Автор: Rubinowicz:

  1. Rubinowicz A. Does Iron occur in the Solar Corona? // Nature.— 1938.— Vol. 141, No. 3558.— P. 81.
  2. Rubinowicz A. On the Anomalous Propagation of Phase in the Focus // Phys. Rev.— 1938.— Vol. 54, Iss. 11.— P. 931-936.
  3. Rubinowicz W. "Skok" fazy w ognisku fali kulistej // Spraw. Tow. Naukowego we Lwowie.— 1938.— Rocznik XVIII.— S. 345-346.
  4. Rubinowicz W. Dirakowskie zagadnienie jednoelektronowe w reprezentacji pędowej // Spraw. Tow. Naukowego we Lwowie.— 1938.— Rocznik XVIII.— S. 346-347.


Позиції, позначені "зірочкою" (*), не звірені de visu.