КОНКОРДАНС ЛЕМИ 50000:

Весь панський маєток оцінено на 120000. На се у нього є 50000 гіпотечних довгів, а в руках у Ваґмана векслів і записів на 55000. Господарство запущене, а потреби величезні, бо у панства дві панни вже вивіновані, а одна ще на відданні, та й сама пані (мачуха панночок) дуже любить забави.
Ваґман". А квит, нотаріально легалізований, виявляв, що за продані довжні папери, виставлені на ім'я пана Брикальського під застав його маєтності на суму 70000 гульденів, граф Кшивотульський заплатив їх властителеві Ваґманові умовлену суму 50000 гульд[енів]. Одержавши сю суму, Ваґман передає папери графові і зрікається всякого дальшого права до них.
Знайшовши ключі, він відімкнув касу. Гроші лежали на купі -- банкноти, золоті й срібні монети -- чистих 50000, нині одержаних Ваґманом від Кшивотульського. Шварц загарбав їх у невеличкий мішечок, що лежав тут же в касі і встромив до кишені.
Він лежав хорий і тільки недавно довідався про самовбійство Ваґмана. Прибувши до міста, він пішов просто до президента суду і запитав його, чи в Ваґмановій касі знайдено 50000 з[олотих] р[инських], які він день перед тим дав був йому за продані цінні папери. Президент витріщив очі.