КОНКОРДАНС ЛЕМИ 25:

ще поторгуватися. Хоче за обі партії по 25 ринських місячно.
представив його своїм дочкам, паннам 20 і 25 літ, убраним досить попросту, але зараженим великопанськими