КОНКОРДАНС ЛЕМИ 50000:

на 120000. На се у нього є 50000 гіпотечних довгів, а в руках у Ваґмана
Кшивотульський заплатив їх властителеві Ваґманові умовлену суму 50000 гульд[енів]. Одержавши сю суму, Ваґман передає папери
банкноти, золоті й срібні монети -- чистих 50000, нині одержаних Ваґманом від Кшивотульського. Шварц загарбав
запитав його, чи в Ваґмановій касі знайдено 50000 з[олотих] р[инських], які він день перед тим