Members of the Department for Theoretical Physics. November 13, 2006

Standing, left to right: Taras Fityo, Roman Prytula, Bohdan Budnyj, Volodymyr Tkachuk, Mykola Stetsko, Yuri Krynytskyi, Ivan Vakarchuk, Oleksandr Knihinitskyi, Lavrentij Blazhyevskyi, Vasyl' Myhal', Andrij Rovenchak, Volodymyr Pastukhov, Oleksandr Popel'.
Sitting, left to right: Halyna Panochko, Mar'jana Shljonzak, Svitlana Pikh, Olena Kiktyeva, Natalia Sidletska.Lavrentij Blazhyevskyi in action


Lavrentij Blazhyevskyi makes a report at the seminar


Ighor Stasyuk makes a report at the seminar


Group FzF-51 (Autumn 1997) with some teachers from the Department