КОНКОРДАНС ЛЕМИ 70000:

Ваґман". А квит, нотаріально легалізований, виявляв, що за продані довжні папери, виставлені на ім'я пана Брикальського під застав його маєтності на суму 70000 гульденів, граф Кшивотульський заплатив їх властителеві Ваґманові умовлену суму 50000 гульд[енів]. Одержавши сю суму, Ваґман передає папери графові і зрікається всякого дальшого права до них.