Rostyslav KOLESNYK

Post-graduate student

Scientific supervisor: Prof. Volodymyr TkachukTelephone: +380 32 2394216 (office)