Автор: Zakrzewski:

  1. Odczyt prof. dra K. Zakrzewskiego… p. t.: "O pewnych zagadnieniach fizyki współczesnej" // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1914.— Rocznik XXXIX, Zeszyt 1-3.— S. 290-291.
  2. Zakrzewski K. O nowych wynikach analizy widmowej // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1915.— Rocznik XL, Zeszyt 1-6.— S. 196-197.
  3. Witkowski A., Zakrzewski K. Zarys Fizyki.— Lwów: Nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1916.— XII, 474 s., 1 tabl.
  4. Zakrzewski C. Bemerkung zu der Abhandlung des Hrn. George Jaffé u. d. T. "Zur Theorie der Lichtabsorption in Metallen und Nichtleitern" // Annalen der Physik. Fierte Folge.— 1916.— Bd. 49 (Der ganzen Reihe 354. Band), Nr. 4.— S. 456.
  5. Zakrzewski K. Über die spezifische Wärme der Flüssigkeiten bei konstantem Volumen // Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1916.— S. 33-49.
  6. Zakrzewski K. Über die spezifische Wärme der Flüssigkeiten bei konstantem Volumen. II // Bulletin International de l'Académie des Sciences de Cracovie. Classe des sciences mathématiques et naturelles. Série A: Sciences mathématiques.— 1917.— S. 86-101.
  7. Przemówienie p. K. Zakrzewskiego p. t.: O działalności naukowej ś. p. Maryana Smoluchowskiego // Kosmos: czasopismo polskiego Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika.— 1917.— Rocznik XLII, Zeszyt 5-12.— S. 233-252.


Позиції, позначені "зірочкою" (*), не звірені de visu.