Автор: Kreisler:

  1. * Kreisler J. O rozmieszczeniu kierunkowem fotoelektronów z warstwy M: [praca doktorska].— Lwów, 1932.
  2. Kreisler J. Über die Verteilung der Photoelektronen der M-Schale wasserstoffähnlicher Atome // Acta Physica Polonica.— 1933.— T. II.— S. 7-22.
  3. Kreisler J. Sztucznie wzbudzona promieniotwórczość // Mathesis Polska.— 1934.— T. 9, Nr. 5-6.— S. 82-87.
  4. Kreisler J. Die Übergangswahrscheinlichkeiten im zweifach angeregten Heliumatom // Acta Physica Polonica.— 1935.— T. IV, Zeszyt 1/2.— S. 151-161.
  5. Kreisler J. Uwagi o Schrödingerowskiej postaci jednolitej teorji pola Borna–Infelda // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 37.
  6. Kreisler J. Przyczynek do teorji rozbijania deutonów przez deutony // Program VIII Zjazdu fizyków polskich, Lwów, 28.IX – 2.X 1936.— Lwów: Nakładem Komitetu organizacyjnego, 1936.— S. 37-38.
  7. Kreisler J. Zur Theorie der Zertrümmerung von Deuteronen durch Deuteronen // Acta Physica Polonica.— 1937.— Vol. VI, Fasc. 4.— S. 327-334.


Позиції, позначені "зірочкою" (*), не звірені de visu.