Автор: Fabian O:

 1. Fabian O. O zbieżności i rozbieżności szeregów nieskończonych // Roczn. Tow. techn. (Lwów).— 1871.— T. II.— S. 1-18.
 2. Fabian O. Uginanie się światła i długość fal // Roczn. Tow. techn. (Lwów).— 1871.— T. II.— S. 91-150.
 3. Fabian O. Bemerkung über die Bedingung der kleinsten prismatischen Ablenkung der Lichtstrahlen // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1873.— Bd. IX.— S. 84-87.
 4. Fabian O. Matematyka dla szkół średnich, napisana wedle systemu i ze współudziałem Wawrzyńca Żmurki: I.A. Geometrya na klasy niższe. Zeszyt I, na 1-szą i 2-gą klasę.— Lwów: Nakładem księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, 1876.— IV, 104 s.
 5. Fabian O. Lehrbuch der Mathematik, bearbeitet nach dem Lehrsisteme und unter Mitwirkung des Universitätsprofessors Lorenz Żmurko: I.A. Geometrie für die unteren Klassen. I. Heft, für die 1ste und 2te Klasse.— Lemberg: Verlag von Seyfarth und Czajkowski, 1876.— IV, 90 S.
 6. Fabian O. Obliczanie wartości szeregów nieskończonych, a zwłaszcza o bardzo słabéj zbieżności // Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział matematyczno-przyrodniczy.— 1876.— T. drugi.— S. 37-56.
 7. Fabian O. Przyczynek do poznania kształtu linii prężności wody nasyconéj // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1876.— T. III.— S. 68-83, Tabl. IV.
 8. Fabian O. Beitrag zur Kenntniss der Spannungskurve des gesättigten Wassers // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1876.— Bd. XII.— S. 397-404 .
 9. Fabian O. [Sprawozd.:] Recherches sur l'élasticité do l'air sous de faibles pressions, par M. Amagat, Comptes rendus Nr. 15, 1876 // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1876.— Rok I.— S. 232-233.
 10. Fabian O. [Sprawozd.:] Vitesse du flux thermique dans une barre de fer, par M. Decharme, Comptes rendus Nr. 13 et Nr. 16, 1876 // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1876.— Rok I.— S. 233-234.
 11. Fabian O. O rozciągalności i sprężystości lodu // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1877.— T. IV.— S. 159-176, Tabl. IV.
 12. Fabian O. Ueber Dehnbarkeit und Elasticität des Eises // Repertorium für Experimental-Physik, für physikalische Technik, mathematische und astronomische Instrumentenkunde.— 1877.— Bd. XIII.— S. 447-457.
 13. Fabian O. Rozciągalność i sprężystość lodu // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1877.— [Rok II].— S. 138-140.
 14. Fabian O. [Sprawozd.:] Ueber die Natur der Gasmoleküle; von Prof. Ludwig Boltzmann in Graz (Sitzungsberichte d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Dezember 1876) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1877.— [Rok II].— S. 144-145.
 15. Fabian O. [Sprawozd.:] Ueber die Diffusion und die Frage, ob Glas für Gase undurchdringlich ist; von Prof. Quincke in Heidelberg (Poggendorffs Annalen Bd. CLX) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1877.— [Rok II].— S. 145-146.
 16. Fabian O. Der Newton'sche Binomialsatz und die Logarithmen // Zeitschrift für das Realschulwesen (Wien).— 1877.— II. Jahrgang.— S. 705-720.
 17. Fabian O. O zasadniczych prawach przyrody // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 161-198, 269-290, 377-387.
 18. Fabian O. [Sprawozd.:] Dr. J. Puluj. Ueber die Abhaengigkeit der Reibung der Gase von der Temperatur (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Bd. LXXVII.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 207-209.
 19. Fabian O. [Sprawozd.:] Dr. J. Puluj. Ueber die Reibung der Gase der Daempfe (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Bd. LXXVIII.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 209-210.
 20. Fabian O. [Sprawozd.:] Dr. J. Puluj. Ueber die innere Reibung in einem Gemische von Kohlensaeure und Wasserstoff (Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaften. Bd. LXXIX.) // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1879.— Rok IV.— S. 210.
 21. Fabian O. [Streszczenie z pracy Knoblauch'a p. t.:] Ueber die elliptische Polarisation der von Metallen reflectirten Waermestrahlen // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1880.— Rok V.— S. 209-210.
 22. Fabian O. O tak zwanym czwartym stanie skupienia // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1881.— T. VIII.— S. 231-267.
 23. Fabian O. Zasada momentów przygotowanych, przyczynek do analitycznéj mechaniki // Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności.— 1881.— T. VIII.— S. 287-298.
 24. Fabian O. Nauka fizyki w Uniwersytecie : [Mowa miana przy rozpoczęciu roku szkolnego 1881/2] // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 466-478.
 25. Fabian O. O ruchach cząsteczkowych w gazach // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 2-4.
 26. Fabian O. O doświadczeniach Crookes'a // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1881.— Rok VI.— S. 89.
 27. Fabian O. O promienistym stanie materyi // Wszechświat.— 1882.— T. I, №1.— S. 2-5, 22-25, 37-41.
 28. Fabian O. O pojęciu grawitacyi // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1882.— Rok VII.— S. 56-66.
 29. Fabian O. O przejściu Wenery przed tarczą słońca // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1883.— Rok VIII.— S. 5.
 30. Fabian O. Jeszcze słówko o tak zwanym czwartym stanie skupienia // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1884.— Rok IX.— S. 82-89.
 31. Fabian O. [Mowa zagajająca XII. Walne Zgromadzenie polskiego towarzystwa przyrodników imienia Kopernika we Lwowie] // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1884.— Rok IX.— S. 37-39.
 32. Fabian O. Zarys mechaniki analitycznej jako wstęp do fizyki umiejętnej.— Lwów: nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, 1886.— 240 s.
 33. Fabian O. Kartka z życiorysu astronoma // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1886.— Rok XI, Zeszyt III.— S. 164-174.
 34. Fabian O. W Alpach i w Tatrach (urywek z meteorologii gór) // Ateneum: pismo naukowe i literackie (Warszawa).— 1888.— Rok XIII.— T. III, Zeszyt I (Lipiec).— S. 54-74.
 35. Fabian O. Urywek z najnowszych dziejów fizyki // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1890.— Rok XV.— S. 1-16.
 36. Fabian O. [Sprawozd.:] Siły przyrody. Popularny wykład fizyki i jej głównych zastosowań na podstawie dzieła Le monde physique. Guillemin. Opracowali Rozalia Nusbaumowa i Henryk Silberstein. Warsz. 1893. // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1894.— Rok XIX.— S. 139-140.


Позиції, позначені "зірочкою" (*), не звірені de visu.