых жидкостей // Докл. АН СССР.— 1956.— Т. 106, №10 ??.— С. 623-625.
 240. Глауберман А. Е. К теории дипольных кристаллов во внешнем электрическом поле // Докл. АН СССР.— 1956.— Т. 108, №1.— С. 49-52.
 241. Глауберман А. Е. К теории реального газа с нецентральным законом взаимодействия частиц // Докл. АН СССР.— 1956.— Т. 111, №1.— С. 63-66; поправки: Докл. АН СССР 1957, том 115, №2, с. 206.
 242. Глауберман А. Е. К теории классических систем взаимодействующих частиц с нецентральным законом взаимодействия // Журн. эксп. теор. физ.— 1956.— Т. 31, вып. 3 ??.— С. 218-223.
 243. Каплан С. А. О теории механизма Ферми // Труды Пятого совещания по вопросам космогонии. Радиастрономия.— Москва, 1956.— С. 508-511.
 244. Каплан С. А. Ударные волны в межзвездном пространстве. I // Астроном. журн.— 1956.— Т. 33, №5.— С. 646-653.
 245. Каплан С. А., Станюкович К. П. О решении неоднородных задач одномерного движения в магнитной газодинамике // Журн. эксп. теор. физ.— 1956.— Т. 30, №2.— С. 382-385;
  Kaplan S. A., Staniukovich K. P. The solution of inhomogeneous, one-dimensional motion problem in magnetic gasodynamics // Sov. Phys. JETP.— 1956.— Vol. 3, No. 2.— P. 275-277.
 246. Глауберман А. Е., Тальянский И. И. О распределении нейтронов в средах с заданными свойствами при цилиндрической границе раздела // Атомная энергия.— 1957.— Т. 3, №7.— С. 23-27;
  Glauberman A. E., Talyansky I. I. On the distribution of neutrons in media with given properties and a cylindrical partition // Atomic energy.— 1957.— V. 3, No. 7.— P. 747-754.
 247. Глауберман А. Е. К теории электронных спектров в конденсированных системах // Материалы X Всесоюз. совещания по спектроскопии. Т. I. Молекулярная спектроскопия. Львов. ун-т.— Львов, 1957.— С. 53-58.
 248. Каплан С. А. Ударные волны в межзвездном пространстве. II. Ионизационные разрывы // Астроном. журн.— 1957.— Т. 34, №2.— С. 183-192;
  Kaplan S. A. Shock Waves in Interstellar Space. II. Ionization Discontinuities // Soviet Astronomy.— 1957.— V. 1.— P. 183-191.
 249. Каплан С. А. Ударные волны в межзвездном пространстве. III. Газомагнитные разрывы // Астроном. журн.— 1957.— Т. 34, №3.— С. 321-327;
  Kaplan S. A. Shock Waves in Interstellar Space. III. Hydromagnetic Discontinuities // Soviet Astronomy.— 1957.— V. 1.— P. 317-323.
 250. Каплан С. А., Колодій Б. І. Функціональні рівняння магнітної гідродинаміки // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1957.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 229-230.
 251. Каплан С. А., Кравчук А. Н. ?? До статистичної теорії гравітуючих систем // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1957.— Вип. 7, Ч. 3.— С. 230-232.
 252. Каплан С. А. Линии поглощения межзвездного газа // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1957.— №33.— С. 1-5.
 253. Каплан С. А. Теория статистического ускорения заряженных частиц изотропными магнитными полями // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1957.— №33.— С. 6-25.
 254. Каплан С. А. Номограммы для расчета газомагнитных ударных волн // Цирк. АО Львов. ун-та.— 1957.— №33.— С. 26-28.
 255. Милиянчук В. С. Влияние неоднородного межмолекулярного поля на атомные спектры // Материалы X Всесоюз. совещания по спектроскопии. Т. II. Атомная спектроскопия. Физ. сб. Львов. ун-та.— 1958.— №4(9).— С. 5-11.
 256. Юхновский И. Р. Применение коллективных переменных и учет короткодействующих сил в теории систем заряженных частиц // Журн. эксп. теор. физ.— 1958.— Т. 34, вып. 2.— С. 379-389.
 257. Глауберман А. Е. Теория систем с нецентральным законом взаимодействия частиц // Изв. АН СССР. Сер. физ.— 1958.— Т. 2, №3.— С. 254-259.
 258. Глауберман А. Е., Спитковский И. М. О поляризации ионного смещения в сложных ионных кристаллах // Изв. АН СССР. Сер. физ.— 1958.— Т. 22, №3.— С. 260-262.
 259. Глауберман А. Е., Печарский К. К. Термодинамические функции реальных газов с ориентационным взаимодействием // Журн. физ. химии.— 1958.— Т. 32, №11.— С. 2594-2600.
 260. Глауберман А. Ю., Музичук О. М. До теорії опору напівпровідників у сильних магнітних полях // Укр. фіз. журн.— 1958.— Т. 3, №2.— С. 178-184.
 261. Каплан С. А. Уравнения движения искусственных спутников Земли и контроль их наблюдений // Астроном. циркуляр АН СССР.— 1958.— №189.— С. ??.
 262. Каплан С. А. Метод приближенного вычисления эфемерид искусственных спутников Земли и определение их орбит // Астроном. циркуляр АН СССР.— 1958.— №192.— С. ??.
 263. Каплан С. А. Магнитная газодинамика и вопросы космогонии // Вопр. космогонии.— 1958.— Т. 4.— С. 238-264.
 264. Kaplan S. A. On the Formation of Interstellar Gas Clouds // Rev. Mod. Phys.— 1958.— Vol. 30, No. 3.— P. 943.
 265. Kaplan S. A. Shock Waves in Magnetogasodynamic Turbulence // Rev. Mod. Phys.— 1958.— Vol. 30, No. 3.— P. 1089.
 266. Kaplan S. A. Theory of Isotropic Magnetic Turbulence in Gases // Electromagnetic Phenomena in Cosmical Physics, Proceedings from IAU Symposium no. 6 / Edited by Bo Lehnert.— International Astronomical Union. Symposium no. 6: Cambridge University Press, 1958.— P. 504-512.
 267. Гайда Р. П. Радіаційні втрати енергії пі-мезонів при зіткненнях з нуклонами // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— Вип. 2(7).— С. 52-56.
 268. Гайда Р. П., Дзюб І. П. Ренормалізація скалярної електродинаміки // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— Вип. 2(7).— С. 71-79.
 269. Міліянчук В. С. Зауваження до феноменологічної теорії ядерних сил // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— №2(7).— С. 149-152.
 270. Сеньків М. Т. До питання про утворення π-мезонних ливнів в космічному випромінюванні // Фіз. зб. Львів. ун-ту.— 1959.— Вип. 2(7).— С. 5-12.
 271. Юхновський І. Р. До статистичної теорії іонних систем // Укр. фіз. журн.— 1959.— Т. 4, №2.— С. 167-176.
 272. Юхновський І. Р., Рахімова І. Ш., Владимиров В. В. До теорії систем заряджених частинок у зовнішньому полі // Укр. фіз. журн.— 1959.— Т. 4, №3.— С. 334-344.
 273. Юхновский И. Р. Свободная энергия систем заряженных частиц // Докл. АН СССР.— 1959.— Т. 126, №3.— С. 557-560.
 274. Юхновский И. Р. Статистическая теория систем заряженных частиц // Термодинамика и стоение растворов. Тр. совещ., 27-30 янв. 1958 г.— Москва, 1959.— С. 17-22.
 275. Глауберман А. Е., Владимиров В. В., Стасюк И. В. Новая форма полярной модели кристалла // ДАН СССР.— 1959.— Т. 126, №3.— С. 543-545.
 276. Каплан С. А., Климишин И. А. О корреляции наблюдаемой разности степени поляризации с угловым расстоянием соответствующих точек на небесной сфере // Астроном. журн.— 1959.— Т. 36, №2.— С. 370;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A. On the Correlation Between the Observed Difference in the Degree of Interstellar Polarization and the Angular Distance of the Corresponding Points on the Celestial Sphere // Soviet Astronomy.— 1959.— V. 3.— P. 362.
 277. Каплан С. А., Климишин И. А. Ударные волны в оболочках звезд // Астроном. журн.— 1959.— Т. 36, №3.— С. 410-??;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A. Shock waves in stellar envelopes // Soviet Astronomy.— 1959.— V. 3.— P. 404-414.
 278. Каплан С. А. О космических безсиловых полях // Астроном. журн.— 1959.— Т. 36, №5.— С. 800-806;
  Kaplan S. A. On Cosmic Force-Free Fields // Soviet Astronomy.— 1959.— Vol. 3.— P. 778-783.
 279. Каплан С. А., Логвиненко О. О., Підстригач Т. С. До обчислення параметрів газомагнітних ударних хвиль // Укр. фіз. журн.— 1959.— Т. 4, №4.— С. 438-442.
 280. Каплан С. А. О ларморовой теории плазмы // Журн. эксп. теор. физ.— 1959.— Т. 36, No. 6.— С. 1927-1928.
 281. Глауберман А. Е., Владимиров В. В., Стасюк И. В. Теория элементарных возбуждений в атомных кристаллах // Физ. тв. тела.— 1960.— Т. 2, №1.— С. 133-143.
 282. Глауберман А. Е., Стасюк И. В. III совещание по теории полупроводников // Усп. физ. наук.— 1960.— Т. 71, №1.— С. 117-130.
 283. Каплан С. А. Влияние анизотропности проводимости на структуру ударной волны в магнитогидродинамике // Журн. эксп. теор. физ.— 1960.— Т. 38, №1.— С. 252-253;
  Kaplan S. A. Effect of conductivity anisotropy in a magnetic field on the structure of a shock wave in magnetogasdynamics // Sov. Phys. JETP.— 1960.— Vol. 11, No. 1.— P. 183.
 284. Каплан С. А., Климишин И. А., Сиверс В. Н. Теория рассеяния света в среде с движущейся границей // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №1.— С. 9-15;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A., Sivers V. N. The Scattering of Light in a Medium with a Moving Boundary // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 7-12.
 285. Каплан С. А., Климишин И. А. Некоторые замечания об излучении света ударными волнами в космических условиях // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №2.— С. 281-283;
  Kaplan S. A., Klimishin I. A. Some Notes on the Emission of Light by Shock Waves under Cosmic Conditions // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 264-266.
 286. Каплан С. А., Климовская А. И. Об уравнении движения искусственного спутника Земли в горизонтальных координатах // Бюллетень станций оптического наблюдения ИСЗ.— 1960.— №1(11).— С. ??.
 287. Каплан С. А., Курт В. Г. Разлет натриевого облака в межпланетном пространстве // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №3.— С. 536-542;
  Kaplan S. A., Kurt V. G. Expansion of a Sodium Cloud in Interplanetary Space // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 508-514.
 288. Каплан С. А., Сиверс В. Н. Общая задача о рассеянии света в одномерной среде с движущейся границей // Астроном. журн.— 1960.— Т. 37, №5.— С. 824-827;
  Kaplan S. A., Sivers V. N. The General Problem of the Scattering of Light in a One-Dimensional Medium with a Moving Boundary // Soviet Astronomy.— 1960.— V. 4.— P. 776-779.
 289. Kaplan S. A. Shock waves in stars // Modèles d'étoiles et évolution stellaire: communications présentées au neuvième Colloque International d'astrophysique, tenu à Liège, les 6, 7 et 8 juillet 1959.— Liège: Société Royale de Liège, 1960.— P. 296-297 ??.
 290. Kaplan S. A. On the Theory of Propagation and Decay of Hydromagnetic Waves in an Anisotropic Medium // Rev. Mod. Phys.— 1960.— Vol. 32, No. 4.— P. 881.
 291. Кобылянский В. Б., Глауберман А. Е., Тальянский И. И. Распределение нейтронов в средах с цилиндрической границей раздела при внеосевом расположении источника // Атомная энергия.— 1961.— Т. 10, №5.— С. 513-515.
 292. Юхновський І. Р. Дві задачі статистичної теорії систем взаємодіючих частинок // Доп. та повідомл. Львів. ун-ту.— 1961.— Вип. 9, Ч. 2.— С. 25-26.
 293. Юхновський І. Р. До статистичної теорії систем взаємодіючих іонів та дипольних частинок // Укр. фіз. журн.— 1961.— Т. 6, №3.— С. 333-339.
 294. Юхновский И. Р. К статистической теории смешанных ионно-дипольных систем взаимодействующих частиц // Докл. АН СССР.— 1961.— Т. 136, №6.— С. 1317-1320.
 295. Стасюк І. В., Глауберман А. Ю. До питання про утворення домішкової зони // Укр. фіз. журн.— 1961.— Т. 6, №5.— С. 642-654.
 296. Глауберман А. Е., Стасюк И. В. К теории элементарных возбуждений в системах со спиново-незамкнутым фоном // Физ. тв. тела.— 1961.— Т. 3, №7.— С. 2089-2096.
 297. Каплан С.А. Модель «вращающегося» пространства постоянной кривизны // Циркуляр Астрон. обсерв. Львовск. ун-та.— 1962.— №37–38.— С. 9-12.
 298. Бабий Б. Т. К вопросу о точности определения центральных интенсивностей фраунгоферовых линий на вакуумном спектрографе обсерватории Мак-Мас-Халберт // Солн. данные.— 1962.— №9.— С. 57-59.
 299. Бабий Б. Т. К вопросу о форме слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра // Солн. данные.— 1962.— №12.— С. 57-62.
 300. Стасюк І. В. Метод наближеного вторинного квантування в багатоелектронній теорії неметалічних кристалів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 32-44.
 301. Юхновський І. Р. Про вичислення квантової статистичної суми системи заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 50-62.
 302. Юхновський І. Р. Застосування методу колективних змінних до вичислення квантової статистичної суми // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 63-72.
 303. Каплан С. А. Про одну магнітогідродинамічну задачу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 73-74.
 304. Каплан С. А., Кутик И. Н. Про випромінювання магнітогідродинамічних та магнітозвукових хвиль // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 75-78.
 305. Каплан С. А., Ковальчук В. Г., Королишин В. М. Коефіцієнти електропровідності і дифузії в релятивістській однокомпонентній плазмі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 79-82.
 306. Біленький Б. Ф., Гайда Р. П. Випромінювання фотонів при зіткненнях скалярних частинок з електронами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1962.— Вип. 1(8).— С. 83-87.
 307. Глауберман А. Ю., Музичук О. М. До теорії процесів переносу в рідких напівпровідниках // Укр. фіз. журн.— 1962.— Т. 7, №3.— С. 261-266.
 308. Юхновський І. Р. Просторово розподілені частинки в методі колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1962.— Т. 7, №3.— С. 267-277.
 309. Бабий Б. Т. Исследование слабых фраунгоферовых линий солнечного спектра. I. (Экспериментальная часть) // Солн. данные.— 1963.— №5.— С. 63-71.
 310. Бабий Б. Т. Сравнение контуров фраунгоферовых линий, записанных фотоэлектрически в Пулкове, с линиями утрехтского атласа // Солн. данные.— 1963.— №11.— С. 46-50.
 311. Кобылянский В. Б., Глауберман А. Е. К распределению нейтронов в средах с цилиндрической границей раздела при внеосевом расположении источника // Ядерная геофизика: Сб.— Москва, 1963.— С. 135-142.
 312. Некрот А. О. Метод кутових колективних змінних для обчислення статистичнох суми змішаної іонно-дипольної системи. I. Класичний випадок // Укр. фіз. журн.— 1963.— Т. 8, №5.— С. 560-568.
 313. Юхновський І. Р., Некрот А. О. Вільна енергія та бінарні функції розподілу змішаної іонно-дипольної системи // Укр. фіз. журн.— 1963.— Т. 8, №6.— С. 633-644.
 314. Стасюк І. В. Енергетичний спектр екситонів Френкеля у зовнішньому магнітному полі // Укр. фіз. журн.— 1963.— Т. 8, №12.— С. 1386-1389.
 315. Бабий Б. Т. К вопросу о влиянии температурных неоднородностей на профили слабых фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1964.— №5.— С. 45-55.
 316. Бабий Б. Т. Исследование затухания слабых фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1964.— №6.— С. 45-49.
 317. Гайда Р. П. Про вбирання електронів речовиною // Питання фізики твердого тіла.— Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1964.— С. 52-55.
 318. Гайда Р. П. К проблеме элементарного // Философские вопросы современной физики.— Киев: Наук. думка, 1964.— С. 242-244.
 319. Кобылянский В. Б., Перельштейн Є. А., Юхновський І. Р. До обчислення статистичної суми в стаціонарній теорії збурень // Питання фізики твердого тіла.— Львів, 1964.— С. 18-21.
 320. Юхновський І. Р. Квантова статистична сума і колективні змінні. II. Функція переходу до колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №8.— С. 827-838.
 321. Юхновский И. Р., Некрот А. А. ?? О некоторых свойствах бинарных функций распределения смеси ионов и дипольных молекул // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №4.— С. 365-374.
 322. Юхновський І. Р. Статистичний оператор та колективні змінні. I. Перетворення зміщення // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №7.— С. 702-714.
 323. Стасюк І. В. До методу елементарних вузлових збуджень для спінонезамкненого фону // Питання фізики твердого тіла.— Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1964.— С. 3-17.
 324. Глауберман А. Ю., Стасюк І. В. Метод вузлових елементарних збуджень в теорії напівпровідників // Укр. фіз. журн.— 1964.— Т. 9, №1.— С. 3-13.
 325. Блажиєвський Л. Ф., Юхновський І. Р. Про представлення взаємодії в колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1965.— Т. 10, №10.— С. 1083-1092.
 326. Блажиєвський Л. Ф. Обчислення вільної енергії на основі представлення взаємодії в колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1965.— Т. 10, №12.— С. 1299-1308.
 327. Невідомська Л. А., Токар С. С., Юхновський І. Р. Хімічний потенціал системи заряджених частинок і його параметричні криві з точністю до другого віріального коефіцієнта // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1965.— Вип. 2.— С. 19-26.
 328. Блажиєвський Л. Ф. Про обчислення квантової статистичної суми в колективних змінних // Вісн. Львів ун-ту. Сер. фіз.— 1965.— Вип. 2.— С. 27-31.
 329. Юхновський І. Р., Циганенко В. В., Ваврух М. В. ?? Середня енергія електронного газу при абсолютному нулі // Укр. фіз. журн.— 1965.— Т. 10, №2.— С. 135-146.
 330. Блажиєвський Л. Ф., Юхновський І. Р. Дослідження високотемпературної плазми методом колективних змінних. I. // Укр. фіз. журн.— 1966.— Т. 11, №9.— С. 936-945.
 331. Кобылянский В. Б., Глауберман А. Е. Об электронном спектре переходных металлов // Изв. АН КазССР. Сер. физ.-мат.— 1966.— С. 68-71.
 332. Юхновський І. Р., Некрот А. О. ?? Віріальні розклади для плазми в методі колективних змінних // Укр. фіз. журн.— 1966.— Т. 11, №4.— С. 363-371.
 333. Гайда Р. П. Василь Степанович Міліянчук // Знання та праця ??.— 1966.— №10.— С. 20-21.
 334. Бабий Б. Т. К вопросу о влиянии инструментального контура на эквивалентную ширину фраунгоферовых линий // Циркуляр Львов. АО.— 1967.— Т. 42.— С. 36-40.
 335. Олийнык П. А., Бабий Б. Т., Сахман А. Т. Таблицы функции насыщения Ψ(a,y) // Астроном. журн.— 1967.— Т. 44, №4.— С. 810-815;
  Oliinyk P. A., Babii B. T., Sakhman A. T. Tables of the Saturation Function Ψ(a,y) // Soviet Astronomy.— 1967.— V. 11, No.4 .— P. 648-652.
 336. Блажиєвський Л. Ф., Юхновський І. Р. Квантові поправки до вільної енергії максвеллівської плазми // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №6.— С. 922-929;
  Блажиевский Л. Ф., Юхновский И. Р. Квантовые поправки к свободной энергии максвелловской плазмы // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №6.— С. 924-931.
 337. Юхновський І. Р., Некрот А. О. ?? ?? // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №2.— С. 177-185;
  Юхновский И. Р., Некрот А. А. ?? К классической статистической теории равновесных систем заряженных частиц // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №2.— С. 177-185.
 338. Юхновський І. Р. Метод зміщень і колективних змінних в квантовій статистиці ?? // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №10.— С. 1674-1691;
  Юхновский И. Р. Метод смещений н коллективных переменных в квантовой статистике // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №10.— С. 1677-1694.
 339. Юхновський І. Р., Хоменко А. А. ?? Застосування методу зміщень і колективних змінних при розв'язуванні рівняння Шредінгера ?? // Укр. фіз. журн.— 1967.— Т. 12, №7.— С. 1082-1093;
  Юхновский И. Р., Хоменко А. А. ?? Применение метода смещений н коллективных переменных при решении уравнения Шредингера // Укр. физ. журн.— 1967.— Т. 12, №7.— С. 1083-1094.
 340. Hetzheim H., Yukhnovskii I. R. ?? Theorie des Quantenplasmas unter Benutzung der Methode der kollektiven Variablen // Wissenschaftliche Z. Univ. Rostock.— Naturwissenschaftliche Reihe ??.— 1967.— H. 7.— S. 849-856.
 341. Некрот А. О., Юхновський І. Р. Бінарні функції розподілу змішаної іонно-дипольної системи ?? // Укр. фіз. журн.— 1968.— Т. 13, №10.— С. 1636-1643;
  Некрот А. А., Юхновский И. Р. Бинарные функции распределения смешанной ионно-дипольной системы // Укр. физ. журн.— 1968.— Т. 13, №10.— С. 1637-1644.
 342. Юхновський І. Р., Хейтцхейм Х. ?? Про псевдопотенціал для квазікласичної плазми ?? // Укр. фіз. журн.— 1968.— Т. 13, №6.— С. 881-889;
  Юхновский И. Р., Хейтцхейм Х. ?? О псевдопотенциале для квазиклассической плазмы // Укр. физ. журн.— 1968.— Т. 13, №6.— С. 881-889.
 343. Юхновський І. Р. Про статистичну теорію рівноважних систем заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз., хім. і мех.-мат.— 1968.— Вип. ??.— С. 8-17.
 344. Сеньків М. Т. Деякі питання викладання теоретичної фізики в університеті // Вісн. Львів. ун-ту. Питання педагогіки вищої школи.— 1968.— Вип. ??.— С. 72-74.
 345. Сеньків М. Т. Наукові дослідження на фізичному факультеті університету // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз., хім. і мех.-мат.— 1968.— Вип. ??.— С. 3-7.
 346. Ваврух М. В. Колективні змінні в двосортній плазмі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1968.— Вип. 3.— С. 26-33.
 347. Бабий Б. Т., Альтман А. Д. К вопросу о влиянии звуковых волн на форму и сдвиг слабых фраунгоферовых линий в фотосфере Солнца // Солн. данные.— 1969.— №5.— С. 103-108.
 348. Гайда Р. П. Видатний український фізик Іван Пулюй // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1969.— Вип. 5(13).— С. 82-88.
 349. Юхновський І. Р., Островський М. К. ?? Властивості функції переходу до колективних змінних // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1969.— Вип. 5(13).— С. 3-11.
 350. Юхновський І. Р. Деякі питання сучасного стану теорії рівноважних систем заряджених частинок (огляд) ?? // Укр. фіз. журн.— 1969.— Т. 14, №5.— С. 705-719;
  Юхновский И. Р. Некоторые вопросы современного состояния теории равновесных систем заряженных частиц (обзор) // Укр. физ. журн.— 1969.— Т. 14, №5.— С. 705-719.
 351. Юхновський І. Р., Головко М. Ф. ?? Статистична теорія рівноважних систем частинок складної електростатичної структури. I. Потенціал екранування ?? // Укр. фіз. журн.— 1969.— Т. 14, №7.— С. 1116-1126;
  Юхновский И. Р., Головко М. Ф. ?? Статистическая теория равновесных систем частиц сложной электростатической структуры. I. Потенциал экранирования // Укр. физ. журн.— 1969.— Т. 14, №7.— С. 1120-1129.
 352. Ваврух М. В. Двосортна система ферміонів при низьких температурах // Укр. фіз. журн.— 1969.— Т. 13, №5.— С. 733-742.
 353. Бабий Б. Т., Гербильский М. Г. Об изменениях центр-край центральных глубин слабых фраунгоферовых линий в фотосфере Солнца // Солн. данные.— 1970.— №9.— С. 81-87.
 354. Бабий Б. Т., Фридель Ю. В. Конвекция и асиметрия слабых линий // Цирк. АО. Львов. ун-та.— 1970.— №44.— С. 33-35.
 355. Гайда Р. П. Функції експерименту в становленні фізичних теорій // Філософська думка.— 1970.— №3.— С. 68-77.
 356. Юхновський І. Р., Бігун Г. І., Альберендт Н. Дослідження електронного газу в металах методом зміщень та колективних змінних. I. Електронний газ високої густини // Укр. фіз. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1139-1145;
  Юхновский И. Р., Бигун Г. И., Альберендт Н. Исследование электронного газа в металлах методом смещений и коллективных переменных. I. Электронный газ высокой плотности // Укр. физ. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1142-1148.
 357. Альберендт Н., Бігун Г. І., Кельбг Г., Юхновський І. Р. Дослідження електронного газу в металах методом зміщень та колективних змінних. II. Лужні метали // Укр. фіз. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1146-1151;
  Альберендт Н., Бигун Г. И., Кельбг Г.б Юхновский И. Р. Исследование электронного газа в металлах методом смещений и коллективных переменных. II. Щелочные металлы // Укр. физ. журн.— 1970.— Т. 15, №7.— С. 1149-1154.
 358. Ahlbehrendt N., Bigun G. I., Juchnowski I. R., Kelbg G. Das entartete Elektronengas in der Methode der kollektiven Variablen // Ann. Phys.— 1970.— Vol. 479 (24 ??), No. 5/6.— S. 188-199.
 359. Kurik M. V., Piryatinskii Yu. P., Popel O. M., Frolova E. K. Temperature Dependence of the Davydov Splitting in Anthracene // Phys. Stat. Solidi (b).— 1970.— Vol. 37, Iss. 2.— P. 803-806.
 360. Стасюк И. В., Левицкий Р. Р. Динамическая теория антисегнетоэлектриков с водородными связями типа NH4H2PO4 // Изв. АН СССР. Сер. физическая.— 1971.— Т. 35, №9.— С. 1775-1778.
 361. Стасюк И. В. Протон-фононное взаимодействие в сегнетоэлектриках с водородными связями (приближение сильной связи) // Теор. мат. физ.— 1971.— Т. 9, №3.— С. 431-439;
  Stasyuk I. V. Proton-phonon interaction in ferroelectrics with hydrogen bonds (strong coupling approximation) // Theor. Math. Phys.— 1971.— V. 9, No. 3.— P. 1249-1255.
 362. Стасюк И. В. Уравнения для спиновых корреляторов в модели Изинга // ФММ ??.— 1971.— Т. 31, №4.— С. 699-704.
 363. Тальянський І. І. Тунелювання електронів в кристалах структур алмазу і цинкової обманки // Фізична електроніка.— 1971.— С. 3-9.
 364. Бабий Б. Т., Фридель Ю. В. ?? Сравнительный анализ Киевских и Пулковских фотоэлектрических записей // Циркуляр Львов. АО.— 1972.— Т. 47.— С. 29-31.
 365. Блажиевский Л. Ф., Юхновский И. Р. Бинарная функция распределения максвелловской плазмы // Сб. "Физика плазмы".— Минск, 1972.— С. ??.
 366. Гурський З. О., Бігун Г. І. ?? Енергія зв'язку лужних металів // Укр. фіз. журн.— 1972.— Т. 17, №9.— С. 1496-1504.
 367. Гайда Р. П. Про інваріантність рівнянь руху класичної механіки відносно масштабних перетворень // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1972.— Вип. 7(15).— С. 3-8.
 368. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. До питання про побудову релятивістської механіки системи взаємодіючих частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1972.— Вип. 7(15).— С. 9-13.
 369. Гайда Р. П. Закони збереження в механіці // Лекції з фізики для учнів ЮФМШ.— Київ, 1972.— С. 24-41.
 370. Левицкий Р. Р., Стасюк И. В. К теории сегнетоэлектриков с водородными связями типа KH2PO4 // Материалы третьего рабочего совещания по статистической физике (25-28 окт. 1971).— Киев, 1972.— Ч. 3. Общие вопросы теории твердого тела. Фазовые переходы.— С. 64-73.
 371. Стасюк И. В., Каминская Н. М. Об особенностях протон-фононного взаимодействия в сегнетоэлектриках типа KH2PO4 // Материалы третьего рабочего совещания по статистической физике (25-28 окт. 1971).— Киев, 1972.— Ч. 3. Общие вопросы теории твердого тела. Фазовые переходы.— С. 74-79.
 372. Дидух Л. Д., Стасюк И. В. Об энергии основного состояния и условии ферромагнетизма в узкой s-зоне // ФММ ??.— 1972.— Т. 33, №2.— С. 429-431.
 373. Бабий Б. Т., Радченко Ю. Ф. Вычисление профилей слабых фраунгоферовых линий в невозмущенной солнечной фотосфере. I. Вычисление весовых функций // Солн. данные.— 1973.— №2.— С. 99-105.
 374. Гайда Р. П. Лоренц-інваріантність і нерелятивістські гамільтоніани // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1973.— Вип. 8.— С. 3-6.
 375. Гайда Р. П. Про зв'язок між одночасностями у двох лоренцових системах відліку // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1973.— Вип. 8.— С. 6-10.
 376. Гайда Р. П., Гайдак В. П. Магнитные взаимодействия в классической механике системы заряженных частиц с собственными магнитными моментами // Изв. вузов. Физика.— 1973.— №11.— С. 73-76;
  Gaida R. P., Gaidak V. P. Magnetic interactions in a classical system of charged particles with intrinsic magnetic moments // Sov. Phys. J.— 1973.— V. 16, No. 11.— P. 1539-1541.
 377. Гайда Р. П. Несколько замечаний о понятиях симметрии и инвариантности // Методологический анализ теоретических и экспериментальных оснований физики гравитации.— Киев: Наук. думка, 1973.— С. 240-242.
 378. Влох О. Г., Климов И. М., Кобылянский В. Б. Об эллиптической поляризации монохроматических волн в одноосных гиротропных кристаллах // Укр. физ. журн.— 1973.— Т. 18, №12.— С. 2060-2063.
 379. Тальянський І. І., Дубровський С. М. ?? Про вплив розмірів молекул на вигляд ізотерм мольних об'ємів // Укр. фіз. журн.— 1973.— Т. 18, №11.— С. 1087-1098.
 380. Бігун Г. І. ?? Квантова статистика нормальних фермі-систем з парною взаємодією. I. Просторово-однорідні системи // Укр. фіз. журн.— 1973.— Т. 18, №12.— С. 2036-2039.
 381. Тальянський І. І. До питання про властивості блохівських функцій в постійному електричному полі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1973.— С. 10-15.
 382. Гайда Р. П. Наближена лоренц-інваріантність і квазірелятивістські гамільтоніани. I. Класична механіка // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— С. 1517-1524;
  Гайда Р. П. Приближенная лоренц-инвариантность и квазирелятивистские гамильтонианы. I. Классическая механика // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— P. 1518-1525.
 383. Гайда Р. П. Наближена лоренц-інваріантність і квазірелятивістські гамільтоніани. II. Квантова механіка // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— С. 1525-1531;
  Гайда Р. П. Приближенная лоренц-инвариантность и квазирелятивистские гамильтонианы. II. Квантовая механика // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №9.— P. 1526-1532.
 384. Гайда Р. П. Трехмерная лагранжева формулировка релятивистской проблемы двух тел в классической механике // Acta Phys. Polon.— 1974.— Vol. B5, No. 5.— P. 613-629.
 385. Гайда Р. П. Про нерелятивістську границю представлень групи Лоренца у квантовій механіці // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 3-7.
 386. Гайда Р. П. Трансформаційні властивості хвильової функції відносно наближених перетворень Лоренца // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 8-12.
 387. Пляцко Р. М., Сеньків М. Т. Про "падаючі тетради" // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 12-18.
 388. Дудкін Ф. Л., Сеньків М. Т. Про одну космологічну модель // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 19-23.
 389. Тальянський І. І. Тунельний струм Джозефсона через S-I-S-I-S-контакт // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— С. 24-28.
 390. Камінська Н. М., Стасюк І. В. Розрахунок констант протон-фононної взаємодії в сегнетоелектрику типу KH2PO4 // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 29-33.
 391. Бігун Г. І. Енергія зв'язку і робота виходу електронів у металах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1974.— Вип. 9.— С. 33-36.
 392. Кобылянский В. Б., Влох О. Г. Влияние параметров гиротропных кристаллов на характер поляризации света // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №7.— С. 1129-1135.
 393. Кобылянский В. Б., Влох О. Г., Лазько Л. А. Интерференция света в одноосных гиротропных кристаллах и ее применение для определения компонент тензора гирации // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №10.— С. 1631-1639 8??.
 394. Попель А. М., Стасюк И. В., Влох О. Г. Микроскопическая теория электрооптического эффекта в кристалах типу KH2(1-x)D2xPO4 (DKDP) // Физ. тв. тела.— 1974.— Т. 16, №11.— С. 3526-3528.
 395. Попель О. М., Стасюк І. В. Довгохвильові (граничні) коливання кристалів KH2PO4 (KDP) // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №12.— С. 1955-1959;
  Попель А. М., Стасюк И. В. Длинноволновые (предельные) колебания кристаллов KH2PO4 (KDP) // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №12.— С. 1955-1958.
 396. Слободян П. М., Стасюк И. В. Диаграммная техника для операторов Хаббарда // Теор. мат. физ.— 1974.— Т. 19, №3.— С. 423-429 ??;
  Slobodyan P. M., Stasyuk I. V. Diagram technique for Hubbard operators // Theor. Math. Phys.— 1974.— V. 19, No. 3.— P. 616-620.
 397. Левицкий Р. Р., Стасюк И. В. Приближение самосогласованного поля в модели де Жена // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №8.— С. 1331-1338.
 398. Левицкий Р. Р., Кориневский Н. А., Стасюк И. В. Теория протонного упорядочения в сегнето- и антисегнетоэлектриках типа ортофосфатов // Укр. физ. журн.— 1974.— Т. 19, №8.— С. 1289-1297.
 399. Стасюк І. В., Камінська Н. М. Теорія спонтанної поляризації і деформації сегнетоелектриків типу KH2PO4. I. Роль далекодіючих сил при фазовому переході // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №2.— С. 237-243.
 400. Стасюк І. В., Камінська Н. М. Теорія спонтанної поляризації і деформації сегнетоелектриків типу KH2PO4. II. Врахування особливостей міжпротонної взаємодії // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №2.— С. 244-252.
 401. Стасюк І. В., Якібчук П. М. Теорія фазового переходу в моделі Слейтера при врахуванні полярних станів протонів // Укр. фіз. журн.— 1974.— Т. 19, №4.— С. 653-658.
 402. Бабий Б. Т. Вычисление профилей слабых и умеренных линий в фотосфере Солнца при когерентном рассеянии // Солн. данные.— 1975.— №8.— С. 72-74.
 403. Блажиевский Л. Ф. Функция Грина возбужденного квантового осциллятора // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №9.— С. ??-??.
 404. Блажиевский Л. Ф. К статистической термодинамике квазирелятивистской системы заряженных частиц. I. Классический электронный газ // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1273-1281.
 405. Блажиевский Л. Ф. К статистической термодинамике квазирелятивистской системы заряженных частиц. II. Квантовый электронный газ // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1282-1289.
 406. Гайда Р. П. Про умову інваріантності світової лінії у релятивістській механіці системи частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1975.— Вип. 10: Фізика конденсованого стану.— С. 3-4.
 407. Гайда Р. П., Калиняк Б. Н. Релятивістські поправки до амплітуди і перерізу розсіяння частинки на силовому центрі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1975.— Вип. 10: Фізика конденсованого стану.— С. 5-8.
 408. Гайда Р. П. О приближенной лоренц-инвариантности уравнения Гамильтона-Якоби // Изв. вузов. Физика.— 1975.— №12.— С. 23-28;
  Gaida R. P. An approximate Lorentz-invariant Hamilton-Jacobi equation // Sov. Phys. J.— 1975.— V. 18, No. 12.— P. 1658-1662.
 409. Токарь С. С., Томашук Ю. К. T-матрица для потенциала Морса // Известия вузов. Физика.— 1975.— №5.— С. 27-29;
  Tokar S. S., Tomashuk Yu. K. T-matrix for the Morse potential // Sov. Phys. J.— 1975.— V. 18, No. 5.— P. 615-617.
 410. Токарь С. С. Аналитические свойства T-матрицы для двух юкавских потенциалов // Известия вузов. Физика.— 1975.— №9.— С. 54-58;
  Tokar' S. S. Analytic properties of the T matrix for two Yukawa potentials // Sov. Phys. J.— 1975.— V. 18, No. 9.— P. 1255-1257.
 411. Токар С. С. Аналітичні властивості T-матриці для потенціалу Морса // Вісник Львів. ун-ту. Фізика конденс. стану.— 1975.— вип. 10.— С. 17-20.
 412. Попель О. М., Стасюк І. В. Теорія електрооптичного ефекту в дейтерованих кристалах KH2PO4 (DKDP) // Укр. фіз. журн.— 1975.— Т. 20, №4.— С. 598-607;
  Попель А. М., Стасюк И. В. Теория электрооптического эффекта в дейтерированных кристаллах KH2PO4 (DKDP) // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №4.— С. 600-609.
 413. Влох О. Г., Луців-Шумський Л. П., Попель О. М., Стасюк І. В. Поперечний електрооптичний ефект у кристалах KH2(1-x)D2xPO4 // Укр. фіз. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1379-1381;
  Влох О. Г., Луців-Шумський Л. Ф., Попель А. М., Стасюк И. В. Поперечный электрооптический эффект в кристаллах KH2(1-x)D2xPO4 // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №8.— С. 1380-1382.
 414. Пашковский М. В., Тальянский И. И. Расчет концентрации электронов и дырок в бесщелевом полупроводнике с акцепторами и донорами в произвольном магнитном поле // Физическая электроника.— 1975.— С. 3-8.
 415. Пашковский М. В., Тальянский И. И. Осцилляции концентрации электронов в примесном полупроводнике с нулевой запрещенной зоной в квантующем магнитном поле // Физ. техн. полупр.— 1975.— Т. 9, №10.— С. 2043-2044.
 416. Стасюк И. В., Каминская Н. М. Микроскопическая теория упругих свойств кристаллов типа KH2PO4 // Изв. АН СССР. Сер. физическая.— 1975.— Т. 39, №4.— С. 690-692.
 417. Дидух В. Д., Дидух Л. Д., Стасюк И. В. Простая модель электрических и магнитных свойств магнитных полупроводников // Укр. физ. журн.— 1975.— Т. 20, №1.— С. 95-100.
 418. Слободян П. М., Стасюк І. В. Статистична сума для моделі Андерсона // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Фізика конденс. стану.— 1975.— Вип. 10.— С. 8-12.
 419. Lukiyanets B. A., Tovstyuk K. D., Stasyuk I. V. The magnetic behaviour of adatoms on the crystal surface // Phys. Stat. Sol. (b).— 1975.— Vol. 68, No. 1.— P. K87-K90.
 420. Бабий Б. Т., Дмытрык И. С. ?? Эмпирическое определение постоянной затухания в слабых фраунгоферовых линиях // Циркуляр Львов. АО.— 1976.— Т. 51.— С. 28-29.
 421. Бабий Б. Т. Изменяются ли центральные остаточные интенсивности линий поглощения // Солн. данные.— 1976.— №4.— С. 80-83.
 422. Бабий Б. Т., Керык Р. Е. ?? К вопросу об определении постоянной затухания слабых фраунгоферовых линий // Циркуляр Львов. АО.— 1976.— Т. 51.— С. 30-32.
 423. Бабий Б. Т., Керык Р. Е., Кордуба Б. М. ?? Определение обилия железа в солнечной фотосфере по центральным глубинам фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1976.— №5.— С. 89-94.
 424. Пляцко Р. М., Сеньків М. Т. Перші інтеграли рівнянь Папапетру для плоского руху в полі Шварцшільда // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 3-6.
 425. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. Про релятивістську взаємодію частинки з зовнішнім полем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 6-10.
 426. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. До питання про зв'язок між енергією взаємодії і масою // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 11-14.
 427. Калиняк Б. М. Квазірелятивістський квантовий осцилятор // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Експериментальна і теоретична фізика.— 1976.— Вип. 11.— С. 18-20.
 428. Токар С. С., Томашук Ю. К. Функції Йоста для потенціалу Морса // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 21-23.
 429. Григорчук Р. О. Метод операторів Хаббарда в статистичній фізиці. Програма для обчислення середніх // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1976.— Вип. 11: Експериментальна і теоретична фізика.— С. 23-26.
 430. Коцур С. С., Стасюк І. В. Динамічна теорія фазового переходу в сегнетоелектриках типу BaxSr1-xNb2O6 // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Експериментальна і теор. фізика.— 1976.— Вип. 11.— С. 26-30.
 431. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? О слабых линиях ионизированного церия в фотосфере Солнца // Циркуляр Львов. АО.— 1977.— Т. 52.— С. 22-25.
 432. Бабий Б. Т., Керык Р. Е., Кордуба Б. М. ?? Определение содержания скандия?? и кобальта в солнечной фотосфере по слабым фраунгоферовым линиям // Циркуляр Львов. АО.— 1977.— Т. 52.— С. 26-28.
 433. Бабий Б. Т., Козак М. М. ?? О прилежности гипотезы локального термодинамического равновесия к теоретическому расчету слабых фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1977.— №4.— С. 47-51.
 434. Бабий Б. Т. К вопросу об асимметрии фраунгоферовых линий в солнечной фотосфере // Солн. данные.— 1977.— №8.— С. 69-71.
 435. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование изменения центр–край фраунгоферовых линий лития и его химическое содержание в солнечной фотосфере // Солн. данные.— 1977.— №11.— С. 98-105.
 436. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. Трансформаційні властивості інтегралів руху класичної квазірелятивістської системи двох частинок // Укр. фіз. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— С. 609-616;
  Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Трансформационные свойства интегралов движения классической квазирелятивистской системы двух частиц // Укр. физ. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— P. 609-616.
 437. Гайда Р. П., Ключковський Ю. Б. Лагранжове формулювання релятивістської проблеми N тіл у класичній теорії миттєвої далекодії // Укр. фіз. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— С. 617-625;
  Гайда Р. П., Ключковский Ю. Б. Лагранжева формулировка релятивистской проблемы N тел в классической теории мгновенного дальнодействия // Укр. физ. журн.— 1977.— Т. 22, №4.— P. 617-625.
 438. Кобылянский В. Б., Влох О. Г. Взаимосвязь двухпреломления и єлектрогирации в кристаллах // Кристаллография.— 1977.— Т. 22, Вып. 3.— С. 562-565.
 439. Скрипка І. І., Юхновський І. Р. ?? До статистичної теорії обертальної дифузії в змішаній іонно-дипольній системі // Укр. фіз. журн.— 1977.— Т. 22, №8.— С. 1318-1327.
 440. Тальянский И. И., Ижнин И. И. О концентрационных и полевых зависимостях коэффициента Холла и удельного сопротивления в Hg1-xCdxTe // Физ. техн. полупр.— 1977.— Т. 11, №3.— С. 612.
 441. Тальянский И. И., Юданин Б. Л. Исследование примесных состояний в кристаллах при произвольных интегралах переноса // Физ. тв. тела.— 1977.— Т. 19, №10.— С. 3040-3045.
 442. Григорчук Р. А., Стасюк И. В. Приближение хаотических фаз в модели Хаббарда // Физическая электроника: Респ. межвед. науч.-техн. сб.— Львов: Вища школа, 1977.— Вып. 15.— С. 26-30.
 443. Пашковский М. В., Стасюк И. В., Мохняк С. М. // Фазовые переходы металл-диэлектрик.— Львов, 1977.— С. 210-211.
 444. Сабан О. Я., Стасюк І. В. Ангармонічна модель сегнетоелектричного фазового переходу // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.: Електронні властивості твердих тіл.— 1978.— Вип. 13.— С. 16-21.
 445. Levitsky R. R., Stasyuk I. V., Korynevsky N. A. Dynamics of ferroactive crystals of orthophosphate type // Ferroelectrics.— 1978.— Vol. 21.— P. 481-483.
 446. Levitskii R. R., Korynevskii N. A., Stasyuk I. V. Distribution Functions and Thermodynamical Properties of KD2PO4 and ND4D2PO4 Type Crystals // Physica Status Solidi (b).— 1978.— Vol. 88, No. 1.— P. 51-63.
 447. Бабий Б. Т., Кордуба Б. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Теоретический расчет фраунгоферовых линий в невозмущенной солнечной атмосфере // Циркуляр Львов. АО.— 1978.— Т. 53.— С. ??-??.
 448. Бабий Б. Т., Керык Р. Е. ?? Новое определение относительного содержания в атмосфере Солнца // Циркуляр Львов. АО.— 1978.— Т. 53.— С. ??-??.
 449. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? Функция источника для линий редких земель в солнечной атмосфере // Солн. данные.— 1978.— №5.— С. ??-??.
 450. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? Теоретический расчет линий редких земель в атмосфере Солнца при когерентном рассеянии // Солн. данные.— 1978.— №6.— С. ??-??.
 451. Калиняк Б. Н. Релятивистские поправки к амплитуде и сечению рассеяния двух бесспиновых частиц // Укр. физ. журн.— 1978.— Т. 23, №2.— С. 257-262.
 452. Калиняк Б. Н., Калыняк Н. И. ?? Решение граничной задачи для одного класса дифференциальных уравнений с частными производными эллиптического типа 2-го порядка // Сб. "Теоретичекие и прикладные вопросы дифференциальных уравнений и алгебра".— Киев: Наукова думка, 1978.— С. 110-114.
 453. Пих С. С., Черуха В. В. T-матрица с ротационными поправками для потенциала Морса // Известия вузов. Физика.— 1978.— Деп. №536-78.— ?? с.
 454. Скрипка И. И., Юхновский И. Р. ?? К статистической теории вращательной диффузии в неводных растворах электролитов // Специфичность и чуствительность методов исследования растворов и возможности сопоставления их результатов.— ??: Наука, 1978.— С. 149-151.
 455. Бабий Б. Т., Гирюк М. Б., Рыкалюк Р. Е. ?? О содержании кремния в фотосфере Солнца // Циркуляр Львов. АО.— 1979.— Т. 54.— С. 27-33.
 456. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? О механизме образования линий редких земель // Циркуляр Львов. АО.— 1979.— Т. 54.— С. 34-37.
 457. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. ?? Об определении относительного обилия сил осцилляторов химических элементов в солнечной атмосфере // Пробл. косм. физ.— 1979.— Т. 17.— С. 117-121.
 458. Блажиевский Л. Ф. Интегрирование по путям и упорядочивание операторов // Теор. мат. физ.— 1979.— Т. 40, №1.— С. 51-63;
  Blazhievskii L. F. Path integrals and ordering of operators // Theor. Math. Phys.— 1979.— V. 40, No. 1.— P. 596-604.
 459. Блажиевский Л. Ф. Об одном применении интегралов по путям в статистической термодинамике // Укр. физ. журн.— 1979.— Т. 24, №11.— С. 1737-1745.
 460. Stasyuk I. V., Levitsky R. R., Korinevsky N. A. Collective vibrations of protons in compounds of KH2PO4-type // Phys. Stat. Sol. (b).— 1979.— Vol. 91, N 2.— P. 541-550.
 461. Козицкий Ю. В., Левицкий Р. Р., Стасюк И. В. Поляритонные состояния в сегнетоэлектриках типа порядок-беспорядок // Теор. мат. физ.— 1979.— Т. 39,, №1.— С. 106-117;
  Kozitskii Yu. V., Levitskii R. R., Stasyuk I. V. Polariton states in ferroelectrics of the order-disorder type // Theor. Math. Phys.— 1979.— V. 39, No. 1.— P. 351-359.
 462. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Определение содержания натрия в солнечной фотосфере с использованием слабых и умеренных фраунгоферовых линий // Солн. данные.— 1980.— №8.— С. ??.
 463. Гайда Р. П., Крохмальский Т. Е. Приближенно релятивистские переменные центра масс для системы двух взаимодействующих частиц // Изв. вузов. Физика.— 1980.— №10.— С. 49-53;
  Gaida R. P., Krokhmal'skii T. E. Approximately relativistic center-of-mass variables for a system of two interacting particles // Sov. Phys. J.— 1980.— V. 23, No. 10.— P. 877-881.
 464. Токарь С. С. ?? T-матрица для потенциала Монгэна // Известия вузов. Физика.— 1980.— №3.— С. 27-30;
  Tokar S. S. T-matrix for the Mongan potential // Sov. Phys. J.— 1980.— V. 23, No. 3.— P. 198-200.
 465. Бабий Б. Т., Рикалюк Р. Е. ?? К вопросу о функциях вклада и вычислении средних оптических глубин образования фраунгоферовых линий // Астрон. журн.— 1981.— Т. 58, вып. 4.— С. 825-837.
 466. Стасюк И. В., Середа В. Н., Попель А. М. О спектре связанных протон-ионных колебаний смешанных сегнетоэлектриков типа KH2PO4 с замещением тяжелых ионов // Укр. физ. журн.— 1981.— Т. 26, №7.— С. 1071-1076.
 467. Тальянский И. И., Христонько И. Н. Электропроводность полупроводниковой пленки с различными поверхностями // Физ. техн. полупроводн.— 1981.— Т. 15, №8.— С. 1523.
 468. Пих С. С. Рассеяние на потенциале Сайто // Известия вузов. Физика.— 1981.— Деп. №1785-81.— ?? с.
 469. Блажиевский Л. Ф., Заяц А. Г. Квазирелятивистский электронный газ // Изв. вузов. Физика.— 1982.— №3.— С. 54-57;
  Blazhievskii L. F., Zayats A. G. Quasirelativistic electron gas // Sov. Phys. J.— 1982.— V. 25, No. 3.— P. 243-246.
 470. Стасюк И. В., Кордуба Б. М., Попель А. М., Стецив Р. Я. Матрица диполь-дипольных взаимодействий для кристалла KH2PO4 // Физическая электроника: Респ. межвед. науч.-техн. сб.— Львов: Вища школа, 1982.— Вып. 24.— С. 22-28.
 471. Бабий Б. Т., Козак М. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование обилия железа в невозмущенной солнечной фотосфере. І. Методика расчета теоретических профилей FeI // Проблемы космической физики: Респ. межвед. сборник.— Киев, 1982.— №17.— С. ??.
 472. Бабий Б. Т., Козак М. М., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование обилия железа в невозмущенной солнечной фотосфере. ІІ. Определение обилия Fe // Проблемы космической физики: Респ. межвед. сборник.— Киев, 1982.— №17.— С. ??.
 473. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б., Марголыч И. Ф., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания никеля в солнечной атмосфере // Астрометрия и астрофизика.— 1982.— №47.— С. ??.
 474. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Термодинамічний потенціал електронної плазми високої густини // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1983.— Вип. 17: Питання фізики конденсованих систем.— С. 8-12.
 475. Пих С. С., Флыс Ю. И. Функции Йоста для линейного потенциала // Известия вузов. Физика.— 1983.— №12.— С. 111-112.
 476. Бабий Б. Т., Бенько Л. И., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование постоянной затухания для профилей линий нейтрального железа в невозмущенной солнечной фотосфере // Астрометрия и астрофизика.— 1983 ??.— №48.— С. ??.
 477. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Определение содержания титана в фотосфере Солнца с учетом новых сил осцилляторов // Солнечные данные.— 1983.— №5.— С. ??.
 478. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование функций вклада в депрессию при определении оптических глубин образования фраунгоферовых линий // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1983.— вып. 57.— С. ??.
 479. Блажиєвський Л. Ф., Крочук А. С., Кобилянський В. Б. ?? Інтернаціональне і патріотичне виховання на лекціях з теоретичної фізики // Ужгород. ун-т ??.— Деп. в УкрНИИНТИ, №1018-Ук83.— 20 с.
 480. Дутчак Я. И., Якібчук П. М., Бариляк Г. І., Кушаба В. І., Фурман В. В. ?? Про методику визначення параметрів модельного пcевдопотенціалу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1984.— Вип. 18.— С. ??.
 481. Якібчук П. М., Вакарчук С. О. Варіаційний розрахунок енергетичного спектру і густини станів рідких і аморфних металів // Укр. фіз. журн.— 1984.— Т. 29, №8.— С. 1272-1274.
 482. Пих С. С. Функции Йоста для потенциала Граза // Известия вузов. Физика.— 1984.— Деп. №3025-84.
 483. Тальянский И. И. Расчет электронных уровней вакансии методом кластеров с циклическими граничными условиями // Физ. электроника.— 1984.— Вып. 28.— С. 8-13.
 484. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Об изменении от центра к краю солнечного диска центральных остаточных интенсивностей фраунгоферовых линий // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1984.— вып. 58.— С. ??.
 485. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. ?? Исследование содержания хрома в солнечной атмосфере // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1984.— вып. 58.— С. ??.
 486. Бабий Б. Т., Ожиивский И. В., Рыкалюк Р. Е. ?? О поведении линии углерода СІ 538.0322 нм на солнечном диске // Вопросы астрофизики. Вестник Львов. ун-та, серия астрономич.— 1984.— вып. 58.— С. ??.
 487. Вакарчук И. А., Рудавский Ю. К., Понедилок Г. В. К проблеме магнетизма в топологически неупорядоченных системах // Проблемы современной статистической физики: Сб.— Киев: Наук. думка, 1985.— С. 63-72.
 488. Жовтанецький M. І., Якібчук П. М., Фурман В. В. Розрахунок формфакторів модельного пcевдопотенціалу перехідних металів у повній нелокальній теорії // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1985.— Вип. 19.— С. ??.
 489. Стасюк И. В., Попель А. М. О вкладе групп PO4 в электрооптический эффект в кристаллах типа KH2PO4 // Укр. физ. журн.— 1985.— Т. 30, №10.— С. 1475-1479.
 490. Тальянский И. И., Матвеенко А. В., Пашковский М. В., Филимоненко Е. П. Определение некоторых кинетических и энергетических параметров образцов Pb1-xSnxTe с учетом резонансного уровня и второй валентной зоны // Укр. физ. журн.— 1985.— Т. 30, №5.— С. 782-786.
 491. Кобылянский В. Б., Бабий Б. Т. К вопросу об уравнении переноса для излучения // Вест. Львов. ун-та. Сер. астрон.— 1985.— С. 3-4.
 492. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. Определение содержания железа в атмосфере Солнца по профилям слабых линий поглощения ионов // Кинем. физ. небес. тел.— 1985.— Т. 1, №1.— С. 61-65.
 493. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. Определение содержания ванадия в фотосфере Солнца с учетом влияния сверхтонкой структуры // Кинем. физ. небес. тел.— 1985.— Т. 1, №3.— С. 78-82.
 494. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б. О содержании углерода в солнечной атмосфере и уточнении сил осцилляторов нейтрального углерода // Кинем. физ. небесн. тел.— 1985.— Т. 1, №4.— С. 16-20.
 495. Блажиевский Л. Ф., Василькив И. Н. О представлении функции распределения интегралом по путям // Статистическая и квантовая физика и ее приложения. Сб. научных трудов.— Москва: Изд-во ун-та "Дружбы народов", 1986.— С. 27-31.
 496. Вакарчук С. О., Якібчук П. М., Фурман В. В., Жовтанецький М. І. Дослідження нелокальності модельного псевдопотенціалу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1986.— Вип. 20: Проблеми фізики конденсованого стану.— С. 3-10.
 497. Блажиєвський Л. Ф., Семак С. С. Середня енергія електронного газу в центрально-симетричному полі // Вісн. Львів. ун-ту.— 1986.— Вип. 20: Проблеми фізики конденсованого стану.— С. 15-19.
 498. Блажиевский Л. Ф. Функциональное представление функции Грина уравнения Лиувилля // Укр. физ. журн.— 1986.— Т. 31, №6.— С. 953-955.
 499. Блажиевский Л. Ф. Новая модификация интеграла по траекториям в конфигурационном пространстве // ДАН УССР, Сер. А.— 1986.— №5.— С. 46-49.
 500. Блажиевский Л. Ф. Интегралы по путям в конфигурационном пространстве в слаборелятивистской теории многих тел // Теор. мат. физ.— 1986.— Т. 66, №3.— С. 409-421;
  Blazhievskii L. F. Path integrals in configuration space in weakly relativistic many-body theory // Theor. Math. Phys.— 1986.— V. 66, No. 3.— P. 270-278.
 501. Блажиевский Л. Ф. Квазирелятивистские коллективные переменные и интегралы по траекториям в статистической механике вырожденных систем // Укр. физ. журн.— 1986.— Т. 31, №2.— С. 297-303.
 502. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Вырожденный квазирелятивистский газ в электростатическом поле // Укр. физ. журн.— 1986.— Т. 31, №3.— С. 469-473.
 503. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С., Кобылянский В. Б. Термодинамический потенциал вырожденного газа квазирелятивистских электронов // Изв. вузов. Физика.— 1986.— №9.— С. 70-75;
  Blazhievskii L. F., Semak S. S., Kobylyanskii V. B. Thermodynamic potential of a degenerate gas of quasirelativistic electrons // Sov. Phys. J.— 1986.— V. 29, No. 9.— P. 744-748.
 504. Бабий Б. Т., Гирняк М. Б. Исследование содержания иттрия в атмосфере Солнца // Кинем. физ. небесн. тел.— 1986.— Т. 2, №5.— С. 94-96.
 505. Пих С. С., Лис О. М. Функции Йоста для кваркония // Известия вузов. Физика.— 1986.— №5.— С. 57-60;
  Pikh S. S., Lis O. M. Jost functions for quarkonium // Sov. Phys. J.— 1986.— V. 29, No. 5.— P. 385-387.
 506. Швайка А. М. Электронные вклады в оптические свойства кристаллов A2BX4 // Материалы 2 конференции молодых ученых физического факультета Львовского университета, Львов, 1986 г.— рук. деп. в УкрНИИНТИ 16.12.86, N 2790-Ук.— С. 19-20.
 507. Ткачук В. М., Мигаль В. М. Фононный спектр аморфных тел // Материалы II конференции молодых ученых физического факультета Львовского университета, Львов, 24-25 апреля 1986 г.— рук. деп. в УкрНИИНТИ 16.12.86, N 2790-Ук86.— Львов: Львов. ун-т, 1986.— С. 15-16.
 508. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. К теории многокомпонентных неупорядоченных матнетиков // Теоретическая и математическая физика.— 1987.— Т. 72, №3.— С. 462-476;
  Vakarchuk I. A., Margolych I. F. On the theory of multicomponent disordered magnets // Theor. Math. Phys.— 1987.— V. 72, No. 3.— 1006-1016.
 509. Вакарчук И. А., Мигаль В. М. Среднесферическое приближение в теории основного состояния жидкого 4Не // Укр. физ. журн.— 1987.— Т. 32, №5.— С. 786-790.
 510. Бабий Б. Т., Стодилка М. И. Расчет профилей линий D натрия с учетом отклонения от ЛТР // Кинем. физ. небесн. тел.— 1987.— Т. 3, №1.— С. 34-41.
 511. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М., Олийнык П. А., Рыкалюк Р. Е. Влияние неоднородностей солнечной атмосферы на определение эквивалентных ширин фраунгоферовых линий и химического содержания элементов // Солнечные данные.— 1987.— №2.— С. 66-69.
 512. Брык Т. М., Тальянский И. И. Влияние изменения граничных условий на скорость роста эпитаксиальных слоев Hg1-xCdxTe // Физ. электроника.— 1987.— Вып. 35.— С. 28-31.
 513. Иванкив Л. И., Комаровский З. П., Пенцак А. М. Адсорбция кислорода на пленках окиси циркония // Укр. физ. журн.— 1987.— Т. 32, №2.— С. 180-181.
 514. Бабий Б. Т., Рыкалюк Р. Е. О полуширинах фраунгоферовых линий атомов и ионов группы железа в спектре Солнца и определение химического содержания по линиях ионов // Ред. журн. "Кинемат. и физ. неб. тел".— 1987.— Деп. в ВИНИТИ 16.11.87, №8028-В87 ?? 8029.— Киев, 1987.— 4 с.
 515. Швайка А. М., Мохняк С. М. Ионные вклады в преломляющие и электрооптические свойства кристаллов K2SO4 и K2SeO4 // Ред. "Укр. физ. журн.".— 1987.— Деп. в ВИНИТИ 6.10.87, №7143-В87.— Киев, 1987.— 11 с.
 516. Вакарчук И. А., Злупко В. Н., Синицкий О. Н. Потенциалы взаимодействия ионов щелочных металлов с собственными атомами // Укр. физ. журн.— 1988.— Т. 33,, №8.— С. 1192-??.
 517. Вакарчук И. А., Глушак П. А. Свободная энергия многобозонной системы при низких температурах // Теоретическая и математическая физика.— 1988.— Т. 75, №1.—  С. 101-113.;
  Vakarchuk I. A., Glushak P. A. Free energy of a many-boson system at low temperatures // Theor. Math. Phys.— 1988.— V. 75, No. 1.— 399-408.
 518. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Фононные возбуждения в многокомпонентных аморфных телах // Теоретическая и математическая физика.— 1988.— Т. 75, №2.— С. 306-315;
  Vakarchuk I. A., Migal' V. M., Tkachuk V. M. Phonon excitations in multicomponent amorphous solids // Theor. Math. Phys.— 1988.— V. 75, No. 2.— P. 544-551.
 519. Вакарчук И. А., Марголыч И. Ф. Энергетический спектр магнонных возбуждений в топологически неупорядоченных многокомпонентных магнетиках // Физика многочастичных систем: Сб.— Киев, 1988.— Вып. 13.— С. 80-85.
 520. Vakarchuk I. A., Margolych I. F. Magnon Spectrum of Two-Component Amorphous Ferromagnets // Phys. Stat. Sol. (b).— 1988.— Vol. 149, N 1.— P. 301-312.
 521. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М. О статистической зависимости аномалии содержания железа для линий Fe с 2,2 эв // Солн. данные.— 1988.— №5.— С. 88-94.
 522. Бабий Б. Т. Обнаружение зависимости наблюдаемых полуширин и эквивалентных ширин фраунгоферовых линий нейтрального железа в солнечном спектре от их потенциалов возбуждения // Письма в Астрон. журн.— 1988.— Вып. 14.— С. 353-356.
 523. Бабий Б. Т., Стодилка М. И. Анализ профилей линий нейтрального магния в солнечном спектре с учетом полного и частичного перераспределения по частотам // Кинем. физ. небесн. тел.— 1988.— Т. 4, №3.— С. 3-12.
 524. Гиль Г. Б. Запаздывание взаимодействия в кинетике слаборелятивистских зарядов // Материалы 12 конф. мол. ученых Ин-та прикл. пробл. мех. и математ. АН Украины, октябрь, 1987. ИППММ АН Украины, Львов.— Деп. в ВИНИТИ, № 6308-В88.— Львов, 1988.— Ч. I.— С. 33-37.
 525. Гиль Г. Б. Двухчастичная функция распределения слаборелятивистского электронного газа // Материалы 3 конф. мол. ученых физ. ф-та. Львов. ун-та, март, 1988.— Деп. в УкрНИИНТИ, № 2945-Ук88.— Львов, 1988.— С. 24-28.
 526. Гиль Г. Б. Приближение самосогласованного поля в кинетике слаборелятивистских систем заряженных частиц // Материалы 3 конф. мол. ученых физ. ф-та. Львов. ун-та, март, 1988.— Деп. в УкрНИИНТИ, № 2945-Ук88.— Львов, 1988.— С. 34-38.
 527. Мигаль В. М. Структурные функции жидких и аморфных металлов в среднесферическом приближении // Материалы III конф. мол. ученых физ. ф-та. Львов. ун-та, 29-30 марта 1988 г.— Деп. в УкрНИИНТИ от 5.12.88, № 2945-Ук88.— Львов: Львов. ун-т, 1988.— С. 45-47.
 528. Янкив-Витковская Л. Н. Исследование затухания фраунгоферовых линий Ni I спектра солнечной фотосферы // Матер. 3 конф. мол. ученых физ. фак. Львов. ун-та, Львов 29-30 марта, 1988.— Деп. в УкрНИИНТИ 05.12.88, №2945-Ук88.— Львов: Львов. ун-т, 1988.— С. ??.
 529. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Возбуждения фононного типа в многокомпонентных аморфных телах // Современные проблемы статистической физики: Тр. Всесоюз. конф., Львов, 3-5 февр. 1987 г.— Киев, 1989.— Т. 2.— С. 284-290.
 530. Вакарчук И. А. Матрицы плотности сверхтекучего гелия-4. I // Теоретическая и математическая физика.— 1989.— Т. 80, №3.— С. 439-451;
  Vakarchuk I. A. Density matrices of superfluid helium-4. I // Theor. Math. Phys.— 1989.— V. 80, No. 3.— P. 983-991.
 531. Вакарчук И. А., Ткачук В. М. Энергетический спектр магнонных возбуждений в аморфных телах с учетом спин-фононного взаимодействия // Теоретическая и математическая физика.— 1989.— Т. 79, №3.— С. 446-459;
  Vakarchuk I. A., Tkachuk V. M. Energy spectrum of magnon excitations in amorphous bodies with allowance for the spin-phonon interaction // Theor. Math. Phys.— 1989.— V. 79, No. 3.— P. 647-656.
 532. Бабий Б. Т., Ковальчук М. М., Рикалюк Р. Е. Содержание железа в атмосфере Солнца // Кинем. физ. небесн. тел.— 1989.— Т. 5, №4.— С. 76-80.
 533. Блажиевский Л. Ф., Василькив И. Н. Функции распределения слаборелятивистского электронного газа // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев, 1989.— С. 47-51.
 534. Гиль Г. Б. Кинетические уравнения для слаборелятивистских систем заряженных частиц с учетом запаздывания // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев, 1989.— С. 51-56.
 535. Василькив И. Н. Функции распределения слаборелятивистского электронного газа с учетом эффектов запаздывания // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев, 1989.— С. 56-63.
 536. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Фононные возбуждения в аморфных телах // Статистическая механика и теория фазовых переходов: Межведомств. сб. науч. статей.— Куйбышев: Куйбышевский государственный университет, 1989.— С. 108-115.
 537. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. Слаборелятивистская цепочка ББГКИ для систем заряженных частиц // Тр. Всесоюзн. конф. "Совр. пробл. статистич. физики". Львов, 3-5 февраля, 1987 г.— Киев, 1989.— Т. I.— С. 132-138.
 538. Блажиевский Л. Ф., Семак С. С. Учет спин-спиновых и спин-орбитальных взаимодействий слаборелятивистской системы заряженных частиц // Тр. Всесоюзн. конф. "Совр. пробл. статистич. физики". Львов, 3-5 февраля, 1987 г.— Киев, 1989.— Т. I.— С. 282-286.
 539. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Васильків І. М. Ланцюжок рівнянь для функцій розподілу слаборелятивістського електронного газу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1989.— Вип. 22: Фізичне матеріалознавство.— С. 3-7.
 540. Гиль Г. Б. Кинетические уравнения для слаборелятивистских систем заряженных частиц с учетом запаздывания // Статистическая механика и теория фазовых переходов. Труды Всесоюзн. совещ. Куйбышев, май, 1987.— Куйбышев, 1989.— С. 51-56.
 541. Вакарчук С. А., Якибчук П. Н., Фурман В. В. Электронный спектр и плотность состояний неупорядоченных металлов // Физика многочастичнных систем.— 1989.— Вып. 15.— С. 27-33.
 542. Романюк М. О., Швайка А. М., Габа В. М., Мохняк С. М., Урсул З. М. Сегнетоэластический и сегнетоэлектрический фазовые переходы в сульфате аммония // Укр. фіз. журн.— 1989.— Т. 34, №5.— С. 769-775.
 543. Stasyuk I. V., Shvaika A. M., Mokhnjak S. M. Rotational ability of centrosymmetric layered media // Ferroelectrics Letters.— 1989.— Vol. 10, No 4.— P. 113-116.
 544. Shvaika A. M., Stasyuk I. V., Mokhnyak S. M. On the microscopic theory of optical properties of crystals with incommensurate phases // Physica Status Solidi (b).— 1989.— Vol. 156, No 1.— P. 377-382.
 545. Мохняк С. М., Швайка А. М. Вклады ионных групп в оптические свойства кристаллов K2SO4 и K2SeO4 // Современные проблемы статистической физики, труды 12 Всесоюзной конференции, Львов, 1987 г.— Киев: Наукова думка, 1989.— С. 221-225.
 546. Вакарчук І. О., Мацкевич П. О. Кореляції спінової густини і температура Кюрі феромагнетиків у методі функціонального інтегрування // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.фіз.— 1990.— Вип. 23: Твердотільна електроніка.— С. 3-7.
 547. Вакарчук И. А. Матрицы плотности сверхтекучего гелия-4. ІІ // Теоретическая и математическая физика.— 1990.— Т. 82, №3.— С. 438-449.
 548. Вакарчук І. О. Теорія бозе-ейнштейнівської конденсації у надплинному 4He // Укр. фіз. журн.— 1990.— Т. 35, №8.— С. 1261-1267.
 549. Vakarchuk I. A., Tkachuk V. M. Energy Spectrum and Elementary Excitation Damping in the Structurally Disordered Ising Model in a Transverse Field // Phys. Stat. Sol. (b).— 1990.— Vol. 160, N1.— P. 321-327.
 550. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б., Янишевский В. С. Слаборелятивистское взаимодействие заряженных частиц и атомов в среде // Сб. "Вопросы квантовой теории конденсированных сред".— Кишинев: Штиинца, 1990.— С. 74-83.
 551. Ткачук В. М., Футорский Д.-Л. Л. К проблеме электронных возбуждений в топологически неупорядоченных системах // Физическая электроника.— Львов, 1990.— Вып. 41.— С. 10-16.
 552. Вакарчук І. О., Марголич І. Ф. Зміна структури рідкого двосортного магнетика під дією магнітного поля // Укр. фіз. журн.— 1991.— Т. 36, №8.— С. 1174-1179.
 553. Vakarchuk I. A., Myhal V. M., Tkachuk V. M. Energy Spectrum and Phonon Exсitation Damping in Many-Component Amorphous Solids // Phys. Stat. Sol. (b).— 1991.— Vol. 166.— P. 53-67.
 554. Бабій Б. Т. Про зміни з часом центральних залишкових інтенсивностей фраунгоферових ліній сонячного спектру // Кинем. физ. небесн. тел.— 1991.— Т. 7, №2.— С. 16-22.
 555. Вакарчук І. О., Мигаль В. М. Розрахунок структурних функцій рідких металів у середньосферичному наближенні // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 3-6.
 556. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Панасюк Ю. В. Рівняння Ліувілля для слаборелятивістської плазми // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 7-11.
 557. Бабій Б. Т., Рикалюк Р. Є. Про глибини формування неперервного поглинання та фраунгоферових ліній у зоряних атмосферах // Вісн. Львів. ун-ту, серія фізична.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 12-18.
 558. Бабій Б. Т., Янків-Вітковська Л. М. Про емпіричне визначення постійної затухання за еквівалентними ширинами фраунгоферових ліній сонячного спектра // Вісн. Львів. ун-ту. сер. фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 19-24.
 559. Піх С. С., Здрок В. П. Функції Йоста для логарифмічного потенціалу з релятивістськими поправками // Вісник Львів. ун-ту. Сер.фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 25-29.
 560. Піх С. С. Релятивістські функції Йоста // Вісник Львів. ун-ту. Сер.фіз.— 1991.— Вип. 24: Фізика конденсованих систем.— С. 29-32.
 561. Пих С. С., Здрок В. П. Спектроскопия кваркония в феноменологической потенциальной модели // Известия вузов. Физика.— 1991.— №7.— С. 21-26;
  Pikh S. S., Zdrok V. P. Quarkonium spectroscopy in the phenomenological potential model // Sov. Phys. J.— 1991.— V. 34, No. 7.— P. 567-571.
 562. Тальянский И. И. О возмущенни зонной плотности состояний точечными дефектами с короткодействующим потенциалом // Физ. тв. тела.— 1991.— Т. 33, вып. 3.— С. 755-762;
  Tal'yanskii I. I. Perturbation of the band density of states by point defects with a short-range potential // Sov. phys., Solid state.— 1991.— Vol. 33, No. 3.— P. 430-434.
 563. Vakarchuk I. A., Matskevych P. A. Calculation of the Spin System Correlation Functions in the Frames of the Functional Integration Method. I. The Ising Model // Phys. Stat. Sol. (b).— 1992.— Vol. 169, No. 1.— P. 203-215.
 564. Vakarchuk I. A., Matskevych P. A. Calculation of the Spin System Correlation Functions in the Frames of the Functional Integration Method. II. The Heisenberg Model // Phys. Stat. Sol. (b).— 1992.— Vol. 170, No. 1.— P. 303-307.
 565. Вакарчук И. А., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Влияние ангармонизма на спектр фононных возбуждений в аморфных телах // Изв. РАН. Сер. физ.— 1992.— Т. 56, №3.— С. 183-191.
 566. Вакарчук І. О., Гіль Г. Б. Про розвиток фізичних досліджень на кафедрі теоретичної фізики Львівського університету // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 3-13.
 567. Бабій Б. Т. Дослідження атмосфери спокійного Сонця за профілями фраунгоферових ліній. I. Спостережувальний спектр // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 14-23.
 568. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Васильків І. М. Про динаміку і кінетику слаборелятивістських систем заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 23-40.
 569. Блажиєвський Л. Ф., Семак С. С. До статистичної термодинаміки слаборелятивістських систем заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 40-49.
 570. Вакарчук І. О. Явище Бозе-Ейнштейнівської конденсації в надплинному Не4 // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 50-58.
 571. Вакарчук І. О., Мигаль В. М., Ткачук В. М. Динамічні і термодинамічні властивості невпорядкованих систем // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 58-70.
 572. Піх С. С. T-матриця і функції Йоста у потенціальних моделях // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 71-78.
 573. Тальянський І. І. Дослідження кінетичних процесів і домішкових станів електронів у твердих тілах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 79-88.
 574. Якібчук П. М. Електронні стани у невпорядкованих металах // Вісник Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1992.— Вип. 25: Питання теоретичної та експериментальної фізики.— С. 88-99.
 575. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. К динамической теории слаборелятивистских систем заряженных частиц // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-физические исследования (теория и эксперимент).— Харьков, 1992.— Вып. 24.— С. 20-25.
 576. Блажиевский Л. Ф., Гиль Г. Б. Уравнения для функций распределения слаборелятивистской системы заряженных частиц // Сб. "Квантово-полевые методы исследования высокотемпературных сверхпроводников и неупорядоченных систем".— Кишинев: Штиинца, 1992.— С. 41-46.
 577. Vakarchuk I., Margolych I. Influence of the magnetic field on the structure of a liquid two-component magnet // J. Non-Cryst. Solids.— 1993.— Vol. 156-158, Part 1.— P. 201-204.
 578. Іванків Л. І., Семак С. С. З історії розвитку фізики у Львівському університеті // Вісн. Львів. ун-ту.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 3-24.
 579. Вакарчук І. О. До теорії λ-переходу в рідкому 4He // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 29-38.
 580. Блажиевский Л. Ф. Нетрадиційний метод континуального інтегрування у статистичній фізиці і квантовій механіці // Вісн. Львів. ун-ту.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 38-47.
 581. Держко О. В., Крохмальський Т. Є. Щільність станів у одновимірній s=1/2 анізотропній XY-моделі у поперечному полі з випадковими параметрами // Вісн. Львів. ун-ту.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 47-58.
 582. Вакарчук І. О., Блажиєвський Л. Ф., Бабій Б. Т., Ключковський Ю. Б., Піх С. С., Попель О. М., Семак С. С., Тальянський І. І., Ткачук В. В[М]., Якібчук П. М. Пам'яті Михайла Теодоровича Сеньківа // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 138-139.
 583. Вакарчук І., Блажиєвський Л., Ключковський Ю., Піх С., Попель О., Синюшко В., Семак С., Стасюк І., Рикалюк Р., Тальянський І., Ткачук В., Якібчук П. Пам'яті Богдана Теофіловича Бабія // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1993.— Вип. 26: Розвиток фізичної науки у Львівському університеті.— С. 147-148.
 584. Бабій. М. М., Стоділка М. І. Вплив часткового перерозподілу за частотами на утворення резонансних ліній Na I, Mg І в атмосфері спокійного Сонця // Кинем. физ. небес. тел.— 1993.— Т. 9, №4.— С. 58-69.
 585. Бабій Б. Т., Ковальчук М. М., Рикалюк Р. Є. Теоретичне дослідження лінії поглинання гелію λ 1083 нм в атмосфері спокійного Сонця // Кинем. физ. небес. тел.— 1993.— Т. 9, №4.— С. 70-78.
 586. Duviryak A. A., Kluchkovsky Yu. B. Covariant coordinates in relativistic Hamiltonian mechanics // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 29-32.
 587. Pikh S. S. A potential models for quarkonium // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 79-82.
 588. Tkachuk V. M. Supersymmetry in the problem of electron motion in an axially symmetric magnetic field // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 106-109.
 589. Ivankiv L. I., Semak S. S. From the history of physical research development in Lviv University // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 166-169.
 590. Vakarchuk I. O. Education and preparing of specialist in physics in Lviv University // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 1:] Physics of Elementary Particles and Quantum Field Theory. General Problems.— P. 187.
 591. Blazhievsky L. F. The functional formulation of the statistical mechanics // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 17-20.
 592. Blazhievsky L. F., Hil' H. B., Semak S. S. Towards some problems of weakly relativistic statistical mechanics construction // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 21-24.
 593. Vakarchuk I. O. Bose-Einstein condensation in superfluid helium-4 // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 145-148.
 594. Vakarchuk I. O., Margolych I. F. The study of two-sort amorphous and liquid magnets // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 149.
 595. Vakarchuk I. A., Matskevych P. A. Structure factors and thermodynamical properties of the simple classical liquids // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 150-153.
 596. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Myhal V. M. Dynamical and thermodynamical properties of disordered systems // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 154-157.
 597. Yakibchuk P. M., Vakarchuk S. O., Furman V. V. Election states in the disordered metals // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 3:] Statistical Physics and Phase Transitions.— P. 175-178.
 598. Vakarchuk I. O., Myhal V. M., Tkachuk V. M. Electron-phonon interaction influence on phonon and electron excitations in amorphous metals // Physics in Ukraine, International Conference. Kiev, 22-27 June 1993: Proceedings. Contributed papers.— Kiev: Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, 1993.— [Vol. 5:] Low Temperature Physics.— P. 267-270.
 599. Vakarchuk I. O., Myhal V. M., Tkachuk V. M. Electron-Phonon Interaction Influence on Electron and Phonon Excitations in Amorphous Metals // Phys. Stat. Sol. (b).— 1994.— Vol. 185, N2.— P. 101-115.
 600. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. The influence of spins' structural fluctuationon the spectrum and damping of spin waves in amorphous ferromagnets // Condens. Matter Phys.— 1994.— P. 176-180.
 601. Бабій Б. Т., Олійник П. О. Про залежність півширин та еквівалентних ширин фраунгоферових ліній кисню в сонячному спектрі від їх потенціалів збудження // Кинем. физ. небес. тел.— 1994.— Т. 10, №4.— С. 48-50.
 602. Вакарчук І. О., Рикалюк Р. Є., Янків-Вітковська Л. М. Розрахунок впливу поствандервальсівських мультипольних взаємодій на температурну залежність постійної загасання спектральних ліній атомів // Інформаційний бюлетень Української астрономічної асоціації.— 1995.— №7.— С. 86-87.
 603. Vakarchuk I. O. Density matrix of the system of identical particles, interacting via oscillator forces // Condens. Matter Phys.— 1995.— Iss. 5.— P. 203-209.
 604. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. The influence of structure disorder on mean atomic momentum fluctuations and the spin-wave spectrum // J. Magn. Magn. Matter.— 1995.— Vol. 146, Iss. 1-2.— P. 191-194.
 605. Blazhyjevskii L. F. Field aspects of the method of collective variables for the system of charged particles // Condens. Matter Phys.— 1995.— Iss. 6.— P. 23-34.
 606. Tkachuk V. M. The supersymmetry representation for correlation functions of disordered systems // Condens. Matter Phys.— 1995.— Iss. 6.— P. 123-136.
 607. Блажиєвський Л. Ф., Васильків М. І., Гіль Г. Б. Континуальний інтеграл для температурних функцій Гріна // Вісн. Львів. ун-ту.— 1995.— вип. 27.— С. 3-6.
 608. Фурман В. В., Якібчук П. М., Вакарчук С. О. Вплив нелокальності псевдопотенціалу на фізичні властивості металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 6-11.
 609. Ровенчак А. А., Піх С. С. Траєкторії Редже у потенціальній моделі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 11-15.
 610. Бабій Б. Т., Рикалюк Р. Є., Янків-Вітковська Л. М. Про залежність сталої затухання від атомних та спостережуваних характеристик фраунгоферових ліній заліза в сонячному спектрі // Вісн. Львів. ун-ту. сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 15-17.
 611. Держко О. В., Крохмальський Т. Є. Динамічні властивості одновимірної s=1/2 анізотропної XY-моделі у поперечному полі з випадковими параметрами // Вісн. Львів. ун-ту. сер. фіз.— 1995.— Вип. 27.— С. 21-26.
 612. Вакарчук І. О., Глушак П. А. Розрахунок термодинамічних функцій надплинного 4He при низьких температурах. 1. Вільна енергія // Укр. фіз. журн.— 1996.— Т. 41, №5-6.— С. 569-576.
 613. Блажиєвський Л. Ф., Гіль Г. Б., Семак С. С. Деякі особливості побудови слаборелятивістської статистичної механіки // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 1-11.
 614. Вакарчук І. О. Статистичний оператор системи тотожних взаємодіючих частинок у координатному зображенні // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 25-38.
 615. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. The N = 4 supersymmetry of electron in the magnetic field // J. Phys. Stud.— 1996.— Vol. 1, No. 1.— P. 39-41.
 616. Тальянський І. І. Дослідження коливань кристалічної ґратки за допомогою кластерів з циклічними граничними умовами // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 106-109.
 617. Фурман В. В., Якібчук П. М. Псевдопотенціал у методі фазових функцій. Структура модельного псевдопотенціалу перехідних та рідкісноземельних металів // Журн. фіз. дослідж.— 1996.— Т. 1, №1.— С. 134-147.
 618. Піх С. С., Савватєєв І. М. Релятивістська модель мезонів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1996.— Вип. 28.— С. 3-5.
 619. Якібчук П. М. Атомні властивості благородних металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1996.— Вип. 28.— С. 5-7.
 620. Блажиєвський Л., Гіль Г., Семак С. Термодинамічна еквівалентність і гамільтоновий статистичний опис слаборелятивістичних систем заряджених частинок // Фіз. зб. НТШ.— 1996.— Т. 2.— С. 261-268.
 621. Дувіряк А., Ключковський Ю. Групові методи у релятивістичній гамільтоновій динаміці // Фіз. зб. НТШ.— 1996.— Т. 2.— С. 290-296.
 622. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Supersymmetry of the electron in a three-dimensional magnetic field // Phys. Lett. A.— 1997.— Vol. 228, Issue 3.— P. 141-145.
 623. Фурман В. В., Якібчук П. М., Вакаpчук С. О., Жовтанецький М. I. Нелокальний модельний псевдопотенціал у методі фазових функцій // Укр. фіз. журн.— 1997.— Т. 42, №5.— С. 628-633.
 624. Вакарчук І. О., Глушак П. А., Токарчук М. В. Узгоджений опис кінетики та гідродинаміки квантових бозе-систем. І. Рівняння переносу // Укр. фіз. журн.— 1997.— Т. 42, №9.— С. 1150-1158.
 625. Vakarchuk I., Vasylyna K. Calculation of the density matrix of liquid 4He // Condens. Matter Phys.— 1997.— P. 117-126.
 626. Yakibchuk P. M. Effective interionic interaction in transition metals // Condens. Matter Phys.— 1997.— No. 9.— P. 149-152.
 627. Blazhievsky L. F., Hil' H. B., Krynytskyi Yu. S. Many-particle correlation effects and magnetism of weakly relativistic electron gas // Condens. Matter Phys.— 1997.— No. 10.— P. 3-8.
 628. Yakibchuk P. M. Calculation of the thermodynamical potential for the electron-ionic model of metal with nonlocal interactions // Condens. Matter Phys.— 1997.— No. 10.— P. 179-187.
 629. Holovatch Yu., Yavors'kii T. The field theoretical approach to study of the critical behaviour of the weakly diluted quenched Ising model in general dimensions. Three-loop approximation // Condens. Matter Phys.— 1997.— P. 87-108.
 630. Попель О. М., Кнігініцький О. В. Коливні спектри структурних елементів аморфного SiO2 // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 151-155.
 631. Вакарчук І. О. Нові результати для функцій розподілу квантових систем багатьох частинок // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 156-168.
 632. Блажиєвський Л. Ф., Криницький Ю. С. Слаборелятивістська система заряджених спінових частинок у зовнішньому електромагнетному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 191-200.
 633. Якібчук П. М. Рівноважні атомні властивості перехідних та рідкісноземельних металів // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №2.— С. 279-281.
 634. Ткачук В. М. Суперзаряди у випадку руху електрона в нестаціонарному магнетному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №3.— С. 314-316.
 635. Блажиєвський Л. Ф. Інтеґрали за траєкторіями для рівняння Ліувілля // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №3.— С. 356-361.
 636. Держко О. В., Мигаль В. М. Неоднорідні властивості плину атомів у електричному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №3.— С. 402-412.
 637. Тальянський І. І., Максимов А. Т. Часові автокореляційні функції швидкості кластерів з циклічними граничними умовами // Журн. фіз. дослідж.— 1997.— Т. 1, №4.— С. 564-569.
 638. Піх С. С., Рац В. О. Релятивістські функції Йоста для мезонів // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1997.— Вип. 29.— С. 5-7.
 639. Batsevych O. F. Deformed oscillators with interaction // Proceedings of the Second International Conference Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics, July 7–13, 1997, Kyiv, Ukraine / Ed. by M. Shkil, A. Nikitin and V. Boyko.— Vol. 2.— P. 397–402.
 640. Тальянський І. І. Життєвий і творчий шлях Абби Юхимовича Глаубермана: До восьмидесятиріччя від дня народження (1917–1974) // Абба Глауберман.— Львів: ЛДУ, 1997.— С. 3-10.
 641. Блажиєвський Л. Ф., Ковальчук В. В. Про урахування релятивістських поправок до резонансної взаємодії атомів // Вісн. Львів. ун-ту, Серія фіз.— 1998.— Вип. 30.— С. 6-8.
 642. Якібчук П. М., Фурман В. В., Вакарчук С. О. Густина станів перехідних та рідкісноземельних металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1998.— Вип. 30.— С. 9-13.
 643. Піх С. С., Павлюк О. М. Релятивістський опис мезонів у потенціальній моделі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1998.— Вип. 30.— С. 14-20.
 644. Блажиєвський Ю., Криницький Ю. Пpо вплив дефоpмаційної поляpизації на діелектpичну пpоникність іонних систем // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 6-7.
 645. Вакарчук І. О., Бабін В. В. Ефективна маса домішки в надплинному 4Не // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 13-16.
 646. Вакарчук С. І. Iндекси Віттена для задачі пpо pух електpона в магнітному полі // Вісн. Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 17-19.
 647. Возняк О. О. Супеpсиметpичне пpедставлення для темпеpатуpної функції Ґpіна ґpаткового газу електронів // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 27-29.
 648. Зубрицька К. Б. Побудова одночастинкової матриці густини рідкого гелію в координатному представленні // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 41-42.
 649. Ковальчук В. В. Пpо вплив pелятивістських сил пpитягання на теpмодинамічні хаpактеpистики атомаpного водню та інертних газів // Вісник Львів. ун-ту, сеp. фізична.— 1998.— Вип. 31: Фізика і хімія матеріалів електронної техніки.— С. 47-51.
 650. Вакарчук І. О., Рикалюк Р.Є., Янків-Вітковська Л. М. Температурна залежність ширин спектральних ліній атомів у зоряних атмосферах // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №1.— С. 16-22.
 651. Derzhko O., Zaburannyi O. Static susceptibilities of nonuniform and random Ising chains // J. Phys. Stud.— 1998.— Vol. 2, No. 1.— P. 128-135.
 652. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Five-loop critical exponents of the weakly diluted Ising model: 3d approach versus √ε-expansion // J. Phys. Stud.— 1998.— Vol. 2, No. 2.— P. 213-220.
 653. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamic properties of spin-½ XY chains // J. Phys. Stud.— 1998.— Vol. 2, No. 2.— P. 263-268.
 654. Держко О. В., Мигаль В. М. Нуклеаційні явища у плині атомів в електричному полі // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №3.— С. 339-345.
 655. Фурман В. В., Якібчук П. М., Вакаpчук С. О., Жовтанецький М. I. Уpахування спін-оpбітальної взаємодії для pозpахунку фоpмфактоpів нелокального модельного потенціялу // Журн. фіз. дослідж.— 1998.— Т. 2, №3.— С. 346-356.
 656. Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M., Kuliy T. V. Magnetic properties of dilute alloys: Equations for magnetization and its structural fluctuations // Phys. Stat. Sol. (b).— 1998.— Vol. 208, No. 1.— P. 167-186.
 657. Vakarchuk I. O., Babin V. V. Impurity effective mass in superfluid 4He // Condens. Matter Phys.— 1998.— 1, No 1(13).— 161-168.
 658. Blazhyjevskii L. F., Krynytskyi Yu. S. The canonical u-v Bogolubov transformation in a weakly relativistic statistical theory of a charged particle system // Condens. Matter Phys.— 1998.— Vol. 1, No. 3(15).— P. 569-574.
 659. Блажиєвський Л., Гіль Г., Криницький Ю., Блажиєвський Ю. Вплив спінових взаємодій на діелектричні і магнетні властивості релятивістичних систем заряджених частинок // Фіз. зб. НТШ.— 1998.— Т. 3.— С. 315-326.
 660. Tkachuk V. M. Quasi-exactly solvable potentials with two known eigenstates // Phys. Lett. A.— 1998.— Vol. 245.— P. 177-182.
 661. Tkachuk V. M. Supersymmetry of a nonstationary Pauli equation // J. Phys. A: Math. Gen.— 1998.— Vol. 31.— P. 1859-1866.
 662. Holovatch Yu., Yavors'kii T. Critical exponents of the diluted Ising model between dimensions 2 and 4 // J. Stat. Phys.— 1998.— Vol. 92, Nos. 5/6.— 785-808.
 663. Holovatch Yu., Yavors'kii T. General dimension weakly diluted Ising model at criticality. A field theoretical approach // Proceedings of "11th seminar on phase transitions and critical phenomena", Polanica Zdroj, Poland, May 4-7.— P. 146-148.
 664. Попель О., Лаврицький Р., Стефанський І. ?? Кафедрам теоретичної і експериментальної фізики Львівського державного університету ім. Івана Франка — 125 років! // Світ фізики.— 1998.— №2(4).— С. 7-12.
 665. Вакарчук І. О. Ісаак Ньютон та його система Світу // Світ фізики.— 1999.— №2.— С. 11-16.
 666. Tkachuk V. M. Binding of neutral atoms to ferromagnetic wire // Phys. Rev. B.— 1999.— Vol. 60, No. 6.— P. 4715-4717.
 667. Tkachuk V. M. Supersymmetric method for constructing quasi-exactly and conditionally-exactly solvable potentials // J. Phys. A.— 1999.— Vol. 32, No. 7.— P. 1291-1300.
 668. Kuliy T. V., Tkachuk V. M. Quasi-exactly solvable potentials with three known eigenstates // J. Phys. A.— 1999.— Vol. 32, No. 11.— P. 2157-2169.
 669. Tkachuk V. M., Roy P. Supersymmetry of a spin ½ particle on the real line // Phys. Lett. A.— 1999.— Vol. 263.— P. 245-249.
 670. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. The correction-to-scaling exponent in dilute systems // Pis'ma v ZhETF.— 1999.— Vol. 69, No. 10.— P. 698-703;
  // JETP Letters.— 1999.— V. 69, No. 10.— P. 747-752.
 671. Головач Ю. Масивне перенормування при нецілій вимірності простору // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №3.— С. 252-263.
 672. Вакарчук І. О. Ще раз про надплинний 4He // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №3.— С. 264-271.
 673. Блажиєвський Л. Ф. Статистична матриця густини та функція Гамільтона релятивістської системи заряджених частинок // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №3.— С. 284-290.
 674. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Broken supersymmetry for the electron in the magnetic field of straight current // J. Phys. Stud.— 1999.— Vol. 3, No. 3.— P. 291-294.
 675. Вакарчук І. О., Бабін В. В. Низькотемпературна асимптотика ефективної маси домішки в надплинному 4Не // Журн. фіз. дослідж.— 1999.— Т. 3, №4.— С. 468-473.
 676. Блажиєвський Л., Марко А. Релятивістське рівняння Шредінґера для безспінових частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1999.— Вип. 32.— С. 3-7.
 677. Якібчук П., Фурман В., Жовтанецький М. Енергетична структура перехідних і рідкісноземельних металів // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1999.— Вип. 32.— С. 12-16.
 678. Фурман В. В. Фазові функції розсіяння у кристалі металу // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 1999.— Вип. 32.— С. 17-21.
 679. Tkachuk V. M. Supersymmetric method for constructing quasi-exactly solvable potentials // Condens. Matter Phys.— 1999.— Vol. 2, No. 2(18).— P. 197-204.
 680. Derzhko O. Magnetic properties of periodic nonuniform spin-½ XX chains in a random Lorentzian transverse field // Fiz. Nizk. Temp.— 1999.— Vol. 25, No. 6.— P. 575-581;
  Derzhko O. Magnetic properties of periodic nonuniform spin-½ XX chains in a random Lorentzian transverse field // Low Temp. Phys.— 1999.— Vol. 25, No. 6.— P. 426-431.
 681. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. The spin-½ transverse XX chain with regularly alternating bonds and fields // Phys. Lett. A.— 1999.— Vol. 262.— P. 217-225.
 682. Derzhko O., Krokhmalskii T. Spin-½ transverse XX chain with correlated disorder: dynamics of the transverse correlations // Ann. Phys. (Leipzig).— 1999.— Vol. 8, Special Issue.— P. SI-45–SI-48.
 683. Derzhko O., Richter J., Derzhko V. Thermodynamics of the s=½ transverse XX chain with Dzyaloshinskii-Moriya interaction in the presence of correlated Lorentzian disorder // Ann. Phys. (Leipzig).— 1999.— Vol. 8, Special Issue.— P. SI-49–SI-52.
 684. Вакарчук І. Квант — геніальна здогадка чи "вимушений" крок? // Світ фізики.— 2000.— №4.— С. 9-15.
 685. Вакарчук І., Шопа Г. Макс Карл Ернст Людвіґ Планк // Світ фізики.— 2000.— №4.— С. 27-29.
 686. Попель О. М. Василь Міліянчук // Світ фізики.— 2000.— №1.— С. 16-19.
 687. Vakarchuk I. O., Babin V. V., Rovenchak A. A. A potential energy of interaction between helium atoms // J. Phys. Stud.— 2000.— Vol. 4, No. 1.— P. 16-22.
 688. Фурман В. Критерії вибору псевдопотенціялу в теорії металів // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— Т. 4, №3.— С. 306-312.
 689. Головко М. Ф., Сов'як Є. М. Екрановані потенціяли просторово-неоднорідної системи: йон-дипольна суміш — пористе середовище // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— Т. 4, №4.— С. 391-402.
 690. Головко М. Ф., Калюжний Ю. В., Дручок М. Ю. До теорії катіонного гідролізу у водних розчинах електролітів // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— 4, №1.— 100-107.
 691. Держко О. В., Мигаль В. М. Властивості неоднорідного плину атомів в електричному полі. Ґрадієнтне наближення // Журн. фіз. дослідж.— 2000.— Т. 4, №4.— С. 424-430.
 692. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Effective and asymptotic critical exponents of a weakly diluted quenched Ising model: Three-dimensional approach versus √ε expansion // Phys. Rev. B.— 2000.— Vol. 61, No. 22.— P. 15114-15129.
 693. Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Pseudo-ε expansion of six-loop renormalization-group functions of an anisotropic cubic model // Phys. Rev. B.— 2000.— Vol. 62, No. 18.— P. 12195-12200;
  Folk R., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Erratum: Pseudo-ε-expansion of six-loop renormalization-group functions of an anisotropic cubic model [Phys. Rev. B 62, 12 195 (2000)] // Phys. Rev. B.— 2001.— V. 63, No. 18.— P. 189901.
 694. Tkachuk V. M., Roy P. Motion of a spin-1/2 particle in shape invariant scalar and magnetic field // J. Phys. A.— 2000.— Vol. 33.— P. 4159-4167.
 695. Tkachuk V. M. Quantum topological phase of an electric dipole circulating around a ferromagnatic wire // Phys. Rev. A.— 2000.— Vol. 62, No. 5.— Art. 052112.— 3 p.
 696. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamics of transverse correlations in spin-½ isotropic XY chain with correlated Lorentzian disorder // Phys. Status Solidi B.— 2000.— Vol. 217.— P. 927-938.
 697. Derzhko O. The ground state properties of the spin-½ transverse Ising chain with periodically varying bonds and fields // J. Phys. A: Math. Gen.— 2000.— Vol. 33.— P. 8627-8634.
 698. Derzhko O., Krokhmalskii T., Stolze J. Dynamics of the spin-½ isotropic XY chain in a transverse field // J. Phys. A: Math. Gen.— 2000.— Vol. 33.— P. 3063-3080.
 699. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Thermodynamic properties of the periodic nonuniform spin-½ isotropic XY chains in a transverse field // Physica A.— 2000.— Vol. 282.— P. 495-524.
 700. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Local magnetic properties of periodic nonuniform spin-½ XX chains // J. Magn. Magn. Mater.— 2000.— Vol. 222.— P. 207-218.
 701. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Spin–Peierls instability in a quantum spin chain with Dzyaloshinskii–Moriya interaction // J. Phys.: Condens. Matter.— 2000.— Vol. 12.— P. 8661-8668.
 702. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Spin-½ periodic nonuniform XX chains and the apin-Peierls instability // Acta Physica Polonica A.— 2000.— Vol. 97, No. 5.— P. 931-934.
 703. Фурман В. Особливості знаходження розв'язків фазових рівнянь теорії розсіяння у розрахунках фізичних властивостей металів // Укр. фіз. журн.— 2000.— Т. 45, №1.— С. 104-111.
 704. Фурман В. В. Квантовий дефект та спін-орбітальна взаємодія у перехідних металах // Металлофиз. новейшие технологии.— 2000.— Т. 22, №2.— С. 3-10.
 705. Фурман В. Особливості розрахунку характеристик зонної структури перехідних металів на основі теорії розсіяння // Укр. фіз. журн.— 2000.— Т.45, №2.— С. 212-219.
 706. Muravsky L. I., Shovgenyuk M. V., Kulynych Ya. P., Voronyak T. I., Fityo T. V. Hybrid joint transform correlator for optical security // Proc. SPIE.— 2000.— Vol. 4016.— P. 430-434.
 707. Блажиєвський Л. Ф., Дувіряк А. А., Назаренко А. В. Статистичний опис систем з в'язями. Класична статистична сума релятивістичної системи заряджених частинок // Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної фізики: Матеріали ІI Міжнародного Смакулового симпозіуму.— Тернопіль: ТДТУ, Джура, 2000.— С. 5-7.
 708. Vakarchuk I. O., Rovenchak A. A. Thermodynamics of the Bose-system with a small number of particles // Condens. Matter Phys.— 2001.— Vol. 4, No. 3(27).— P. 431-447.
 709. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. On the critical behaviour of random anisotropy magnets // Condens. Matter Phys.— 2001.— Vol. 4, No. 1(25).— P. 77-84.
 710. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. On the critical behaviour of random anisotropy magnets: cubic anisotropy // Condens. Matter Phys.— 2001.— Vol. 4, No. 3(27).— P. 459-472.
 711. Tkachuk V. M., Fityo T. V. Factorization and superpotential of the PT symmetric Hamiltonian // J. Phys. A: Math. Gen.— 2001.— Vol. 34.— P. 8673-8677.
 712. Tkachuk V. M. Supersymmetric approach for generating quasi-exactly solvable potentials with arbitrary two known eigenstates // J. Phys. A: Math. Gen.— 2001.— Vol. 34.— P. 6339-6348.
 713. Tkachuk V. M., Vakarchuk S. I. Ground state of the electron in the magnetic field of a straight current // J. Phys. A: Math. Gen.— 2001.— Vol. 34.— P. 653-662.
 714. Блажиевский Л. Ф. Об одном представлении статистической суммы с помощью грассмановых переменных // Теор. мат. физ.— 2001.— Т. 126, №2.— С. 301-310;
  Blazhievskii L. F. A partition function representation through Grassmann variables // Theor. Math. Phys.— 2001.— V. 126, No. 2.— P. 250-257.
 715. Derzhko O. V., Myhal V. M. Nucleation phenomena in a nonuniform atomic fluid in the electrical field // J. Mol. Liq.— 2001.— Vol. 92.— P. 15-20.
 716. Вакарчук І. О. Квант — геніяльна здогадка чи "вимушений крок" // Журн. фіз. дослідж.— 2001.— Т. 5, №1.— С. 1-6.
 717. Derzhko O. Jordan–Wigner fermionization for spin-½ systems in two dimensions: A brief review // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 1.— P. 49-64.
 718. Vakarchuk I. O., Rovenchak A. A. Representation of the short-range interactions in liquid helium via modified hard sphere potentials // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 2.— P. 126-130.
 719. Holovatch Yu., Dudka M., Yavors'kii T. A marginal dimension of a weakly diluted quenched m-vector model // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 3/4.— P. 233-239.
 720. Blavats'ka V., Holovatch Yu. A three-dimensional random Ising model: resummation of five-loop series // J. Phys. Stud.— 2001.— Vol. 5, No. 3/4.— P. 261-267.
 721. Blavats'ka V., von Ferber Ch., Holovatch Yu. Polymers in media with long-range-correlated quenched disorder // J. Mol. Liq.— 2001.— Vol. 92.— P. 77-84.
 722. Patsahan T., Trokhymchuk A., Holovko M. The structure and dynamical properties of the simple fluid in porous media // J. Mol. Liq.— 2001.— Vol. 92.— P. 117-124.
 723. Вакарчук І. О. Теорія відносності та її творці // Світ фізики.— 2001.— №2.— С. 3-15.
 724. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Lie symmetry, discrete symmetry and supersummetry of the Pauli Hamiltonian // Czechoslovak J. Phys.— 2001.— Vol. 51, No. 12.— P. 1325-1329.
 725. Derzhko O., Krokhmalskii T. Towards the dynamic properties of square-lattice quantum spin models // Acta Phys. Polon. B.— 2001.— Vol. 32, No. 10 Special Issue.— 3421-3426.
 726. Derzhko O., Richter J., Verkholyak T. Jordan–Wigner fermions and the spin ½ anisotropic XY model on a square lattice // Acta Phys. Polon. B.— 2001.— Vol. 32, No. 10 Special Issue.— P. 3427-3432.
 727. Блажиєвський Л., Дувіряк А., Назаренко А. Статистичний опис систем із в'язями. Класична статистична сума релятивістичної системи заряджених частинок // Фіз. зб. НТШ.— 2001.— Т. 4.— С. 162-167.
 728. Фітьо В., Бобицький Я., Фітьо Т. Дифракція світла на періодичних структурах з різним коефіцієнтом модуляції показника заломлення // Фіз. зб. НТШ.— 2001.— Т. 4.— С. 69-74.
 729. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Phase transition in the random anisotropy model // Fluctuating Paths and Fields: Festschrift Dedicated to Hagen Kleinert on the Occasion of His 60th Birthday / Ed. by W. Janke, A. Pelster, H.-J. Schmidt, M. Bachmann.— Singapore; New Jersey; London; Hong Kong: World Scientific, 2001.— P. 457-467.
 730. Фітьо В. М., Бобицький Я. В., Фітьо Т. В. До питання про дифракцію світла на об'ємних періодичних структурах // Укр. фіз. журн.— 2001.— Т. 46, №10.— С. 1032-1037.
 731. Tkachuk V. M., Voznyak O. Quasi-exactly solvable periodic and random potentials // Phys. Lett. A.— 2002.— Vol. 301.— P. 177-183.
 732. Tkachuk V. M., Voznyak O. Supersymmetric approach for generating quasi-exactly solvable periodic potentials // J. Phys. Stud.— 2002.— Vol. 6, No. 1.— P. 40-45.
 733. Vakarchuk I. O. The 1/N-expansion in quantum mechanics. High-order approximations // J. Phys. Stud.— 2002.— Vol. 6, No. 1.— P. 46-54.
 734. Ткачук В. М., Вакарчук С. І. Квазіточно розв'язуване рівняння Паулі // Журн. фіз. дослідж.— 2002.— Т. 6, №2.— С. 147-152.
 735. Rovenchak A. A. Helium-4 energy and specific heat in superfluid and normal phase // J. Phys. Stud.— 2002.— Vol. 6, No. 3.— P. 298-304.
 736. Fityo T. V. A new class of non-Hermitian Hamiltonians with real spectra // J. Phys. A: Math. Gen.— 2002.— Vol. 35, No. 28.— P. 5893-5897.
 737. Derzhko O. There is life in the old horse yet or what else we can learn studying spin-½ XY chains // Condens. Matter. Phys.— 2002.— Vol. 5, No. 4(32).— P. 729-749.
 738. Derzhko O., Richter J., Krokhmalskii T., Zaburannyi O. Quantum phase transitions in alternating transverse Ising chains: Analytical and numerical results // Phys. Rev. B.— 2002.— Vol. 66.— Art. 144401.— 5 p.
 739. Derzhko O., Krokhmalskii T., Stolze J. Dynamic properties of the dimerized spin-½ isotropic XY chain in a transverse field // J. Phys. A: Math. Gen.— 2002.— Vol. 35.— P. 3573-3596.
 740. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamical probes of the elementary excitation spectrum for 2D spin models // J. Magn. Magn. Mater.— 2002.— Vol. 242-245.— P. 778–780.
 741. Derzhko O., Richter J., Zaburannyi O. Magnetization processes in quantum spin chains with regularly varying exchange interactions and fields // J. Magn. Magn. Mater.— 2002.— Vol. 242-245.— P. 1044–1046.
 742. von Ferber C., Holovatch Yu. Two-dimensional copolymers and multifractality: Comparing perturbative expansions, Monte Carlo simulations, and exact results // Phys. Rev. E.— 2002.— Vol. 65.— Art. 042801.— 4 p.
 743. von Ferber Ch., Holovatch Yu. Field-theoretical renormalization group analysis for the scaling exponents of star polymers // Condens. Matter. Phys.— 2002.— Vol. 5, No. 1(29).— P. 117-136.
 744. Dudka M., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Stability of the mixed fixed point of the mn-vector model // Acta Physica Slovaca.— 2002.— Vol. 52, No. 4.— P. 323-328.
 745. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. On the critical behaviour of three-dimensional magnetic systems with extended impurities // Acta Physica Slovaca.— 2002.— Vol. 52, No. 4.— P. 317-322.
 746. Holovatch Yu., Blavats'ka V., Dudka M., von Ferber C., Folk R., Yavors'kii T. Weak quenched disorder and criticality: Resummation of asymptotic(?) series // Int. J. Mod. Phys. B.— 2002.— Vol. 16, No. 27.— P. 4027-4079.
 747. Wakarczuk I. O. Uniwersytet a problem dwóch kultur // Konspekt: Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.— zima 2001/2002.— Nr. 9.— S. 5-8.
 748. Вакарчук І., Зубрицька М. На півдорозі до академічної незалежності // Вища освіта України.— 2002.— №2.— С. 58-63.
 749. Вакарчук І. О. Автономія вищих навчальних закладів як необхідна умова університетського управління // Управління університетом: проблеми та шляхи їх вирішення: Матеріали міжнародного семінару, Львів, 23-24 листоп. 2002 р.— Дрогобич: Коло, 2002.— С. 19-28.
 750. Сергієнко О. Класичні та квантові хаотичні машини // Пошуки та знахідки. Матеріали II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Львівської обласної МАН. Львів, 2–3 березня 2002 р. Тези науково-дослідницьких робіт переможців конкурсу.— Львів, 2002.— С. 68-69.
 751. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Aspects of pre-quantum description of deformed theories // Czechoslovak J. Phys.— 2003.— Vol. 53, No. 11.— P. 1035-1040.
 752. Vakarchuk I. O. The magnetic Bose liquid // J. Phys. Stud.— 2003.— Vol. 7, No. 1.— P. 40-49.
 753. Болеста І., Попель О., Кулай Т. Координати симетрії фундаментальних коливань кристала Ag2CdI4 // Журн. фіз. дослідж.— 2003.— Т. 7, №3.— С. 268-274.
 754. Blazhyjevskyj L. F., Budnyj B. V., Krynytskyi Yu. S. Lagrangian and Hamiltonian functions for relativistic system of charged particles // J. Phys. Stud.— 2003.— Vol. 7, No. 4.— P. 367-374.
 755. Lavrycky R., Vakarchuk I., Popel A. Physics at Lviv University before 1939 // Physics and Mathematics at Wroclaw University. Past and Present: Proceedings of the 17th Max Born Symposium: Wroclaw, Poland, 18-19 October 2002 / Ed. by J. Lukierski and H. Rechenberg.— Wroclaw, 2003.— P. 71-76.
 756. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Revisiting maths-type q-deformed coherent states // Proceedings of the 8th International Conference on Squeezed States and Uncertainty Relations. Puebla, Mexico-June 9-13, 2003.— Paramus, NJ: Rinton Press, 2003.— P. 336-341.
 757. Rovenchak A. A. Effective mass of atom and the excitation spectrum in liquid helium-4 at T = 0 K // Fiz. Nizk. Temp.— 2003.— Vol. 29, No. 2.— P. 145-148;
  // Low Temp. Phys.— 2003.— Vol. 29, No. 2.— P. 105-107.
 758. Patsahan T., Trokhymchuk A., Holovko M. Computer simulations of the dynamic properties of methane in a model silica gel // Condens. Matter. Phys.— 2003.— Vol. 6, No. 1(33).— P. 3-21.
 759. Ровенчак А. А. Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2003.— Вип. 14.— С. 16-19.
 760. Quesne C., Tkachuk V. M. Harmonic oscillator with nonzero minimal uncertainties in both position and momentum in a SUSYQM framework // J. Phys. A: Math. Gen.— 2003.— Vol. 36.— P. 10373-10389.
 761. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Maths-type q-deformed coherent states for q > 1 // Phys. Lett. A.— 2003.— Vol. 313.— P. 29-36.
 762. Tkachuk V. M., Fityo T. V. Multidimensional quasi-exactly solvable potentials with two known eigenstates // Phys. Lett. A.— 2003.— Vol. 309.— P. 351-356.
 763. Кнігініцький О. В. Обчислення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії кубічних ґраток у довгохвильовому наближенні // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2003.— Вип. 14.— С. 67-72.
 764. Будний Б. В. Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному виродженому електронному газі // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2003.— Вип. 14.— С. 164-170.
 765. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Ivaneyko D. Effective critical behaviour of diluted Heisenberg-like magnets // J. Magn. Magn. Mater.— 2003.— Vol. 256, Nos.1-3.— P. 243-251.
 766. Фольк Р., Головач Ю., Яворский Т. Критические показатели трехмерной слабо разбавленной замороженной модели Изинга // Усп. физ. наук.— 2003.— Т. 173, №2.— С. 175-200;
  Folk R., Holovatch Yu., Yavorskii T. Critical exponents of a three-dimensional weakly diluted quenched Ising model // Physics – Uspekhi.— 2003.— V. 46, No. 2.— P. 169-191.
 767. Berche B., Fariñas-Sánchez A. I., Holovatch Yu., Paredes R. Influence of quenched dilution on the quasi-long-range ordered phase of the 2d XY model // Eur. Phys. J. B.— 2003.— Vol. 36, No. 1.— P. 91-98.
 768. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. Critical behavior of magnetic systems with extended impurities in general dimensions // Phys. Rev. B.— 2003.— Vol. 67.— Art. 094404.— 11 p.
 769. Derzhko O., Krokhmalskii T. Dynamics of zz spin correlations in the square-lattice spin-½ isotropic XY model // Physica B.— 2003.— Vol. 337.— P. 357-362.
 770. Derzhko O., Verkholyak T., Schmidt R., Richter J. Square-lattice s = ½XY model and the Jordan–Wigner fermions: the ground-state and thermodynamic properties // Physica A.— 2003.— Vol. 320.— P. 407-428.
 771. Дручок М. Ю., Брик Т. М., Головко М. Ф. Моделювання процесів катіонного гідролізу методом молекулярної динаміки // Журн. фіз. дослідж.— 2003.— Т. 7, №4.— С. 402-412.
 772. Schulte-Frohlinde V., Holovatch Yu., von Ferber C., Blumen A. Interactions between star polymers: High-order calculations of the scaling exponents // Condens. Matter Phys.— 2003.— Vol. 6, No. 4(36).— P. 703-711.
 773. Сергієнко О. Зіткнення двох частинок у деформованому просторі // Пошуки та знахідки. Матеріали II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Львівської обласної МАН. 27 лютого — 2 березня 2003 р. Львів.— Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2003.— С. 68-69.
 774. Quesne C., Tkachuk V. M. More on a SUSYQM approach to the harmonic oscillator with nonzero minimal uncertainties in position and/or momentum // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37.— P. 10095-10113.
 775. Возняк О., Ткачук В. М. Квазiточно розв'язувана невпорядкована модель Кронiґа–Пеннi // Журн. фіз. дослідж.— 2004.— Т. 8, №1.— С. 16-22.
 776. Кнігініцький О. В. Розрахунок міжатомних силових констант простої кубічної ґратки в довгохвильовому наближенні // Журн. фіз. дослідж.— 2004.— Т. 8, №2.— С. 141-146.
 777. Vakarchuk I. O. A self-consistent theory of liquid 4He // J. Phys. Stud.— 2004.— Vol. 8, No. 3.— P. 223-240.
 778. Будний Б. В. Варіаційна теорія збурень для релятивістичної системи заряджених частинок // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2004.— Вип. 37.— С. 154-162.
 779. Quesne C., Tkachuk V. M. Deformed algebras, position-dependent effective masses and curved spaces: an exactly solvable Coulomb problem // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37, No. 14.— P. 4267-4281.
 780. Quesne C., Penson K. A., Tkachuk V. M. Comment on: "Maths-type q-deformed coherent states for q > 1": [Phys. Lett. A 313 (2003) 29] // Phys. Lett. A.— 2004.— Vol. 322, Iss. 5-6.— P. 402-404.
 781. Holovatch Yu., Ivaneyko D. S., Delamotte B. On the criticality of frustrated spin systems with noncollinear order // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37, No. 11.— P. 3569-3575.
 782. Buk S. N., Rovenchak A. A. Rank-frequency analysis for functional style corpora of Ukrainian // J. Quant. Ling.— 2004.— Vol. 11, No. 3.— P. 161-171.
 783. Ровенчак А. 80 років історії досліджень Бозе-систем // Світ фізики.— 2004.— №3(27).— С. 3-9.
 784. Derzhko O., Richter J., Krokhmalskii T., Zaburannyi O. Regularly alternating spin-½ anisotropic XY chains: The ground-state and thermodynamic properties // Phys. Rev. E.— 2004.— Vol. 69.— Art. 066112.— 13 p.
 785. Dudka M., Holovatch Yu., Yavors'kii T. Universality classes of the three-dimensional mn-vector model // J. Phys. A: Math. Gen.— 2004.— Vol. 37.— P. 10727–10734.
 786. Schulte-Frohlinde V., Holovatch Yu., von Ferber C., Blumena A. Scaling of star polymers: high order results // Phys. Lett. A.— 2004.— Vol. 328.— P. 335-340.
 787. von Ferber C., Blavats'ka V., Folk R., Holovatch Yu. Where two fractals meet: The scaling of a self-avoiding walk on a percolation cluster // Phys. Rev. E.— 2004.— Vol. 70.— Art. 035104(R).— 4 p.
 788. Вакарчук І. Структурні варіанти стандартів вищої освіти в контексті Болонського процесу // Моделі гармонізації національних і міжнародних стандартів освіти у контексті Болонського процесу: Матеріали Міжнародного семінару 27-28 травня 2004 року, проведеного у Львівському національному університеті імені Івана Франка.— Львів: Літопис, 2004.— С. 22-31.
 789. Vakarchuk I. O. The Kepler problem in Dirac theory for a particle with position-dependent mass // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 4727-4734.
 790. Vakarchuk I. O. Reply to 'Comment on 'Kepler problem in Dirac theory for a particle with position-dependent mass'' // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 6859.
 791. Vakarchuk I. O. On Dirac theory in the space with deformed Heisenberg algebra: exact solutions // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 7567-7576.
 792. Держко О. В., Мигаль В. М. Властивості двофазного плину дворівневих атомів, частина з яких перебуває у збудженому стані. Метод функціонала густини // Журн. фіз. дослідж.— 2005.— Т. 9, №2.— С. 156-162.
 793. Fityo T. V., Tkachuk V. M. Time-dependent Schrödinger equation with one known solution // J. Phys. Stud.— 2005.— Vol. 9, No. 4.— P. 299-303.
 794. Rovenchak A. A. Extraction of interatomic potentials from structure of liquids // Centr. Eur. J. Phys.— 2005.— Vol. 3, No. 1.— P. 47-60.
 795. Rovenchak A. A. Energy spectrum of an interacting Bose-system // J. Low Temp. Phys.— 2005.— Vol. 138, Nos. 1/2.— P. 49-54.
 796. Bagchi B., Banerjee A., Quesne C., Tkachuk V. M. Deformed shape invariance and exactly solvable Hamiltonians with position-dependent effective mass // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 2929-2945.
 797. Quesne C., Tkachuk V. M. Dirac oscillator with nonzero minimal uncertainty in position // J. Phys. A: Math. Gen.— 2005.— Vol. 38.— P. 1747-1765.
 798. Blavats'ka V., Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Critical dynamics and effective exponents of magnets with extended impurities // Phys. Rev. B.— 2005.— Vol. 72.— Art. 064417.— 11 p.
 799. Blavats'ka V., von Ferber C., Folk R., Holovatch Yu. Renormalization group approaches to polymers in disordered media // Statistics of Linear Polymers in Disordered Media / Ed. by Bikas K. Chakrabarti.— Amsterdam; Boston; Heidelberg; London; New York; Oxford; Paris; San Diego; San Francisco; Singapore; Sydney; Tokyo: Elsevier, 2005.— P. 103-147.
 800. Блажиєвський Л. Про праці В. Міліянчука з електродинаміки // Василь Міліянчук. До 100-річчя від дня народження.— Львів: Євросвіт, 2005.— С. 12-13.
 801. Попель О. Штрихи біографії Василя Міліянчука // Василь Міліянчук. До 100-річчя від дня народження.— Львів: Євросвіт, 2005.— С. 5-11.
 802. Ivaneyko D., Ilnytskyi J., Berche B., Holovatch Yu. Criticality of the random-site Ising model: Metropolis, Swendsen-Wang and Wolff Monte Carlo algorithms // Condens. Matter Phys.— 2005.— Vol. 8, No 1(41).— P. 149-162.
 803. Шльонзак М. В. Застосування методу континуального інтегрування в релятивістській статистичній механіці заряджених частинок // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2005.— Вип. 17.— С. 26-29.
 804. von Ferber C., Holovatch Yu., Palchykov V. Scaling in public transport networks // Condens. Matter Phys.— 2005.— Vol. 8, No 1(41).— P. 225-234.
 805. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Moser G. Critical dynamics of diluted relaxational models coupled to a conserved density // Phys. Rev. E.— 2005.— Vol. 72.— Art. 036107.— 4 p.
 806. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Critical properties of random anisotropy magnets // J. Magn. Magn. Mater.— 2005.— Vol. 294.— P. 305-329.
 807. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Moser G. Critical slowing down in random anisotropy magnets // Condens. Matter Phys.— 2005.— Vol. 8, No. 4(44).— P. 737–748.
 808. Derzhko O., Myhal V. A microscopic theory of photonucleation: Density functional approach to the properties of a fluid of two-level atoms, a part of which is excited // Condens. Matter Phys.— 2006.— 9, No. 4(48).— P. 703-708.
 809. Quesne C., Bagchi B., Banerjee A., Tkachuk V. M. Hamiltonian with position-dependent mass, deformations and supersymmetry // Quantum Theory and Symmetries IV, Vol. 2: Proceedings of the IV International Symposium. Varna, Bulgaria, 15-21 August 2005 / Ed. V. K. Dobrev.— Sofia: Heron Press, 2006.— P. 622-632.
 810. Quesne C., Bagchi B., Banerjee A., Tkachuk V. M. Hamiltonians with position-dependent mass, deformations and supersymmetry // Bulg. J. Phys.— 2006.— Vol. 33, No. 4.— P. 308-318.
 811. Quesne C., Tkachuk V. M. Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length and application to the (1 + 1)-dimensional Dirac oscillator // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 10909-10922.
 812. Stetsko M. M. Corrections to the ns levels of the hydrogen atom in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2006.— Vol. 74, No. 6.— Art. 062105.— 5 p.;
  Stetsko M. M. Erratum: Corrections to the ns levels of the hydrogen atom in deformed space with minimal length [Phys. Rev. A 74, 062105 (2006)] // Phys. Rev. A.— 2008.— V. 78, No. 2.— Art. 029907(E).— 1 p.
 813. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Perturbation hydrogen-atom spectrum in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2006.— Vol. 74, No. 1.— Art. 012101.— 5 p.
 814. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. One-dimensional Coulomb-like problem in deformed space with minimal length // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 2143-2149.
 815. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. WKB approximation in deformed space with minimal length // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 379-387.
 816. Ткачук В. М., Вакарчук С. І. Рівняння Паулі з масою, залежною від координат // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №2.— С. 81-85.
 817. Держко О. В., Мигаль В. М. Властивості плину дворівневих атомів, частина з яких перебуває у збудженому стані. Кавітація // Журн. фіз. дослідж.— 2006.— Т. 10, №3.— С. 203-207.
 818. Quesne C. M., Tkachuk V. M. Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length // Czechoslovak J. Phys.— 2006.— Vol. 56, No. 10/11.— P. 1269-1274.
 819. Vakarchuk I. Schrödinger's cat and the problem of two cultures // Myśli o języku, nauce i wartościach: księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. W. Strawińskiego, M. Grygiańca i A. Brożek.— Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006.— S. 203-212.
 820. Ivaneyko D., Ilnytskyi J., Berche B., Holovatch Yu. Static and dynamic critical behaviour of 3d random-site Ising model: Different Monte Carlo algorithms // J. Mol. Liq.— 2006.— Vol. 127, Iss. 1-3.— P. 69-70.
 821. Ivaneyko D., Ilnytskyi J., Berche B., Holovatch Yu. Local and cluster critical dynamics of the 3d random-site Ising model // Physica A.— 2006.— Vol. 370.— P. 163-178.
 822. Holovatch Yu. Introduction to renormalization // Condens. Matter Phys.— 2006.— Vol. 9, No. 2(46).— P. 237-262.
 823. Dudka M., Folk R., Holovatch Yu., Moser G. Model C critical dynamics of disordered magnets // J. Phys. A: Math. Gen.— 2006.— Vol. 39.— P. 7943-7961.
 824. Blavats'ka V., Dudka M., Folk R., Holovatch Yu. Enhancement of the critical slowing down influenced by extended defects // J. Mol. Liq.— 2006.— Vol. 127.— P. 60-61.
 825. Blavats'ka V., von Ferber C., Holovatch Yu. Entropy-induced separation of star polymers in porous media // Phys. Rev. E.— 2006.— Vol. 74.— Art. 031801.— 12 p.
 826. Quesne C., Tkachuk V. M. Generalized deformed commutation relations with nonzero minimal uncertainties in position and/or momentum and applications to quantum mechanics // SIGMA.— 2007.— Vol. 3.— Art. 016.— 18 p.
 827. Rovenchak A. A. Weakly-interacting bosons in a trap within approximate second quantization approach // J. Low Temp. Phys.— 2007.— Vol. 148, Nos. 3/4.— P. 411-416.
 828. Buk S., Rovenchak A. Statistical parameters of Ivan Franko's novel Perekhresni stežky (The Cross-Paths) // Quantitative Linguistics.— Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 2007.— Vol. 62: Exact methods in the study of language and text: dedicated to Professor Gabriel Altmann on the occasion of his 75th birthday / Ed. by P. Grzybek and R. Köhler.— P. 39-48.
 829. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Scattering problem in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2007.— Vol. 76, No. 1.— Art. 012707.— 7 p.
 830. Сідлецька Н. А. Тунелювання частинки з масою, залежною від координати, через потенціальний бар'єр // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2007.— Вип. 21.— С. 159-164.
 831. Блажиєвський Л. Ф., Шльонзак М. В. Термодинамічні функції системи релятивістських заряджених частинок // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. Фізика.— 2007.— Вип. 21.— С. 191-195.
 832. Ткачук В. М. Рівняння поля в деформованому просторі з мінімальною довжиною // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №1.— С. 41-44.
 833. Ільків І. М., Ровенчак А. А. Вплив слабкої взаємодії на властивості бозе-газу // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №1.— С. 122-131.
 834. Вакарчук І. О., Притула Р. О., Ровенчак А. А. Кінетична енерґія і теплоємність рідкого 4He // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №3.— С. 259-267.
 835. Піх С. С. Спектроскопія важких мезонів у релятивізованій потенціяльній моделі // Журн. фіз. дослідж.— 2007.— Т. 11, №4.— С. 396-403.
 836. Rovenchak A. A., Vakarchuk I. O. Calculation of the condensate fraction in liquid helium-4 // J. Phys. Stud.— 2007.— Vol. 11, No. 4.— P. 404-407.
 837. von Ferber C., Holovatch T., Holovatch Yu., Palchykov V. Network harness: Metropolis public transport // Physica A.— 2007.— Vol. 380.— P. 585-591.
 838. Ivaneyko D., Berche B., Holovatch Yu., Ilnytskyi Ja. Impurity-impurity pair correlation function and paramagnetic-to-ferromagnetic transition in the random Ising model // Probl. Atom. Sci. Technol.— 2007.— P. 372-375.
 839. Grygorchak I., Voitovych S., Stasyuk I., Velychko O., Menchyshyn O. Electret effect in intercalated crystals of the AIIIBVI group // Condens. Matter Phys.— 2007.— Vol. 10, No. 1(49).— P. 51-60.
 840. Бук С. Н., Ровенчак А. А. Частотний словник роману "Перехресні стежки" // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману "Перехресні стежки") / Ф. С. Бацевич (наук. ред), С. Н. Бук, Л. М. Процак, А. А. Ровенчак, Л. Ю. Сваричевська, І. Л. Ціхоцький.— Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.— С. 138-369.
 841. Вакарчук І. О., Пастухов В. С. Бозе-конденсат у двокомпонентній бозе-рідині // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №3.— Ст. 3002.— 8 с.
 842. Vakarchuk I. O. Theory of radiation and absorption of deformed field quanta // Condens. Matter Phys.— 2008.— Vol. 11, No. 3(55).— P. 409-416.
 843. Fityo T. V. Statistical physics in deformed spaces with minimal length // Phys. Lett. A.— 2008.— Vol. 372, Issue 37.— P. 5872-5877.
 844. Stetsko M. M., Tkachuk V. M. Orbital magnetic moment of the electron in the hydrogen atom in a deformed space with minimal length // Phys. Lett. A.— 2008.— Vol. 372, Issue 31.— P. 5126-5130.
 845. Vakarchuk I. O. The Casimir effect in a deformed field // J. Phys. A: Math. Theor.— 2008.— Vol. 41, No. 18.— Art. 185402 .— 10 p.
 846. Frydryszak A. M., Tkachuk V. M. Quantum brachistochrone problem for a spin-1 system in a magnetic field // Phys. Rev. A.— 2008.— Vol. 77, No. 1 .— Art. 014103.— 4 p.
 847. Fityo T. V., Vakarchuk I. O., Tkachuk V. M. The WKB approximation in the deformed space with the minimal length and minimal momentum // J. Phys. A: Math. Theor.— 2008.— Vol. 41, No. 4.— Art. 045305 .— 6 p.
 848. Вакарчук И. А. Одночастичная матрица плотности жидкого 4He // Теор. мат. физ.— 2008.— Т. 154, №1.— С. 9-30;
  Vakarchuk I. A. One-particle density matrix of liquid 4He // Theor. Math. Phys.— 2008.— Vol. 154, No. 1 .— P. 6-25 .
 849. Вакарчук І. О., Пастухов В. С. Повна матриця густини двокомпонентної бозе-рідини в наближенні парних кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №1.— Ст. 1001.— 5 с.
 850. Вакарчук І. О., Притула Р. О. Структурні функції рідкого 4He з урахуванням непрямих три- і чотиричастинкових кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №4.— Ст. 4001.— 12 с.
 851. Ткачук В. М., Вакарчук С. І. Суперсиметрія гамільтоніана Паулі та сплутаність квантових станів // Журн. фіз. дослідж.— 2008.— Т. 12, №4.— Ст. 4004.— 3 с.
 852. Блажиєвський Л., Криницький Ю. Діелектричні характеристики слаборелятивістської системи заряджених частинок зі спінами // Фіз. зб. НТШ.— 2008.— Т. 7.— С. 360-368.
 853. Вакарчук І. Енергія Казимира для поля з деформованими дужками Пуассона // Фіз. зб. НТШ.— 2008.— Т. 7.— С. 369-376.
 854. Rovenchak A. Starting an online concordance for indigenous African scripts: The case of Vai // Mande Languages and Linguistics: 2nd International Conference. St. Petersburg (Russia), September 15-17 2008: Abstracts and Papers.— P. 11-15.
 855. Buk S., Rovenchak A. Menzerath–Altmann law for syntactic structures in Ukrainian // Glottotheory.— 2008.— Vol. 1, No. 1.— P. 10-17.
 856. Buk S., Mačutek J., Rovenchak A. Some properties of the Ukrainian writing system // Glottometrics.— 2008.— No. 16.— P. 63-79.
 857. Вакарчук І. Вища освіта України — європейський вимір: стан, проблеми, перспективи // Вища школа.— 2008.— №3.— С. 3-18.
 858. Сергієнко О. Час у квантовій механіці // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2008.— Вип. 41.— С. 293-301.
 859. Сергієнко О. М., Новосядлий Б. С. Скалярне поле як темна енергія, що прискорює розширення Всесвіту // Кинем. физ. небес. тел.— 2008.— Т. 24, №5.— С. 345-359;
  Sergijenko O., Novosyadlyj B. Scalar field as dark energy accelerating expansion of the Universe // Kinem. Phys. Celest. Bodies.— 2008.— Vol. 24, No. 6.— P. 259-270 .
 860. Delamotte B., Holovatch Yu., Ivaneyko D., Mouhanna D., Tissier M. Fixed points in frustrated magnets revisited // J. Stat. Mech.: Theor. Exp.— 2008.— Vol. 2008.— Art. P03014.— 17 p.
 861. Ivaneyko D., Berche B., Holovatch Yu., Ilnytskyi J. On the universality class of the 3d Ising model with long-range-correlated disorder // Physica A.— 2008.— Vol. 387.— P. 4497-4512.
 862. Іванейко Д. Дослідження критичних властивостей розведених магнетиків з використанням методу Монте-Карло // Фіз. зб. НТШ.— 2008.— Т. 7.— С. 243-268.
 863. Milianchuk V. S. Effect of inhomogeneous field of charged particles on shift of terms in gas discharges // Ukr. J. Phys.— 2008.— Vol. 53, Special Issue.— P. 75-77.
 864. Вакарчук І. Філософські аспекти загальної теорії відносності // Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki.— Львів; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.— С. 73-90.
 865. Вакарчук І. Кіт Шрединґера і проблема двох культур // Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki.— Львів; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.— С. 182-185.
 866. Вакарчук І. Пам'ять і повторюваність подій // Філософські проблеми науки = Filozoficzne problemy nauki.— Львів; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008.— С. 343-344.
 867. Вакарчук І. Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи // Світ фізики.— 2008.— С. 16-28.
 868. Вакарчук І. О., Притула Р. О. Температурна залежність парної функції розподілу рідкого 4He // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №2.— Ст. 2003.— 5 с.
 869. Топілко М. І., Ровенчак А. А. Термодинамічні функції одновимірних слабковзаємодіючих гармонічних осциляторів зі статистикою Джентіле // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №2.— Ст. 2004.— 8 с.
 870. Блажиєвський Л., Янішевський В. Варіаційний метод в оптимізаційній задачі моделі minority game // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, №2.— Ст. 2601.— 7 с.
 871. Budnyy B. The quasiposition representation in the Snyder space-time // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 3.— Art. 3002.— 4 p.
 872. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Повна матриця густини багатобозонної системи з урахуванням три- та чотиричастинкових прямих кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2009.— Т. 13, № 3.— Ст. 3004.— 28 с.
 873. Rovenchak A. Oskar Fabian, the first head of the Department for Theoretical Physics at the University of Lviv // Acta Physica Polonica A.— 2009.— Vol. 116, No. 2.— P. 109-113.
 874. Вакарчук І. О., Притула Р. О. Одночастинкова матриця густини рідкого 4He в наближенні парних кореліцій // Укр. фіз. журн.— 2009.— T. 54, №7.— С. 687-696;
  Vakarchuk I. O., Prytula R. O. One-particle density matrix of liquid 4He in the pair correlation approximation // Ukr. J. Phys.— 2009.— V. 54, No. 7.— P. 686-695.
 875. Wakarczuk I. O. Boska proporcja // Przegląd Uniwersytecki: Pismo informacyjne Uniwersytetu Wrocławskiego.— 2009.— Nr 11 (162).— S. 8-9.
 876. Rovenchak A., Mačutek J., Riley Ch. Distribution of complexities in the Vai script // Glottometrics.— 2009.— No. 18.— P. 1-12.
 877. Rovenchak A. The relation between fractional statistics and finite bosonic systems in one-dimensional case // Fiz. Nizk. Temp.— 2009.— Vol. 35, No. 5.— P. 510-513;
  // Low Temp. Phys.— 2009.— V. 35, No. 5.— 400-403.
 878. Rovenchak A. Oskar Fabian, pierwszy kierownik katedry fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Lwowskim // Postępy Fizyki.— 2009.— T. 60, Zeszyt 5.— S. 205-210.
 879. Rovenchak A. Towards the decipherment of the Bagam script // Afrikanistik online.— 2009.— Iss. 6.— Available from: <http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2009/1912/>.
 880. Kelih E., Buk S., Grzybek P., Rovenchak A. Project description: Designing and constructing a typologically balanced Ukrainian text database // Methods of Text Analysis: Omnibus volume.— Chernivtsi: ČNU, 2009.— P. 125-132.
 881. Ровенчак А., Криницький Ю. Історія виникнення комплексних чисел // Світ фізики.— 2009.— № 3.— С. 3-9.
 882. Holovko M. F., Kravtsiv I. Y., Soviak E. M. Spatially confined system interacting with Yukawa potential // Condens. Matter Phys.— 2009.— Vol. 12, No. 2.— P. 137-150.
 883. Kozlovskii M. P., Romanik R. V. The equation of state of a three-dimensional Isong-like system // J. Phys. Stud.— 2009.— Vol. 13, No. 4.— Art. 4007.— 11 p.
 884. Rovenchak A. Partition function formalism in the problem of multidimensional integer partitions // Computational Methods in Science and Technology (Poznań).— 2010.— Vol. 16, No. 2.— P. 187-190.
 885. Stetsko M. M. A note on scattering in deformed space with minimal length // Computational Methods in Science and Technology (Poznań).— 2010.— Vol. 16, No. 2.— P. 195-199.
 886. Rovenchak A. Harmonically trapped bosons on the Sierpiński carpet // Acta Physica Polonica A.— 2010.— Vol. 118, No. 4.— P. 531-533.
 887. Vakarchuk I. O. Deformed Heisenberg algebra in the theory of liquid 4He // Ukr. J. Phys.— 2010.— Vol. 55, No. 1.— P. 36-43.
 888. Quesne C., Tkachuk V. M. Composite system in deformed space with minimal length // Phys. Rev. A.— 2010.— Vol. 81, No. 1.— Art. 012106.— 8 p.
 889. Samar M. I., Tkachuk V. M. Perturbation hydrogen-atom spectrum in a space with the Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length // J. Phys. Stud.— 2010.— Vol. 14, No. 1.— Art. 1001.— 5 p.
 890. Криницький Ю., Ровенчак А. Розвиток ідеї комплексного числа: від Декарта до Рімана // Світ фізики.— 2010.— № 1.— С. 3-9.
 891. Rovenchak A. Development of fonts for African scripts: Using computer technologies to preserve Africa's written heritage // 5000 Jahre Schrift in Afrika – 5000 Years of Script in Africa / Ed by A. Kootz & H. Pasch.— Afrikanistik online.— 2010.— Iss. 7.— Available from: <http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2010/2760/>.
 892. Buk S., Humenchyk O., Mal'tseva L., Rovenchak A. Word-length-related parameters of text genres in the Ukrainian language. A pilot study // Text and Language: Structures - Functions - Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek.— Wien: Praesens, 2010.— P. 13-19.
 893. Rovenchak A., Vydrin V. Quantitative properties of the Nko writing system // Text and Language: Structures - Functions - Interrelations. Quantitative perspectives / Ed. by P. Grzybek, E. Kelih, J. Mačutek.— Wien: Praesens, 2010.— P. 171-181.
 894. Бук С., Ровенчак А. Онлайн-конкорданс роману Івана Франка "Перехресні стежки" // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конґресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.).— Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.— Т. 2.— С. 203-211.
 895. Бук С., Ровенчак А. Засади анотування внутрішніх елементів тексту у збалансованому текстовому банку даних української мови // Людина. Комп'ютер. Комунікація: Зб. наукових праць / За ред Ф. С. Бацевича.— Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010.— С. 66-69.
 896. Вакарчук І. Дзеркало // Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар.— Львів; Warszawa: Львівський національний університет імені Івана Франка; Варшавський університет, 2010.— С. 14-22.
 897. Вакарчук І. "Божественна пропорція" // Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар.— Львів; Warszawa: Львівський національний університет імені Івана Франка; Варшавський університет, 2010.— С. 84-87.
 898. Ровенчак А. Науки про природу як самодостатня система (?) // Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар.— Львів; Warszawa: Львівський національний університет імені Івана Франка; Варшавський університет, 2010.— С. 156-163.
 899. Григорчак І. І., Іващишин Ф. О., Григорчак О. І., Матулка Д. В. Інтеркалатні наноструктури з ієрархічною супрамолекулярною архітектурою: отримання, властивості, застосування // Фізична інженерія поверхні.— 2010.— Т. 8, №4.— С. 284-292.
 900. Покладок Н. Т., Григорчак І. І., Григорчак О. І., Іващишин Ф. О., Стахіра П. Й. Наноструктури GaSe<FeCl3> з магнітновпорядкуваними "гостьовими" конфігураціями в температурному та електромагнітному полях // Sensor Electronics and Microsystem Technologies.— 2010.— Т. 1(7), №4.— С. 68-78.
 901. Кузьмак А. Р. Рівняння брахістохрони в метриці Шварцшільда // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №3.— Ст. 3002.— 9 с.
 902. Вакарчук І. О., Пастухов В. С. Наближення хаотичних фаз для бозе-систем вище від температури фазового переходу // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №3.— Ст. 3003.— 7 с.
 903. Blazhyevskyi L. F., Yanishevsky V. S. The path integral representation kernel of evolution operator in Merton–Garman model // Condens. Matter Phys.— 2011.— Vol. 14, No. 2.— Art. 23001.— P. 1-16.
 904. Пастухов В. С. Динамічні властивості бозе-газу з δ-подібною взаємодією вище температури фазового переходу у границі сильного відштовхування між частинками // Укр. фіз. журн.— 2011.— Т. 56, №6.— С. 556-565;
  Pastukhov V. S. Dynamical Properties of a Bose Gas with δ-like Interaction between Particles at Temperatures above the Phase Transition Point and in the Limit of Strong Interparticle Repulsion // Ukr. Phys. J.— 2011.— V. 56, No. 6.— P. 554-563.
 905. Rovenchak A., Buk S. Application of a quantum ensemble model to linguistic analysis // Physica A.— 2011.— Vol. 390, No. 7.— P. 1326-1331.
 906. Tkachuk V. M. Nonuniform Zeno effect // J. Phys. Stud.— 2011.— Vol. 15, No. 1.— Art. 1001.— 3 p.
 907. Rovenchak A., Buk S. Defining thermodynamic parameters for texts from word rank-frequency distributions // J. Phys. Stud.— 2011.— Vol. 15, No. 1.— Art. 1005.— 6 p.
 908. Samar M. I. Modified perturbation theory for hydrogen atom in space with Lorentz-covariant deformed algebra with minimal length // J. Phys. Stud.— 2011.— Vol. 15, No. 1.— Art. 1007.— 7 p.
 909. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Статистична сума багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2011.— Вип. 46.— С. 3-48 .
 910. Вакарчук І. О. Про відповідність між класичними фізичними величинами та квантовомеханічними операторами // Журн. фіз. дослідж.— 2011.— Т. 15, №3.— Ст. 3998.— С. 1-8.
 911. Derzhko V., Derzhko O., Richter J. Exact solution of a spin-½ XX chain with three-site interactions in a random transverse field: Influence of randomness on the quantum phase transition // Phys. Rev. B.— 2011.— Vol.83, No. 17 .— Art. 174428.— 10 p.
 912. Derzhko O. V., Krokhmalskii T. E., Richter J. Quantum heisenberg antiferromagnet on low-dimensional frustrated lattices // Theor. Math. Phys.— 2011.— Vol. 168, No. 3.— 1236-1245;
  Держко О. В., Крохмальский Т. Е., Рихтер Й. Квантовый антиферромагнетик Гейзенберга на низкоразмерных фрустрированных решетках // Теор. мат. физ.— 2011.— Т. 168, №3.— 441-452.
 913. Rovenchak A., Riley Ch., Sherman T. Complexity of the Vai script revisited: a frequency study of the syllabary // Studies in Quantitative Linguistics 11: Issues in Quantitative Linguistics 2 / Ed. by E. Kelih, V. Levickij, Yu. Matskulyak.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011.— P. 117-128.
 914. Mačutek J., Rovenchak A. Canonical word forms: Menzerath–Altmann law, phonemic length and syllabic length // Studies in Quantitative Linguistics 11: Issues in Quantitative Linguistics 2 / Ed. by E. Kelih, V. Levickij, Yu. Matskulyak.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2011.— P. 136-147.
 915. Rovenchak A. A naïve conception of the uncertainty principle in the multiparametric attribution of texts // Glottometrics.— 2011.— No. 21.— P. 65-72.
 916. Rovenchak A. Phoneme distribution, syllabic structure, and tonal patterns in Nko texts // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2011.— No. 47.— P. 77-96.
 917. Rovenchak A. Writing as a reflection of the civilization from Antiquity to the Modern Times // Limbaj şi context: Revistă internaţională de ling vistică, semiotică şi ştiinţă liter ară = Speech and Context: International Journal of Linguistics, Semiotics and Literary Science.— 2011.— Annul III, nr. 2.— P. 34-44.
 918. Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebra with minimal length and the equivalence principle // Phys. Rev. A.— 2012.— Vol. 86, No. 6.— Art. 062112.— 4 p.
 919. Rovenchak A. Polychronakos fractional statistics with a complex-valued parameter // J. Phys.: Conf. Ser.— 2012.— Vol. 400.— Art. 012064.— 4 p.
 920. Masłowski T., Nowicki A., Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebra and minimal length // J. Phys. A: Math. Theor.— 2012.— Vol. 45.— Art. 075309.— 5 p.
 921. Prokhorov D., Rovenchak A. Asymptotic formulas for integer partitions within the approach of microcanonical ensemble // Condens. Matter Phys.— 2012.— Vol. 15, No. 3.— Art. 33001.— 9 p.
 922. Rovenchak A. Lviv period for Smoluchowski: Science, teaching, and beyond // Condens. Matter Phys.— 2012.— Vol. 15, No. 4.— Art. 40002.— 15 p.
 923. Topilko M., Krokhmalskii T., Derzhko O., Ohanyan V. Magnetocaloric effect in spin-1/2 XX chains with three-spin interactions // Eur. Phys. J. B.— 2012.— Vol. 85.— Art. 278.— 9 p.
 924. Derzhko O., Richter J., Krupnitska O. Semiquantitative theory for high-field low-temperature properties of a distorted diamond spin chain // Condens. Matter Phys.— 2012.— Vol. 15, No. 4.— Art. 43702.— 10 p.
 925. Пастухов В. С. Розрахунок критичної температури бозе-газу з далекодійними силами // Укр. фіз. журн.— 2012.— Т. 57, №1.— C. 54-62;
  Pastukhov V. S. Calculation of critical temperature for a Bose gas with long-range forces // Ukr. Phys. J.— 2012.— V. 57, No. 1.— P. 52-60.
 926. Vakarchuk I. O., Pastukhov V. S., Prytula R. O. Theory of heat capacity of liquid helium-4 for temperatures above the critical point // Ukr. Phys. J.— 2012.— Vol. 57, No. 12.— P. 1214-1222;
  // Укр. фіз. журн.— 2012.— Т. 57, №12.— С. 1214-1222.
 927. Возняк О., Tкачук В. М. Квазіточно розв'язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №1/2.— Ст. 1003.— 10 с.
 928. Мелех Б. Я., Кузьмак А. Р. Фотойонізаційне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. I. Вплив пилу на емісійний спектр планетарних туманностей // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №1/2.— Ст. 1902.— 19 с.
 929. Блажиєвська М. Ефект Казимира в електродинаміці Подольського // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №3.— Ст. 3001.— 4 с.
 930. Піх С. С. Важкі кварконії в релятивізованій потенціальній моделі // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №4.— Ст. 4101.— 8 с.
 931. Вакарчук І. О., Паночко Г. І. Домішкові стани в багатобозонній системі // Журн. фіз. дослідж.— 2012.— Т. 16, №4.— Ст. 4601.— 8 с.
 932. Вакарчук І. Історичний нарис створення квантової теорії // Світ фізики.— 2012.— № 1.— С. 3-13.
 933. Чулан Н., Ровенчак А. Дещо про магнетні монополі // Світ фізики.— 2012.— № 3.— С. 3-8.
 934. Buk S., Rovenchak A. Corpus of texts in indigenous African scripts // Proceedings of the 6th World Congress of African Linguistics, Cologne, 17-21 August 2009 / edited by M. Brenzinger & A.-M. Fehn.— Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2012.— P. 651-658.
 935. Rovenchak A. Numerical notation in Africa // Afrikanistik online.— 2012.— Iss. 9.— Available from: <http://www.afrikanistik-online.de/archiv/2012/3553>.
 936. Blavatska V., Haydukivska K., Holovatch Yu. Conformational properties of semiflexible polymers: Numerical simulations // Ukr. Phys. J.— 2012.— Vol. 57, No. 1.— P. 52-60;
  В. Блавацька, Х. Гайдуківська, Ю. Головач Конформацiйнi властивостi напiвгнучких полiмерiв: Числовi симуляцiї // Укр. фіз. журн.— 2012.— Т. 57, №1.— С. 43-48.
 937. Scherbakov Ch. M. On the relativistic quantum mechanics of a particle in space with minimal length // Ukr. J. Phys.— 2012.— Vol. 57, No. 9.— P. 940-945.
 938. Batsevych O. F., Kapustiy R. B. Superluminal neutrino phenomenon as a result of the equivalence principle violation // J. Phys. G: Nucl. Part. Phys.— 2012.— Vol. 39.— Art. 085008.— 9 p.
 939. Попель О. М., Ровенчак А. А. Фізика у Львівському університеті до 1953 р. // Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013): довідково-інформаційне видання / [І. Вакарчук, П. Якібчук, О. Миколайчук, О. Попель].— Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.— С. 19-33.
 940. Попель О. М., Ровенчак А. А. Фізика у Львівському університеті до 1953 р. // Світ фізики.— 2013.— №4.— С. 3-20.
 941. Gnatenko Kh. P. Composite system in noncommutative space and the equivalence principle // Phys. Lett. A.— 2013.— Vol. 377, No. 43.— P. 3061-3066.
 942. Васюта В. М. Точний розв'язок гармонічного осцилятора в просторі зі спіновою некомутативністю // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №3.— Ст. 3001.— 4 с.
 943. Rovenchak A. Bibliography of the Department for Theoretical Physics, University of Lviv, in 1914-1939 // J. Phys. Stud.— 2013.— Vol. 17, No. 3.— Art. 3002.— 13 p.
 944. Мигаль В. М., Держко О. В. Властивості двофазного плину дворівневих атомів з урахуванням близького порядку // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №3.— Ст. 3601.— 9 с.
 945. Derzhko O., Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T. Frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets at high magnetic fields: Beyond the flat-band scenario // Phys. Rev. B.— 2013.— Vol. 88, No. 9.— Art. 094426.— 14 p.
 946. Capponi S., Derzhko O., Honecker A., Läuchli A. M., Richter J. Numerical study of magnetization plateaus in the spin-½ kagome Heisenberg antiferromagnet // Phys. Rev. B.— 2013.— Vol. 88, No. 14.— Art. 144416.— 7 p.
 947. Derzhko O., Strečka J., Gálisová L. Compressibility of deformable spin chains near quantum critical points // Eur. Phys. J. B.— 2013.— Vol. 86.— Art. 88.— 9 p.
 948. Rovenchak A. Phase transition in a system of 1D harmonic oscillators obeying Polychronakos statistics with a complex parameter // Fiz. Nizk. Temp.— 2013.— Vol. 39, No. 10.— P. 1141-1145;
  // Low Temp. Phys.— 2013.— Vol. 39, No. 10.— P. 888-892.
 949. Vakarchuk I. O., Pastukhov V. S., Prytula R. O. Theory of structure and thermodynamic function of liquid 4He (Review Article) // Fiz. Nizk. Temp.— 2013.— Vol. 39, No. 9.— P. 958-969;
  // Low Temp. Phys.— 2013.— Vol. 39, No. 9.— P. 741-751.
 950. Ровенчак А. Дробові статистики: погляд з боку статистичної фізики // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №2.— Ст. 2001.— 15 с.
 951. Лаба Г. П., Ткачук В. М. Квантовомеханічна аналогія поширення світла в планарному хвилеводі // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №2.— Ст. 2401.— 4 с.
 952. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. The quantum brachistochrone problem for two spins-½ with anisotropic Heisenberg interaction // J. Phys. A: Math. Theor.— 2013.— Vol. 46.— Art. 155305.— 12 p.
 953. Гнатенко Х. П. Оцінка верхньої межі для параметра некомутативності на основі принципу еквівалентності // Журн. фіз. дослідж.— 2013.— Т. 17, №4.— Ст. 4001.— 5 с.
 954. Stetsko M. M. Microscopic black hole and uncertainty principle with minimal length and momentum // Int. J. Mod. Phys. A.— 2013.— Vol. 28.— Art. 1350029.— 16 p.
 955. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Quantum evolution on torus for two spins with isotropic Heisenberg interaction // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2013.— Issue 48.— P. 279-284.
 956. Rovenchak A., Buk S. Masadennin (The Little Prince in Bamana): Experimental online concordance with parallel French and English texts // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2013.— No. 50.— P. 117-130.
 957. Popescu I.-I., Naumann S., Kelih E., Rovenchak A., Sanada H., Overbeck A., Smith R., Čech R., Mohanty P., Wilson A., Altmann G. Word length: aspects and languages // Studies in Quantitative Linguistics 13: Issues in Quantitative Linguistics 3. To honour Karl-Heinz Best on the occasion of his 70th birthday / Ed. by R. Köhler and G. Altmann.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2013.— P. 224-281 .
 958. Nowicki A., Tkachuk V. M. Relation of deformed nonlinear algebras with linear ones // J. Phys. A: Math. Theor.— 2014.— Vol. 47.— Art. 025207.— 11 p.
 959. Rovenchak A. Complex-valued fractional statistics for D-dimensional harmonic oscillators // Phys. Lett. A.— 2014.— Vol. 378, No. 3.— P. 100-108.
 960. Stetsko M. M. Charged fermion tunneling from electrically and magnetically charged rotating black hole in de Sitter space // Eur. Phys. J. C.— 2014.— Vol. 74.— Art. 2682.— 5 p.
 961. Laba H. P., Tkachuk V. M. Quantum-mechanical analogy and supersymmetry of electromagnetic wave modes in planar waveguides // Phys. Rev. A.— 2014.— Vol. 89, No. 3.— Art. 033826.— 4 p.
 962. Возняк О. Квазіточно розв'язувані періодичні потенціали для систем з масою, що є періодичною функцією від координат // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №1.— Ст. 1002.— 10 с.
 963. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Preparation of quantum states of two spin-½ particles in the form of the Schmidt decomposition // Phys. Lett. A.— 2014.— Vol. 378, No. 21.— P. 1469-1474.
 964. Rovenchak A. Weakly nonadditive Polychronakos statistics // Phys. Rev. A.— 2014.— Vol. 89, No. 5.— Art. 052116.— 7 p.
 965. Derzhko O., Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T. The square-kagome quantum Heisenberg antiferromagnet at high magnetic fields: the localized-magnon paradigm and beyond // Fiz. Nizk. Temp.— 2014.— Vol. 40, No. 6.— P. 662-670;
  // Low Temp. Phys.— 2014.— Vol. 40, No. 6.— P. 513-520.
 966. Derzhko O., Richter J. Dispersion-driven ferromagnetism in a flat-band Hubbard system // Phys. Rev. A.— 2014.— Vol. 90, No. 4.— Art. 045152.— 7 p.
 967. Rovenchak A. Trends in language evolution found from the frequency structure of texts mapped against the Bose-distribution // J. Quant. Ling.— 2014.— Vol. 21, No. 3.— P. 281-294.
 968. Вакарчук І. О. П'ять історій з астрономії і фізики // Світ фізики.— 2014.— №1.— С. 3-8.
 969. Rovenchak A. Two-parametric fractional statistics models for anyons // Eur. Phys. J. B.— 2014.— Vol. 87, No. 8.— Art. 175.— 6 p.
 970. Kelih E., Rovenchak A., Buk S. Analysing h-point in lemmatised and non-lemmatised texts // Studies in Quantitative Linguistics 17: Empirical Approaches to Text and Language Analysis; dedicated to Luděk Hřebiček on the occasion of his 80th birthday / Ed. by G. Altmann, R. Čech, J. Mačutek, L. Uhlířová.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2014.— P. 81-93.
 971. Вакарчук І. О., Дяків Ю. М. Диференціальний переріз фотоефекту в деформованому електромагнітному полі // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №2/3.— Ст. 2004.— 5 с.
 972. Rovenchak A. Physics at the University of Lviv: The first two centuries in the bibliographic aspect // J. Phys. Stud.— 2014.— Vol. 18, No. 2/3.— Art. 2005.— 20 p.
 973. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space // Phys. Lett. A.— 2014.— Vol. 378, No. 47.— P. 3509-3515.
 974. Rovenchak A. A. Enumeration of plane partitions with a restricted number of parts // Theor. Math. Phys.— 2014.— Vol. 181, No. 2.— P. 1428-1434;
  Ровенчак А. А. Перечисление плоских разбиений с ограниченным количеством частей // Теор. мат. физ.— Т. 181, №2.— С. 349-357.
 975. Васюта В. М. Поправки до енерґетичного спектра атома водню у просторі зі спіновою некомутативністю координат // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №4.— Ст. 4001.— 7 с.
 976. Мигаль В. М., Держко О. В. Перехід пари в рідину у плині дворівневих атомів з урахуванням близького порядку // Журн. фіз. дослідж.— 2014.— Т. 18, №4.— Ст. 4603.— 8 с.
 977. Gnatenko Kh. P. Hydrogen atom in noncommutative space // in: Trans-European School of High Energy Physics, Basivka, Lviv Region, Ukraine, July 17-24, 2014: Proceedings.— 2014.— 99-101.
 978. Vasyuta V. M. Quantum systems in space with spin noncommutativity of coordinates // in: Trans-European School of High Energy Physics, Basivka, Lviv Region, Ukraine, July 17-24, 2014: Proceedings.— 2014.— 155-157.
 979. Попель О. Михайло Теодорович Сеньків // Фіз. зб. НТШ.— 2014.— Т. 9.— С. 89-94.
 980. Richter J., Krupnitska O., Krokhmalskii T., Derzhko O. Frustrated diamond-chain quantum XXZ Heisenberg antiferromagnet in a magnetic field // J. Magn. Magn. Mater.— 2015.— Vol. 379.— P. 39-44.
 981. Stetsko M. M. Dirac oscillator and nonrelativistic Snyder-de Sitter algebra // J. Math. Phys.— 2015.— Vol. 56.— Art. 012101.— 17 p.
 982. Rovenchak A. A note on the calculation of the long-wavelength limit of the bosonic excitation spectrum // Z. Naturforsch. A.— 2015.— Vol. 70, No. 1.— P. 73-78.
 983. Gnatenko Kh. P., Krynytskyi Yu. S., Tkachuk V. M. Perturbation of the ns levels of the hydrogen atom in rotationally invariant noncommutative space // Mod. Phys. Lett. A.— 2015.— Vol. 30, No. 8.— Art. 1550033.— 12 p.
 984. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. The quantum brachistochrone problem for an arbitrary spin in a magnetic field // Phys. Lett A.— 2015.— Vol. 379, No. 18-19.— P. 1233–1239.
 985. Rovenchak A. Where Alice meets Little Prince: Another approach to study language relationships // Sequences in Language and Text / Ed. by George K. Mikros, Ján Mačutek.— Berlin; Boston: Mouton de Gruyter, 2015.— P. 217-230.
 986. Rovenchak A. Models of frequency spectrum in texts based on quantum distributions in fractional space dimensions // 20th International Conference on Control Systems and Computer Science CSCS 2015: Proceedings, 27-29 May 2015, Bucharest, Romania / Ed. by I. Dumitrache, A. M. Florea, F. Pop, and A. Dumitraşcu.— Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2015.— Vol. 2.— P. 645-649.
 987. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Внутрішня енерґія багатобозонної системи з урахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій // Журн. фіз. дослідж.— 2015.— Т. 19, №1/2.— Ст. 1005.— 14 с.
 988. Tkachuk V. M., Voznyak O. Effective Hamiltonian with position-dependent mass and ordering problem // Eur. Phys. J. Plus.— 2015.— Vol. 130, No. 8.— Art. 161.— 4 p.
 989. Pastukhov V. Damping of Bogoliubov excitations at finite temperatures // J. Phys. A: Math. Theor.— 2015.— Vol. 48, No. 40.— Art. 405002.— 9 p.
 990. Vakarchuk I. O., Panochko G. I. Theory of a many-boson system with deformed Heisenberg algebra // Condens. Matter Phys.— 2015.— Vol. 18, No. 3.— Art. 33002.— 14 p.
 991. Rovenchak A. Quantitative studies in the corpus of Nko periodicals // Recent Contributions to Quantitative Linguistics / Ed. by Arjuna Tuzzi, Martina Benešová and Ján Mačutek.— Berlin; Boston: Mouton de Gruyter, 2015.— P. 125-138.
 992. Konoval V., Prytula R., Skrypnyk O. Static stability analysis of power system // Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering.— 2015.— No. 82.— P. 11-19.
 993. Возняк О., Ткачук В. М. Квазіточно розв'язувані потенціали з двома довільними власними станами для систем із координатно залежною масою // Журн. фіз. досл.— 2015.— Т. 19, №3.— Ст. 3002.— 8 с.
 994. Derzhko O., Krupnitska O., Lisnyi B., Strečka J. Effective low-energy description of almost Ising-Heisenberg diamond chain // EPL (Europhysics Letters).— 2015.— Vol. 112, No. 3.— Art. 37002.— 6 p.
 995. Вакарчук І. О., Григорчак О. І. Структурні функції багатобозонної системи із врахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій // Укр. фіз. журн.— 2015.— Т. 60, №11.— С. 1116-1126.
 996. Hryhorchak O. I. First sound velocity in liquid 4He // Condens. Matter Phys.— 2015.— Vol. 18, No. 4.— Art. 43001.— 7 p.
 997. Samar M. I. Physical states in deformed space with minimal length // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2015.— Issue 50.— P. 72-83.
 998. Sarkanych P., Holovatch Yu., Kenna R. On the phase diagram of the 2d Ising model with frustrating dipole interaction // Ukr. J. Phys.— 2015.— Vol. 60, No. 4.— P. 334-338.
 999. Rovenchak A. Effective Hamiltonian and excitation spectrum of harmonically trapped bosons // Fiz. Nizk. Temp.— 2016.— Vol. 42, No. 1.— P. 49–55;
  // Low Temp. Phys.— 2016.— Vol. 42, No. 1.— P. 36-41.
 1000. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Geometry of a two-spin quantum state in evolution // J. Phys. A: Math. Theor.— 2016.— Vol. 49, No. 4.— Art. 045301.— 8 p.
 1001. Вакарчук І. О., Григорчак О. І., Пастухов В. С., Притула Р. О. Ефективна маса атома 4He в надплинній і нормальній фазах // Укр. фіз. журн.— 2016.— Т. 61, №1.— С. 31-39;
  Vakarchuk I. O., Hryhorchak O. I., Pastukhov V. S., Prytula R. O. Effective mass of 4He atom in superfluid and normal phases // Ukr. J. Phys.— 2016.— Vol. 61, No. 1.— P. 29-37.
 1002. Gnatenko Kh. P. Physical systems in a space with noncommutativity of coordinates // J. Phys.: Conf. Ser.— 2016.— Vol. 670.— Art. 012023.— 9 p.
 1003. Stetsko M. M. Tunnelling of scalar and Dirac particles from squashed charged rotating Kaluza–Klein black holes // Eur. Phys. J. C.— 2016.— Vol. 76, No. 2.— Art. 48.— 9 p.
 1004. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Effect of coordinate noncommutativity on the mass of a particle in a uniform field and the equivalence principle // Mod. Phys. Lett. A.— 2016.— Vol. 31, No. 5.— Art. 1650026.— 9 p.
 1005. Горнецька М. Я., Ровенчак А. А. Двопараметричні модифікації статистик еніонів // Укр. фіз. журн.— 2016.— Т. 61, №1.— С. 174-183;
  Hornetska M. Ya., Rovenchak A. A. Two-parameter modifications of anyonic statistics // Ukr. J. Phys.— 2016.— Vol. 61, No. 2.— P. 168-177.
 1006. Samar M. I., Tkachuk V. M. Exactly solvable problems in the momentum space with a minimum uncertainty in position // J. Math. Phys.— 2016.— Vol. 57, No. 4.— Art. 042102.— 8 p.
 1007. Laba H. P., Chaban K. O., Tkachuk V. M. Electromagnetic modes in waveguides and quantum mechanics // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science: Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET'2016, February 23-26, 2016, Lviv-Slavske, Ukraine.— Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2016.— P. 202-205.
 1008. Müller P., Richter J., Derzhko O. Hubbard models with nearly flat bands: Ground-state ferromagnetism driven by kinetic energy // Phys. Rev. B.— 2016.— Vol. 93, No. 14.— Art. 144418.— 17 p.
 1009. Pastukhov V. High-density limit of quasi-two-dimensional dipolar Bose gas // Ann. Phys.— 2016.— Vol. 372.— P. 149-158.
 1010. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Мінімальна довжина, площа та об'єм у просторі з некомутативністю координат // Журн. фіз. дослідж.— 2016.— Т. 20, №1/2.— Ст. 1001.— 5 с.
 1011. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Two-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry // Ukr. J. Phys.— 2016.— Vol. 61, No. 5.— P. 432-439;
  // Укр. фіз. журн.— 2016.— Т. 61, №5.— С. 439-446.
 1012. Vydrin V., Rovenchak A., Maslinsky K. Maninka Reference Corpus: A Presentation // Actes de la conférence conjointe JEP-TALN-RECITAL 2016, volume 11: TALAF.— Paris: Association Francophone pour la Communication Parlée (AFCP) et Association pour le Traitement Automatique des Langues (ATALA), 2016.— P. 87-94.
 1013. Samar M. I., Tkachuk V. M. One-dimensional Coulomb-like problem in general case of deformed space with minimal length // J. Math. Phys.— 2016.— Vol. 57, No. 8.— Art. 082108.— 12 p.
 1014. Vasyuta V. M., Tkachuk V. M. Classical electrodynamics in a space with spin noncommutativity of coordinates // Phys. Lett. B.— 2016.— Vol. 761.— P. 462-468.
 1015. Ткачук В. Від основ квантової механіки до квантової інформації // Обрії науки (збірка нарисів про науку і про вчених) / За ред. Юрія Головача та Ярослава Грицака.— Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2016.— С. 35-46.
 1016. Собко Б., Ровенчак А. Спектр системи двох енiонiв у сталому магнiтному полi з магнiтними зарядами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 51.— С. 87-97.
 1017. Гнатенко Х. П. Спiввiдношення невизначеностей у некомутативному фазовому просторi // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 3-8.
 1018. Григорчак О., Пастухов В. Енергiя основного стану i розмиття бозе-конденсату в бозе-газi з далекодiючими силами // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 9-16.
 1019. Вакарчук I. О., Паночко Г. I., Пастухов В. С. Метод функцiонального iнтегрування у проблемi бозе-полярона // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 17-27.
 1020. Васюта В. М. Зв'язанi стани в потенцiалi –γ/r2 в просторi зi спiновою некомутативнiстю координат // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2016.— Вип. 52.— С. 28-33.
 1021. V. Konoval, Prytula R. Participation factor in modal analysis of power system stability // Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering.— 2016.— No. 86.— P. 97-104.
 1022. Tkachuk V. M. Galilean and Lorentz transformations in a space with Generalized Uncertainty Principle // Found. Phys.— 2016.— Vol. 46, No. 12.— P. 1666-1679.
 1023. Vasyuta V. M., Tkachuk V. M. Falling of a quantum particle in an inverse square attractive potential // Eur. Phys. J. D.— 2016.— Vol. 70, No. 12.— Art. 267.— 5 p.
 1024. Buk S., Rovenchak A. Probing the “temperature” approach on Ukrainian texts: Long-prose fiction by Ivan Franko // Studies in Quantitative linguistics 23: Issues in Quantitative Linguistics 4 / Ed. by E. Kelih, R. Knight, J. Mačutek, A. Wilson.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2016.— P. 160–175.
 1025. Rovenchak A. Statistical mechanics approach in the counting of integer partitions // Banach Center Publ.— 2016.— Vol. 109.— P. 155-166.
 1026. Rovenchak A., Kiktyeva O. Physics at the University of Lviv since the 17th century until the Second World War: Addenda to the bibliography // Studia Historiae Scientiarum.— 2016.— Vol. 15.— P. 47-73.
 1027. Pastukhov V. Infrared behavior of dipolar Bose systems at low temperatures // J. Low Temp. Phys.— 2017.— Vol. 186, No. 1.— P. 148-162.
 1028. Myhal V., Derzhko O. Wetting in the presence of the electric field: The classical density functional theory study for a model system // Physica A.— 2017.— Vol. 474.— P. 293-300.
 1029. Pastukhov V. Beyond mean-field properties of binary dipolar Bose mixtures at low temperatures // Phys. Rev. A.— 2017.— Vol. 95, No. 2.— Art. 023614.— 6 p.
 1030. Kuzmak A. R. Quantum state geometry and entanglement of two spins with anisotropic interaction in evolution // J. Geom. Phys.— 2017.— Vol. 116.— P. 81-89.
 1031. Richter J., Derzhko O. Quantum phase transitions: a variational mean-field perspective // Eur. J. Phys.— 2017.— Vol. 38, No. 3.— Art. 033002.— 19 p.
 1032. Vakarchuk I. O., Panochko G. The effective mass of an impurity atom in the Bose liquid with a deformed Heisenberg algebra // Ukr. J. Phys.— 2017.— Vol. 62, No. 2.— P. 123-131.
 1033. Krokhmalskii T., Baliha V., Derzhko O., Schulenburg J., Richter J. Frustrated honeycomb-lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field: Unconventional phase transitions in a two-dimensional isotropic Heisenberg model // Phys. Rev. B.— 2017.— Vol. 95, No. 9.— Art 094419.— 11 p.
 1034. Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric characteristics of quantum evolution: curvature and torsion // Condens. Matter Phys.— 2017.— Vol. 20, No. 1.— Art. 13003.— 7 p.
 1035. Panochko G., Pastukhov V., Vakarchuk I. Behavior of the impurity atom in a weakly-interacting Bose gas // Condens. Matter Phys.— 2017.— Vol. 20, No. 1.— Art. 13604.— 11 p.
 1036. Іващишин Ф. О., Григорчак І. І., Григорчак О. І. Вплив ступеня розширення кристалічної гратки на властивості і відгук на електромагнітні поля клатрата <NaNO2> // Slovak Int. Sci. J.— 2017.— №5.— С. 8-14.
 1037. Васюта В. М., Ткачук В. М. Обернено квадратичний потенціал у просторі зі спіновою некомутативністю координат // Укр. фіз. журн.— 2017.— Т. 62, №4.— С. 343-348;
  Vasyuta V. M., Tkachuk V. M. Inverse square potential in a space with spin noncommutativity of coordinates // Ukr. J. Phys.— 2017.— Vol. 62, No. 4.— P. 343-348.
 1038. Strečka J., Richter J., Derzhko O., Verkholyak T., Karľová K. Diversity of quantum ground states and quantum phase transitions of a spin-½ Heisenberg octahedral chain // Phys. Rev. B.— 2017.— Vol. 95.— Art. 224415.— 12 p.
 1039. Stetsko M. M. Fermionic quasinormal modes for two-dimensional Hořava–Lifshitz black holes // Eur. Phys. J. C.— 2017.— Vol. 77, No. 6.— Art. 416.— 8 p.
 1040. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Weak equivalence principle in noncommutative phase space and the parameters of noncommutativity // Phys. Lett. A.— 2017.— Vol. 381, No. 31.— P. 2463–2469.
 1041. Понеділок Г. В., Ровенчак А. А. До історії досліджень із теоретичної фізики у Львівській політехніці // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №1/2.— Ст. 1003.— 9 с.
 1042. Григорчак І. І., Іващишин Ф. О., Кулик Ю. О., Григорчак О. І. Антрацен між шарами неорганічного напівпровідника: відгук на електричне поле і освітлення // Журнал фізики та інженерії поверхні.— 2017.— Т. 2, №1.— С. 49-58.
 1043. Hryhorchak O., Pastukhov V. 1/N-expansion for the critical temperature of the Bose gas // EPL (Europhysics Letters).— 2017.— Vol. 118, No. 5.— Art. 56003.— 6 p.
 1044. Григорчак І. І., Григорчак О. І., Іващишин Ф. О. Модифікація властивостей клатрато/кавітатних комплексів InSe⟨β-CD⟨FeSO₄⟩⟩ ієрархічної архітектури при їх синтезі в схрещених електричному і світлової хвилі полях // Укр. фіз. журн.— 2017.— Т. 62, №7.— С. 621-628;
  Grygorchak I. I., Hryhorchak O. I., Ivashchyshyn F. O. Modification of the properties of InSe<β-CD<FeSO₄>> clathrate/cavitate complexes with hierarchical architecture at their synthesis in crossed electric and light-wave fields // Ukr. J. Phys.— Vol. 62, No. 7.— P. 625-632.
 1045. Gnatenko Kh. P., Kargol A., Tkachuk V. M. Two-time correlation functions and the Lee-Yang zeros for an interacting Bose gas // Phys. Rev. E.— 2017.— Vol. 96, No. 3.— Art. 032116.— 6 p.
 1046. Frydryszak A. M., Samar M. I., Tkachuk V. M. Quantifying geometric measure of entanglement by mean value of spin and spin correlations with application to physical systems // Eur. Phys. J. D.— 2017.— Vol. 71, No. 9.— Art. 233.— 8 p.
 1047. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Noncommutative phase space with rotational symmetry and hydrogen atom // Int. J. Mod. Phys. A.— 2017.— Vol. 32, No. 26.— Art. 1750161.— 15 p.
 1048. Gnatenko Kh. P. Kinematic variables in noncommutative phase space and parameters of noncommutativity // Mod. Phys. Lett. A.— 2017.— Vol. 32, No. 31.— Art. 1750166.— 12 p.
 1049. Ivashchyshyn F. O., Grygorchak I. I., Hryhorchak O. I. The influence of the guest cavitations loading degree in fractal nanohybrids GaSe⟨β-cyclodextrin⟨FeSO₄⟩⟩ on the current passing and polarization processes. The giant “battery spin” effect at room temperature // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.— 2017.— Vol. 20, No. 3.— P. 375-381.
 1050. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Two-particle system with harmonic oscillator interaction in noncommutative phase space // J. Phys. Stud.— 2017.— Vol. 21, No. 3.— Art. 3001.— 6 p.
 1051. Pastukhov V. Impurity states in the one-dimensional Bose gas // Phys. Rev. A.— 2017.— Vol. 96, No. 4.— Art. 043625.— 7 p.
 1052. Krupnitska O., Richter J., Derzhko O. Localized-magnon chains and interchain interactions // Acta Phys. Polon. A.— 2017.— Vol. 132, No. 4.— P. 1234-1237.
 1053. Baliha V.,. Richter J, Derzhko O. One-dimensional Tasaki–Hubbard model in paramagnetic limit // Acta Phys. Polon. A.— 2017.— Vol. 132, No. 4.— P. 1256-1260.
 1054. Müller P., Lohmann A., Richter J., Menchyshyn O., Derzhko O. Thermodynamics of the pyrochlore Heisenberg ferromagnet with arbitrary spin S // Phys. Rev. B.— 2017.— Vol. 96, No. 17.— Art. 174419.— 13 p.
 1055. Головач Ю., Красницька М., Мриглод О., Ровенчак А. Двадцять років Журналу фізичних досліджень. Спроба журналометричного аналізу // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №4.— Ст. 4001.— 19 с.
 1056. Гнатенко Х. П., Ткачук В. М. Багаточастинкова система у сферично-симетричному просторі з канонічною некомутативністю координат // Журн. фіз. дослідж.— 2017.— Т. 21, №4.— Ст. 4002.— 7 с.
 1057. Samar M. I., Tkachuk V. M. Exact solutions for two-body problems in 1D deformed space with minimal length // J. Math. Phys.— 2017.— Vol. 58, No. 12.— Art. 122108.— 9 p.
 1058. Gnatenko Kh. P., Kargol A., Tkachuk V. M. Time correlation functions and Fisher zeros for q-deformed Bose gas // EPL (Europhysics Letters).— 2017.— Vol. 120, No. 3.— Art. 30004.— 6 p.
 1059. Ровенчак А. Тубільні писемності в Африці від XIX століття до нашого часу // Вісн. Львів. ун ту. Сер. філол.— 2017.— Вип. 65.— С. 254–271.
 1060. Гнатенко Х. П. Особливостi опису системи частинок у двовимiрному квантованому просторi з некомутативнiстю координат канонiчного типу // Вісн. Львів. ун ту. Сер. фіз.— 2017.— Вип. 53.— С. 22–29.
 1061. Rovenchak A., Buk S. Part-of-speech sequences in literary text: Evidence from Ukrainian // J. Quant. Ling.— 2018.— Vol. 25, No. 1.— P. 1-21.
 1062. Vasiuta Ya., Rovenchak A. Modeling free anyons at the bosonic and fermionic ends // Physica A.— 2018.— Vol. 490.— P. 918–927.
 1063. Richter J., Krupnitska O., Baliha V., Krokhmalskii T., Derzhko O. Thermodynamic properties of Ba₂CoSi₂O₆Cl₂ in a strong magnetic field: Realization of flat-band physics in a highly frustrated quantum magnet // Phys. Rev. B.— 2018.— Vol. 97, No. 2.— Art. 024405.— 7 p.
 1064. Konietin P., Pastukhov V. 2D dilute Bose mixture at low temperatures // J. Low Temp. Phys.— 2018.— Vol. 190, No. 3.— P. 256-266.
 1065. Panochko G., Pastukhov V., Vakarchuk I. Impurity self-energy in the strongly-correlated Bose systems // Int. J. Mod. Phys. B.— 2018.— Vol. 32, No. 5.— Art. 1850053.— 9 p.
 1066. Kuzmak A. R. Geometry of quantum state manifolds generated by the Lie algebra operators // J. Geom. Phys.— 2018.— Vol. 126.— P. 1-6.
 1067. Rovenchak A. Telling apart Felidae and Ursidae from the distribution of nucleotides in mitochondrial DNA // Mod. Phys. Lett. B.— 2018.— Vol. 32, No. 5.— Art. 1850057.— 16 p.
 1068. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Composite system in rotationally invariant noncommutative phase space // Int. J. Mod. Phys. A.— 2018.— Vol. 33, No. 7.— Art. 1850037.— 21 p.
 1069. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Length in a noncommutative phase space // Ukr. J. Phys.— 2018.— Vol. 63, No. 2.— P. 102-109.
 1070. Мигаль В. М., Держко О. В. Змочування в умовах резонансного електромагнітного опромінення // Укр. фіз. журн.— 2018.— Т. 63, №2.— С. 150-155.
 1071. Kuzmak A. R. Entanglement and quantum state geometry of spin system with all-range Ising-type interaction // J. Phys. A: Math. Theor.— 2018.— Vol. 51, No. 17.— Art. 175305.— 11 p.
 1072. Гнатенко Х. П., Морозко О. О., Криницький Ю. С. Рух частинки у ґравітаційному полі у сферично-симетричному некомутативному просторі канонічного типу та слабкий принцип еквівалентності // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №1.— Ст. 1001.— 6 с.
 1073. Pastukhov V. Polaron in the dilute critical Bose condensate // J. Phys. A: Math. Theor.— 2018.— Vol. 51, No. 19.— Art. 195003.— 11 p.
 1074. Strečka J., Richter J., Derzhko O., Verkholyak T., Karľová K. Magnetization process and low-temperature thermodynamics of a spin-1/2 Heisenberg octahedral chain // Physica B.— 2018.— Vol. 536.— P. 364-368.
 1075. Krokhmalskii T., Baliha V., Derzhko O., Schulenburg J., Richter J. Frustrated honeycomb-lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field // Physica B.— 2018.— Vol. 536.— P. 388-391.
 1076. Rovenchak A., Rovenchak O. Quantifying comprehensibility of Christmas and Easter addresses from the Ukrainian Greek Catholic Church hierarchs // Glottometrics.— 2018.— No. 41.— P. 57-66.
 1077. Gnatenko Kh. P., Shyiko O. V. Effect of noncommutativity on the spectrum of free particle and harmonic oscillator in rotationally invariant noncommutative phase space // Mod. Phys. Lett. A.— 2018.— Vol. 33, No. 16.— Art. 1850091.— 11 p.
 1078. Криницький Ю. Чотири-імпульс та момент чотири-імпульсу електромагнітного поля системи релятивістських заряджених частинок у наближенні слабкої взаємодії // Журн. фіз. дослідж.— 2018.— Т. 22, №2.— Ст. 2001.— 7 с.
 1079. Rovenchak A., Riley Ch., Sherman T. The Diary of Boima Kiakpomgbo from Mando Town (Liberia): A quantitative study of a Vai text // J. Quant. Ling.— 2018.— Vol. 25, No. 3.— P. 271-287.
 1080. Rovenchak A. Texts for the corpus of Nko: collection, conversion, and open issues // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2018.— No. 59.— P. 57-66.
 1081. Gnatenko Kh. P., Kargol A., Tkachuk V. M. Lee–Yang zeros and two-time spin correlation function // Physica A.— 2018.— Vol. 509.— P. 1095-1101.
 1082. Pastukhov V. Polaron in dilute 2D Bose gas at low temperatures // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.— 2018.— Vol. 51, No. 15.— Art. 155203.— 5 p.
 1083. Laba H. P., Tkachuk V. M. Exact energy spectrum of the generalized Dirac oscillator in an electric field // Eur. Phys. J. Plus.— 2018.— Vol. 133, No. 7.— Art. 279.— 4 p.
 1084. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Features of free particles system motion in noncommutative phase space and conservation of the total momentum // Mod. Phys. Lett. A.— 2018.— Vol. 33, No. 23.— Art. 1850131.— 12 p.
 1085. Rovenchak A. Ideal Bose-gas in nonadditive statistics // Fiz. Nizk. Temp.— 2018.— Vol. 44, No. 10.— P. 1308-1315;
  // Low Temp. Phys.— 2018.— Vol. 44, No. 10.— P. 1025-1031.
 1086. Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric measure of mixing of quantum state // Condens. Matter Phys.— 2018.— Vol. 21, No. 3.— Art. 33003.— 4 p.
 1087. Kuzmak A. R. Preparation of an arbitrary two-qubit quantum gate on two spins with an anisotropic Heisenberg interaction // Int. J. Quantum Inf.— 2018.— Vol 16, No. 5.— Art. 1850044.— 10 p.
 1088. Rovenchak A., Krynytskyi Yu. Radiation of the electromagnetic field beyond the dipole approximation // Am. J. Phys.— 2018.— Vol. 86, No. 10.— P. 727-732.
 1089. Gnatenko Kh. P. Rotationally invariant noncommutative phase space of canonical type with recovered weak equivalence principle // EPL (Europhysics Letters).— 2018.— Vol. 123, No. 5.— Art. 50002.— 7 p.
 1090. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Influence of noncommutativity on the motion of Sun-Earth-Moon system and the weak equivalence principle // Int. J. Theor. Phys.— 2018.— Vol. 57, No. 11.— P. 3359–3368.
 1091. Gnatenko Kh. P. System of interacting harmonic oscillators in rotationally invariant noncommutative phase space // Phys. Lett. A.— 2018.— Vol. 382, No. 46.— P. 3317-3324.
 1092. Rovenchak A. Department for Experimental Physics, University of Lviv, in 1872-1939: Contributions to biobibliography // J. Phys. Stud.— 2018.— Vol. 22, No. 4.— Art. 4002.— 24 p.
 1093. Strečka J., Karľová K., Baliha V., Derzhko O. Ising versus Potts criticality in low-temperature magnetothermodynamics of a frustrated spin-½ Heisenberg triangular bilayer // Phys. Rev. B.— 2018.— Vol. 98, No. 17.— Art. 174426.— 14 p.
 1094. Rovenchak A., Trokhymchuk A. From Brownian motion to molecular simulations // Math. Model. Comput.— 2018.— Vol. 5, No. 2.— P. 99-107.
 1095. Григорчак І. І., Борисюк А. К., Швець Р. Я., Матулка Д. В., Григорчак О. І. Супрамолекулярний дизайн карбонів для накопичувачів електричної енергії з реактансно-сенсорною функціональною гібридністю // East Eur. J. Phys.— 2018.— Т. 5, No. 4.— С. 48-57.
 1096. Ровенчак А. Поділ кафедри фізики Львівського університету на теоретичну та експериментальну в документах // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2018.— Вип. 55.— С. 3-12.
 1097. Гнатенко Х. П. Вплив імпульсної некомутативності на рух системи вільних частинок у сферично-симетричному некомутативному фазовому просторі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2018.— Вип. 55.— С. 13-23.
 1098. Hryhorchak O., Pastukhov V. Large-N properties of a non-ideal Bose gas // J. Phys. A: Math. Theor.— 2019.— Vol. 52, No. 2.— Art. 025002.— 8 p.
 1099. Grygorchak I., Shvets R., Kityk I. V., Kityk A. V., Wielgosz R., Hryhorchak O., Shchur I. Photosensitive carbon supercapacitor: cavitated nanoporous carbon from iodine doped β-cyclodextryn // Physica E.— 2019.— Vol. 108.— P. 164-168.
 1100. Gnatenko Kh. P., Samar M. I., Tkachuk V. M. Time-reversal and rotational symmetries in noncommutative phase space // Phys. Rev. A.— 2019.— Vol. 99, No. 1.— Art. 012114.— 6 p.
 1101. Gnatenko Kh. P. Parameters of noncommutativity in Lie-algebraic noncommutative space // Phys. Rev. D.— 2019.— Vol. 99, No. 2.— Art. 026009.— 9 p.
 1102. Kuzmak A., Carmali Sh., von Lieres E., Russell A. J., Kondrat S. Can enzyme proximity accelerate cascade reactions? // Sci. Rep.— 2019.— Vol. 9.— Art. 455.— 7 p.
 1103. Krynytskyi Yu., Rovenchak A. Multipole expansions for time-dependent charge and current distributions in quasistatic approximation // Mod. Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 34, No. 2.— Art. 1950018.— 18 p.
 1104. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Detecting the Lee-Yang zeros of a high-spin system by the evolution of probe spin // EPL (Europhysics Letters).— 2019.— Vol. 125, No. 1.— Art. 10004.— 7 p.
 1105. Frydryszak A. M., Gieysztor M., Kuzmak A. Probing the geometry of two-qubit state space by evolution // Quantum Inf. Process.— 2019.— Vol. 18, No. 3.— Art. 84.— 18 p.
 1106. Pastukhov V. Ground-state properties of a dilute two-dimensional Bose gas // J. Low Temp. Phys.— 2019.— Vol. 194, Nos. 3-4.— P. 197–208.
 1107. Pastukhov V. Ground-state properties of dilute one-dimensional Bose gas with three-body repulsion // Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 383, No. 9.— P. 894-897.
 1108. Stetsko M. M. Topological black hole in the theory with nonminimal derivative coupling with power-law Maxwell field and its thermodynamics // Phys. Rev. D.— 2019.— Vol. 99, No. 4.— Art. 044028.— 26 p.
 1109. Gnatenko Kh. P. Harmonic oscillator chain in noncommutative phase space with rotational symmetry // Ukr. J. Phys.— 2019.— Vol. 64, No. 2.— P. 131-136 [УФЖ: С. 129-134].
 1110. Gnatenko Kh. P. Features of description of composite system’s motion in twist-deformed spacetime // Mod. Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 34, No. 9.— Art. 1950071.— 9 p.
 1111. Krynytskyi Yu. S., Kuzmak A. R. Geometry and speed of evolution for a spin-s system with long-range zz-type Ising interaction // Ann. Phys.— 2019.— Vol. 405.— P. 38-53.
 1112. Stetsko M. M. Slowly rotating Einstein–Maxwell-dilaton black hole and some aspects of its thermodynamics // Eur. Phys. J. C.— 2019.— Vol. 79, No. 3.— Art. 244.— 16 p.
 1113. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Macroscopic body in the Snyder space and minimal length estimation // EPL (Europhysics Letters).— 2019.— Vol. 125, No. 5.— Art. 50003.— 5 p.
 1114. Kuzii O., Rovenchak A. What the gravitation of a flat Earth would look like and why thus the Earth is not actually flat // Eur. J. Phys.— 2019.— Vol. 40, No. 3.— Art. 035008.— 11 p.
 1115. Valiente M., Pastukhov V. Anomalous frequency shifts in a one-dimensional trapped Bose gas // Phys. Rev. A.— 2019.— Vol. 99, No. 5.— Art. 053607.— 8 p.
 1116. Pastukhov V. Mean-field properties of impurity in Bose gas with three-body forces // Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 383, No. 22.— P. 2610-2614.
 1117. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Minimal length estimation on the basis of studies of the Sun-Earth-Moon system in deformed space // Int. J. Mod. Phys. D.— 2019.— Vol.28, No. 8.— 13 p.
 1118. Sobko B., Rovenchak A. Corrections to thermodynamics of the system of magnetically charged anyons // Fiz. Nizk. Temp.— 2019.— Vol. 45, No. 8.— P. 1029-1034;
  // Low Temp. Phys.— 2019.— Vol. 45, No. 8.— P. 880-884.
 1119. Gnatenko Kh. P., Hryhorchak O. I. Relation of parameters of noncommutative algebra with mass and the equivalence principle in a space with quadratic noncommutativity of coordinates // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2019.— Issue 56.— P. 31-42.
 1120. Гольський Ю. З., Гнатенко Х. П. Заплутаність спінів в трикутному спіновому кластері // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2019.— Вип. 56.— С. 56-64.
 1121. Buk S., Rovenchak A. Simple definition of distances between texts from rank–frequency distributions. A case of Ukrainian long prose works by Ivan Franko // Glottometrics.— 2019.— No. 46.— P. 1-11.
 1122. Собко Б., Ровенчак А. Сyперадитивна модель ідеального фермі-газу поблизу абсолютного нуля температури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2019.— Вип. 56.— С. 65-75.
 1123. Müller P., Lohmann A., Richter J., Derzhko O. Thermodynamics of the pyrochlore-lattice quantum Heisenberg antiferromagnet // Phys. Rev. B.— 2019.— Vol. 100, No. 2.— Art. 024424.— 17 p.
 1124. Rovenchak A., Sobko B. Fugacity versus chemical potential in nonadditive generalizations of the ideal Fermi-gas // Physica A.— 2019.— Vol. 534.— Art. 122098.— 11 p.
 1125. Panochko G., Pastukhov V. Mean-field construction for spectrum of one-dimensional Bose polaron // Ann. Phys.— 2019.— Vol. 409.— Art. 167933.— 15 p.
 1126. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Upper bound on the momentum scale in noncommutative phase space of canonical type // EPL (Europhysics Letters).— 2019.— Vol. 127, No. 2.— Art. 20008.— 7 p.
 1127. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Probing the Lee–Yang zeros of a spin bath by correlation functions and entanglement of two spins // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.— 2019.— Vol. 52, No. 20.— Art. 205501.— 9 p.
 1128. Tataryn M. B., Stetsko M. M. Three-dimensional static black hole with Λ and nonlinear electromagnetic fields and its thermodynamics // Int. J. Mod. Phys. D.— 2019.— Vol. 28, No. 12.— Art. 1950160.— 14 p.
 1129. Stetsko M. M. (1+1)-dimensional Dirac oscillator with deformed algebra with minimal uncertainty in position and maximal in momentum // Mod. Phys. Lett. A.— 2019.— Vol. 34, No. 36.— Art. 1950300.— 11 p.
 1130. Buk S., Krynytskyi Yu., Rovenchak A. Properties of autosemantic word networks in Ukrainian texts // Adv. Complex Syst.— 2019.— Vol. 22, No. 6.— Art. 1950016.— 22 p.
 1131. Ровенчак А., Бук С. Квантові розподіли і дослідження текстів: температура та література // Україна модерна.— 2019.— Ч. 27.— С. 29-45.
 1132. Ровенчак А. Кількісний аналіз систем письма: алфавіт нко // Україна модерна.— 2019.— Ч. 27.— С. 139-152.
 1133. Serkez S., Gerasimova N., Geloni G., Sobko B., Gorobtsov O. ROSA: Reconstruction of spectrogram autocorrelation for self-amplified spontaneous emission free-electron lasers // Proceedings of the 39th Free Electron Laser Conference FEL2019, Hamburg, Germany.— Geneva, Switzerland: JACoW Publishing, 2019.— P. 506-509.
 1134. Rovenchak A., Vydrin V. Syllable frequencies in Manding: Examples from periodicals in Bamana and Maninka // Glottometrics.— 2020.— No. 48.— P. 17-37.
 1135. Hryhorchak O., Pastukhov V. Condensation and superfluidity of SU(N) Bose gas // Physica B.— 2020.— Vol. 583.— Art. 412017.— 5 p.
 1136. Kuzmak A. R. Implementation of a two-qubit state by an auxiliary qubit on the three-spin system // Phys. Scr.— 2020.— Vol. 95, No. 3.— Art. 035403.— 8 p.
 1137. Кузьмак А. Р., Мелех Б. Я. Фотойонізаційне моделювання оболонок планетарних туманностей з урахуванням пилу. ІІ. Визначення мас небулярної оболонки та її зорі-попередниці за електронною температурою у випадку однорідного просторового розподілу небулярної речовини // Журн. фіз. дослідж.— 2020.— Т. 24, №1.— Ст. 1905.— 8 с.
 1138. Stetsko M. M. Black hole solutions in gravity with nonminimal derivative coupling and nonlinear material fields // Int. J. Mod. Phys. D.— 2020.— Vol. 29, No. 3.— Art. 2050025.— 11 p.
 1139. Rovenchak A., Buk S. Indigenous African scripts // The Oxford Handbook of African Languages / edited by Rainer Vossen and Gerrit J. Dimmendaal,.— New York: Oxford University Press, 2020.— p. 797-812.
 1140. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Kinetic energy properties and weak equivalence principle in a space with generalized uncertainty principle // Mod. Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 35, No. 13.— Art. 2050096.— 12 p.
 1141. Гнатенко Х. Неймовірне у квантовому світі // Колосок.— 2020.— №4.— С. 2-7.
 1142. Гнатенко Х. Квантові комп'ютери: сьогодення та майбутнє // Колосок.— 2020.— №5.— С. 2-7.
 1143. Stetsko M. M. Static topological black hole with a nonminimal derivative coupling and a nonlinear electromagnetic field of Born-Infeld type // Phys. Rev. D.— 2020.— Vol. 101, No. 10.— Art. 104004.— 19 p.
 1144. Rovenchak A. Deforming Gibbs factor using Tsallis q-exponential with a complex parameter: An ideal Bose gas case // Symmetry.— 2020.— Vol. 12, No. 5.— Art. 732.— 12 p.
 1145. Stetsko M. M. Static spherically symmetric Einstein-Yang-Mills-dilaton black hole and its thermodynamics // Phys. Rev. D.— 2020.— Vol. 101, No. 12.— Art. 124017.— 16 p.
 1146. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Detecting entanglement by the mean value of spin on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 384, No. 24.— Art. 126579.— 6 p.
 1147. Чубай О. М., Ровенчак А. А. Iдеальний бозе-газ у деяких деформованих термодинамiках. Зв'язок мiж параметрами деформацiй // Укр. фіз. журн.— 2020.— Т. 65, №6.— С. 496-505;
  Chubai O. M., Rovenchak A. A. Ideal Bose gas in some deformed types of thermodynamics. Correspondence between deformation parameters // Ukr. J. Phys.— 2020.— Vol. 65, No. 6.— P. 500-509.
 1148. Pastukhov V. Ground-state properties of dilute spinless fermions in fractional dimensions // Phys. Rev. A.— 2020.— Vol. 102, No. 1.— Art. 013307.— 5 p.
 1149. Gnatenko Kh. P. Minimal momentum estimation in noncommutative phase space of canonical type with preserved rotational and time reversal symmetries // Eur. Phys. J. Plus.— 2020.— Vol. 135, No. 8.— Art. 652.— 12 p.
 1150. Samar M. I., Tkachuk V. M. Kepler problem in space with deformed Lorentz-covariant Poisson brackets // Found. Phys.— 2020.— Vol. 50, No. 9.— P. 942–959.
 1151. Chabecki P., Całus D., Ivashchyshyn F., Pidluzhna A., Hryhorchak O., Bordun I., Makarchuk O., Kityk A. V. Functional energy accumulation, photo- and magnetosensitive hybridity in the GaSe-based hierarchical structures // Energies.— 2020.— Vol. 13, No. 17.— Art. 4321.— 16 p.
 1152. Samar M. I., Tkachuk V. M. Regularization of 1/X2 potential in general case of deformed space with minimal length // J. Math. Phys.— 2020.— Vol. 61, No. 9.— Art. 092101.— 10 p.
 1153. Hryhorchak O., Panochko G., Pastukhov V. Mean-field study of repulsive 2D and 3D Bose polarons // J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.— 2020.— Vol. 53, No. 20.— Art. 205302.— 8 p.
 1154. Ровенчак А. Фізика у львівських навчальних закладах від XVII століття // Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини XX століття. Частина IІ. Точні науки / за заг. ред. О. Петрука.— Львів: Артос, 2020.— С. 219-286.
 1155. Samar M. I. Classical dS and AdS cosmologies in the general case of deformed space with minimal length // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2020.— Iss. 57.— P. 33-45.
 1156. Krokhmalskii T., Verkholyak T., Baran O., Ohanyan V., Derzhko O. Spin-½ XX chain in a transverse field with regularly alternating g factors: Static and dynamic properties // Phys. Rev. B.— 2020.— Vol. 102, No. 14.— Art. 144403.— 17 p.
 1157. Hryhorchak O., Panochko G., Pastukhov V. Impurity in a three-dimensional unitary Bose gas // Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 384, No. 36.— Art. 126934 .— 5 p.
 1158. Laba H. P., Tkachuk V. M. Entangled states in supersymmetric quantum mechanics // Mod. Phys. Lett. A.— 2020.— Vol. 35, No. 34.— Art. 2050282.— 9 p.
 1159. Pastukhov V. Bose gas in classical environment at low temperatures // Ukr. Phys. J.— 2020.— Vol. 65, No. 11.— P. 1002-1007.
 1160. Buk S., Rovenchak A. Sentence lengths in Ukrainian: From words to finite verbs via autosemantics // Words and Numbers. In Memory of Peter Grzybek (1957-2019) / edited by Emmerich Kelih and Reinhard Köhler.— Lüdenscheid: RAM-Verlag, 2020.— P. 16–26.
 1161. Grygorchak I., Calus D., Pidluzhna A., Ivashchyshyn F., Hryhorchak O., Chabecki P., Shvets R. Thermogalvanic and local field effects in SiO2⟨SmCl3⟩ structure // Appl. Nanosci.— 2020.— Vol. 10, No. 12.— P. 4725-4731.
 1162. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Preparation and study of the entanglement of the Schrödinger cat state on the ibmq-melbourne quantum computer // Condens. Matter Phys.— 2020.— Vol. 23, No. 4.— Art. 43001.— 7 p.
 1163. Tataryn M. B., Stetsko M. M. Three-dimensional slowly rotating black hole in Einstein-power-Maxwell theory // Int. J. Mod. Phys. D.— 2020.— Vol. 29, No. 16.— 2050111.— 12 p.
 1164. Rovenchak A. Foreword // Lotanna Igwe Odunze. Ndebe: A Modern Igbo Writing System.— Ńdẹ́bẹ́.org, 2020.— P. 4.
 1165. Serkez S., Gorobtsov O., Rivas D. E., Meyer M., Sobko B., Gerasimova N., Kujala N., Geloni G. Wigner distribution of self-amplified spontaneous emission free-electron laser pulses and extracting its autocorrelation // J. Synchrotron Rad.— 2021.— Vol. 28, Part 1.— P. 3-17.
 1166. Stetsko M. M. Static dilatonic black hole with nonlinear Maxwell and Yang–Mills fields of power-law type // Gen. Relativ. Gravit.— 2021.— Vol. 53, No. 1.— Art. 2.— 21 p.
 1167. Laba H. P., Tkachuk V. M. Exact continuity equation in a space with minimal length // Phys. Lett. A.— 2021.— Vol. 391.— Art. 127141.— 7 p.
 1168. Hryhorchak O., Pastukhov V. Large-N expansion for condensation and stability of Bose–Bose mixtures at finite temperatures // J. Low Temp. Phys.— 2021.— Vol. 202, No. 1.— P. 219-230.
 1169. Rovenchak A. Bamana tales recorded by Umaru Ɲanankɔrɔ Jara: A comparative study based on a Bamana–French parallel corpus // Mandenkan: Bulletin semestriel d'études linguistiques mandé.— 2021.— No. 64.— P. 81-104.
 1170. Panochko G., Pastukhov V. Two- and three-body effective potentials between impurities in ideal BEC // J. Phys. A: Math. Theor.— 2021.— Vol. 54, No. 8.— Art. 085001.— 16 p.
 1171. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Entanglement of graph states of spin system with Ising interaction and its quantifying on IBM's quantum computer // Phys. Lett. A.— 2021.— Vol. 396.— Art. 127248.
 1172. Stetsko M. M. Static spherically symmetric black hole's solution in Einstein-Maxwell-Yang-Mills-dilaton theory // Int. J. Mod. Phys. A.— 2021.— Vol. 36, No. 5.— Art. 2150034.
 1173. Rovenchak A. Jak wyglądałaby grawitacja na płaskiej Ziemi? // Delta – matematyka, fizyka, astronomia, informatyka.— 2021.— S. 4-7.
 1174. Ivashchyshyn F., Pidluzhna A., Calus D., Hryhorchak O., Chabecki P., Makarchuk O. Multivoltaic GaSe<SmCl3> clathrate as new hybrid functional nanostructure // Bull. Pol. Acad. Sci.: Tech. Sci.— 2021.— Vol. 69, No. 2.— Art. e136726.— 5 p.
 1175. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Measuring entanglement of a rank-2 mixed state prepared on a quantum computer // Eur. Phys. J. Plus.— 2021.— Vol. 136, No. 5.— Art. 564.— 12 p.
 1176. Shvaika Z., Sapriianchuk P., Rovenchak A. Bose systems in linear traps: Exact calculations versus effective space dimensionality // Fiz. Nizk. Temp.— 2021.— Vol. 47, No. 7.— P. 626–632;
  // Low Temp. Phys.— 2021.— Vol. 47, No. 7.— P. 577-583.
 1177. Gnatenko Kh. P., Stakhur Kh. I., Kryzhova A. V. Particle in a uniform field in a noncommutative space with preserved time reversal and rotational symmetries // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 2.— Art. 2002.— 6 p.
 1178. Krynytskyi Yu., Rovenchak A. Asymptotic estimation for eigenvalues in the exponential potential and for zeros of K(z) with respect to order // SIGMA.— 2021.— Vol. 17.— Art. 057.— 7 p.
 1179. Tataryn M. B., Stetsko M. M. Thermodynamics of a static electric-magnetic black hole in Einstein-Born-Infeld-AdS theory with different horizon geometries // Gen. Relativ. Gravit.— 2021.— Vol. 53, No. 8.— Art. 72.— 16 p.
 1180. Собко Б. Зв'язок параметрiв другого вiрiального коефiцiєнта неабелевих енiонiв з двопараметричними дробовими статистиками // Укр. фіз. журн.— 2021.— Т. 66, №7.— С. 595-600;
  Sobko B. Yu. Relationship between the parameters of the second virial coefficient of non-Abelian anyons and the two-parametric fractional statistics // Ukr. J. Phys.— 2021.— Vol. 66, No. 7.— P. 595-600.
 1181. Krynytskyi Yu. S., Kuzmak A. R. Derivation of the robustness from the concurrence // Mod. Phys. Lett. A.— 2021.— Vol. 36, No. 23.— Art. 2150166.— 12 p.
 1182. Kuzmak A. R. Measuring distance between quantum states on a quantum computer // Quantum Inf. Process.— 2021.— Vol. 20, No. 8.— Art. 269.— 18 p.
 1183. Verkholyak T., Kuzmak A., Kondrat S. Capacitive energy storage in single-file pores: Exactly-solvable models and simulations // J. Chem. Phys.— 2021.— Vol. 155, No. 17.— Art. 174112.— 12 p.
 1184. Gnatenko Kh. P., Susulovska N. A., Tkachuk V. M. Parameters of the deformed algebra with minimal uncertainties in position and momentum and the weak equivalence principle // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2021.— Iss. 58.— P. 30-38.
 1185. Rovenchak A. Physics in Lviv institutions for higher education // Leopolis Scientifica. Exact Sciences in Lviv until the middle of the 20th century / edited by O. Petruk.— Lviv: Institute for Applied Problems in Mechanics and Mathematics, 2021.— P. 235-272.
 1186. Husev M., Rovenchak A. On the verge of life: Distribution of nucleotide sequences in viral RNAs // Biosemiotics.— 2021.— Vol. 14, No. 2.— P. 253-269.
 1187. Гусєв М., Ровенчак А. Параметризація рангово-частотних розподілів послідовностей нуклеотидів у вірусних РНК // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз.— 2021.— Вип. 58.— С. 72-84.
 1188. Gnatenko Kh. P., Susulovska N. A. Geometric measure of entanglement of multi-qubit graph states and its detection on a quantum computer // EPL (Europhys. Lett.).— 2021.— Vol. 136, No. 4.— Art. 40003.
 1189. Hryhorchak O. I. Reformulation of transmission and reflection problems in terms of quantum wave impedance function // J. Phys. Stud.— 2021.— Vol. 25, No. 4.— Art. 4001.— 9 p.
 1190. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Energy levels estimation on a quantum computer by evolution of a physical quantity // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 424.— Art. 127843.— 7 p.
 1191. Rovenchak A., Krynytskyi Yu. Ideal Bose gas in steep one-dimensional traps // Fiz. Nizk. Temp.— 2022.— Vol. 48, No. 1.— P. 23-29;
  // Low Temp. Phys.— 2022.— Vol. 48, No. 1.— P. 20-25.
 1192. Bravo-Gaete M., Stetsko M. M. Planar black holes configurations and shear viscosity in arbitrary dimensions with shift and reflection symmetric scalar-tensor theories // Phys. Rev. D.— 2022.— Vol. 105, No. 2.— Art. 024038.— 12 p.
 1193. Panochko G., Pastukhov V. Static impurities in a weakly interacting Bose gas // Atoms.— 2022.— Vol. 10, No. 1.— Art. 19.— 12 p.
 1194. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Detection of energy levels of a spin system on a quantum computer by probe spin evolution // Eur. Phys. J. Plus.— 2022.— Vol. 137, No. 4.— Art. 522.— 10 p.
 1195. Sobko B., Rovenchak A. Effective modeling of physical systems with fractional statistics // Fiz. Nizk. Temp.— 2022.— Vol. 48, No. 8.— P. 702-709;
  // Low Temp. Phys.— 2022.— Vol. 48, No. 8.— P. 621-627.
 1196. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Weak equivalence principle in quantum space // Front. Astron. Space Sci.— 2022.— Vol. 9.— Art. 950468.— 8 .
 1197. Samar M. I., Tkachuk V. M. Regularization of δ′ potential in general case of deformed space with minimal length // J. Phys. A: Math. Theor.— 2022.— Vol. 55, No. 41.— Art. 415201.— 14 p.
 1198. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 452.— Art. 128434.— 6 p.
 1199. Rovenchak A., Rovenchak O. Juda Kreisler (1904–1940s?): A bio-bibliographical sketch of a Lviv physicist and a popularizer of science // Studia Historiae Scientiarum.— 2022.— Vol. 21.— P. 357–395.
 1200. Hryhorchak O., Pastukhov V. Efimov-like physics in fraction-dimensional Bose systems with three-body interaction // Eur. Phys. J. A.— 2022.— 58, No. 11.— Art. 215.— 8 p.
 1201. Verkholyak T., Kuzmak A., Kornyshev A. A., Kondrat S. Less is more: Can low quantum capacitance boost capacitive energy storage? // J. Phys. Chem. Lett.— 2022.— Vol. 13, No. 47.— P. 10976–10980.
 1202. Kovach K.-D. V., Samar M. I. Kepler problem in general relativity with Lorentz-covariant deformed Poisson brackets // J. Phys. Stud.— 2022.— Vol. 26, No. 4.— Art. 4001.— 6 p.
 1203. Buk S., Rovenchak A. Attempting at parametrization of moderate-length poetic texts: Moses, a poem by Ivan Franko // Glottometrics.— 2022.— No. 53.— P. 1-23.
 1204. Rovenchak A. Approaches to the classification of complex systems: words, texts, and more // Order, Disorder and Criticality: Advanced Problems of Phase Transition Theory, Vol. 7 / edited by Yu. Holovatch.— Singapore; River Ridge, NJ: World Scientific, 2023.— P. 209-246.
 1205. Janssen M., Verkholyak T., Kuzmak A., Kondrat S. Optimising nanoporous supercapacitors for heat-to-electricity conversion? // J. Mol. Liq.— 2023.— Vol. 371.— Art. 121093.— 8 p.
 1206. Hryhorchak O., Rovenchak A. Higher multipoles of highly symmetric charge distributions over Platonic solids // Phys. Scr.— 2023.— Vol. 98, No. 4.— Art. 045501.— 15 p.
 1207. Kryzhova A. V., Gnatenko Kh. P. Probability of quantum state determination among N possible ones // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2023.— Iss. 60.— P. 18-25.
 1208. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Deformed Heisenberg algebras of different types with preserved weak equivalence principle // J. Phys. Stud.— 2023.— Vol. 27, No. 1.— Art. 1001.— 19 p.
 1209. Kuzmak A. R. Entanglement of the Ising–Heisenberg diamond spin-1/2 cluster in evolution // J. Phys. A.: Math. Theor.— 2023.— Vol. 56, No. 16.— Art. 165302.— 16 p.
 1210. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Observation of spin-1 tunneling on a quantum computer // Eur. Phys. J. Plus.— 2023.— Vol. 138, No. 4.— Art. 346.— 8 p.
 1211. Hryhorchak O., Pastukhov V. Second root of dilute Bose-Fermi mixtures // J. Phys. A.: Math. Theor.— 2023.— Vol. 56, No. 20.— Art. 205003.— 15 p.
 1212. Hutak T., Krokhmalskii T., Derzhko O., Richter J. Spin-half Heisenberg antiferromagnet on a symmetric sawtooth chain: rotation-invariant Green’s functions and high-temperature series // Eur. Phys. J. B.— 2023.— Vol. 96, No. 4.— Art. 50.
 1213. Hryhorchak O., Pastukhov V. Trapped ideal Bose gas with a few heavy impurities // Atoms.— 2023.— Vol. 11, No. 5.— Art. 77.— 11 p.
 1214. Rovenchak A. Nonadditive generalization of the Gentile statistics // Fiz. Nyzk. Temp.— 2023.— Vol. 49, No. 8.— P. 1080-1086;
  // Low Temp. Phys.— 2023.— Vol. 49, No. 8.— P. 984-990.
 1215. Kuzmak A. R. Preparation of two-qubit entangled states on a spin-1/2 Ising-Heisenberg diamond spin cluster by controlling the measurement // Ann. Phys.— 2023.— Vol. 455.— Art. 169397.— 15 p.
 1216. Druchok M., Krasnov V., Krokhmalskii T., Derzhko O. One-dimensionally confined ammonia molecules: A theoretical study // J. Mol. Liq.— 2023.— Vol. 387.— Art. 122633.— 9 p.
 1217. Buk S., Rovenchak A. Stanza-based networks for poetic texts: a pilot study // Glottotheory.— 2023.— Vol. 14, No. 1 .— P. 11-32.
 1218. Rovenchak A. “Faked” Gentile distribution mimicking weakly non-ideal fermions // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2023.— Iss. 60.— P. 61-69.
 1219. Taljanskij I. I. Closed clusters approach to graphene // J. Phys. Stud.— 2023.— Vol. 27, No. 3.— Art. 3701.— 12 p.
 1220. Hnatenko B. P., Gnatenko Kh. P. Preparation of maximally entangled four-qubit states on a quantum computer and calculation of the geometric measure of entanglement // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2023.— Iss. 60.— P. 70-77.
 1221. Seltmann A., Verkholyak T., Golowicz D., Pamete E., Kuzmak A., Presser V., Kondrat S. Effect of cation size of binary cation ionic liquid mixtures on capacitive energy storage // J. Mol. Liq.— 2023.— Vol. 391, Part B.— Art. 123369.— 9 p.
 1222. Cvetič M., Stetsko M. M. Separability of the Dirac equation in the STU black hole spacetime: Pairwise-equal charge case study // Phys. Rev. D.— 2023.— Vol. 108, No. 8.— Art. 085020.— 21 p.
 1223. Sapriianchuk P. V., Gnatenko Kh. P. Quantifying concurrence of two-qubit quantum states on a quantum computer // Visnyk Lviv Univ. Ser. Phys.— 2023.— Iss. 60.— P. 127-136.
 1224. Kuzmak A. R., Tkachuk V. M. Probing mean values and correlations of high-spin systems on a quantum computer // EPL (Europhys. Lett.).— 2023.— Vol. 144, No. 3.— 38001.— 7 p.
 1225. Laba H. P., Tkachuk V. M. Calculation of partition function of Ising model on quantum computer // Phys. Lett. A.— 2023.— Vol. 491.— 129213.— 6 p.
 1226. Rovechak A., Pirbari D., Karaca E. Yezidi alphabet: The way to Unicode // Free Univ. J. Asian Stud.— 2023.— No. 5 (December).— [Parallel version in Georgian: როვენჩაკი ა., ფირბარი დ., კარაჯა ე.  ეზიდური ანბანი: გზა უნიკოდისკენ // თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიური კვლევების ჟურნალი].— Available from: https://journals.org.ge/index.php/asianstudies/article/view/152.
 1227. Гнатенко Х. П. Белл, Джон Стюарт // Велика українська енциклопедія.— 2023.— URL: <https://vue.gov.ua/Белл, Джон Стюарт>.
 1228. Гнатенко Х. П. Біт квантовий // Велика українська енциклопедія.— 2023.— URL: <https://vue.gov.ua/Біт квантовий>.
 1229. Гнатенко Х. П. Бозон // Велика українська енциклопедія.— 2023.— URL: <https://vue.gov.ua/Бозон>.
 1230. Stetsko M. M. Static black hole in minimal Horndeski gravity with Maxwell and Yang-Mills fields and some aspects of its thermodynamics // Phys. Rev. D.— 2024.— Vol. 109, No. 4.— Art. 044055.— 23 p.
 1231. Rovenchak A., Druchok M. Machine learning-assisted search for novel coagulants: When machine learning can be efficient even if data availability is low // J. Comput. Chem.— 2024.— Vol. 45, No. 13.— P. 937-952.