Автор: Szczeniowski:

 1. Szczeniowski S., Infeld L. The influence of a cloud of electrons on the structure of de Broglie waves // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1931.— P. 482-488.
 2. Szczeniowski S. Dzisiejszy stan mechaniki kwantowej : (Na marginesie książek Diraca i Heisenberga) // Mathesis Polska.— 1931.— T. VI, Nr. 3-4.— S. 102-115.
 3. * Szczeniowski S., Ziemiecki S. Promieniowanie i materja: Idee i fakty fizyki nowoczesnej.— Warszawa: Kasa im. Mianowskiego, 1932.— VIII, 261, [2] s.
 4. Szczeniowski S. Eine Bemerkung zur Arbeit von P. Sauter: Zum Kleinschen Paradoxon // Zs. Phys.— 1932.— Bd. 73, No 7-8.— S. 553-559.
 5. Szczeniowski S. E., Infeld L. O wpływie chmury elektronowej na strukturę fali de Broglie'a // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 1-2.— S. 37-46.
 6. Szczeniowski S. Zur Frage des Übergangs der Elektronen in das Gebiet der negativen Energiewerte // Acta Physica Polonica.— 1932.— T. I, Zeszyt 3.— S. 363-385.
 7. Szczeniowski S. Optyka fal materii // Wszechświat.— 1932.— S. 12-18.
 8. Szczeniowski S. Zur Frage des Überganges der Elektronen in das Gebiet der negativen Energiewerte // Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1933.— P. 21-39.
 9. Szczeniowski S. Nowe cząsteczki: Odkrycie dodatniego elektronu // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 3-4.— S. 43-52.
 10. Szczeniowski S. [Recenzja:] Infeld Leopold dr., doc. Uniw. J. K. Nowe Drogi Nauki. Kwanty i materja. Str. X, 284 z 27 fig. w tekście i na 3 tabl. Nakładem "Mathesis Polskiej". Warszawa. 1933 // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 5-6.— S. 90-91.
 11. Szczeniowski S. Nowe dane o positronie // Mathesis Polska.— 1933.— T. 8, Nr. 7-8.— S. 106-109.
 12. Szczeniowski S. Promienie kosmiczne // Od gwiazdy do atomu / J. Weyssenhoff, Cz. Białobrzeski, L. Wertenstein, Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., [1934].— S. 129-186.
 13. Szczeniowski S. Nowe oblicze fizyki // Kultura i wychowanie.— 1934.— Rok I.— S. 205-226.
 14. Haas A. Zasady fizyki. Światło, elektryczność, ciepło, materja / Przełożył dr. Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Trazaska, Evert i Michalski S. A., [1935].— VI, 309 s.
 15. Szczeniowski S. [Recenzja:] Hermann Weyl. Mind and Nature. Philadelphia 1934. University of Pennsylvania Press. S. VI + 100 // Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój.— 1935.— T. XX.— S. 317-322.
 16. Szczeniowski S. Promienie kosmiczne // Od gwiazdy do atomu / J. Weyssenhoff, Cz. Białobrzeski, L. Wertenstein, Sz. Szczeniowski.— Wyd. 2 uzup.— Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski S. A., 1936.— S. 161-238.
 17. Jeans J. Horyzonty nowej nauki / Z drugiego wydania oryginału przełożył i przedmową zaopatrzył dr. Sz. Szczeniowski.— Warszawa: Nakładem "Mathesis Polskiej", 1937.— [8], 281 s.
 18. Szczeniowski S. Wpływ fizyki na rozwój kultury dzisiejszej // Nauka Polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój.— 1937.— T. XXII.— S. 25-36.
 19. Szczeniowski S. Hipoteza istnienia neutrina i jej zastosowania: [Odczyt wygłoszony na VIII Zjeździe Fizyków Polskich we Lwowie (wrzesień 1936 r.)] // Prace matematyczno-fizyczne.— 1939.— T. 46.— S. 69-95.


Позиції, позначені "зірочкою" (*), не звірені de visu.