Тарас ФІТЬО

Колишній доцент, канд. фіз.-мат. наук. Зараз працює як постдок
в університеті Альберти / Національному інституті нанотехнологій, Едмонтон, Канада.

              На кафедрі

Публікації

Моє CV

Текст дисертації: Нові точно та квазі-точно розв'язувані квантові системи
Захист відбувся 20 грудня 2006 року.
Науковий керівник: проф. Володимир Ткачук

Практичні заняття з теоретичної механіки


Виступи на конференціях:

Школа-семінар "Сучасні проблеми фізики": Статистична фізика у дефомованих просторах з мінімальною довжиною.
Зельона Гура, Польща, 19-21 жовтня 2009.

Шоста літня школа "Квантова інформація": Сховані параметри у квантовій механіці.
Верхнє Синьовидне, 6-8 червня 2008.

Школа-семінар і конкурс молодих вчених у галузі статистичної фізики і теорії конденсованої речовини - 2008: Статистична фізика у дефомованих просторах з мінімальною довжиною. Доповідь була відзначена.
Львів, 5-6 червня 2008.

Сьома міжнародна конференція "Симетрія в нелінійній математичній фізиці": Правило квантування Бора-Зоммерфельда у некомутативному просторі. Англійською.
Київ, 24-30 червня 2007.

Шоста міжнародна конференція "Симетрія в нелінійній математичній фізиці": 1D задача Кулона з деформованою алгеброю Гайзенберга. Англійською.
Київ, 20-26 червня 2005.